Wyszukaj szkolenie

CZERWIEC 2020
3
4
22
czerwiec 2020
3 śro
Skuteczny proces szacowania niepewności, w laboratorium fizykochemicznym. Identyfikacja, monitorowanie oraz eliminacja źródła błędów na wszystkich etapach procedury badawczej.
Webinar
03.06.2020 - 04.06.2020
ON-LINE/IM/06/20
Dofinansowanie w ramach Bazy Usług Rozwojowych. Sprawdź jak uzyskać do 80% dofinansowania na to szkolenie.
4 czw
PCR i real - time PCR jako skuteczne narzędzie diagnostyczne – projektowanie reakcji, analiza wyników walidacja metody i najczęściej napotykane problemy
Webinar
04.06.2020 - 04.06.2020
ON-LINE/MS/06/20
Dofinansowanie w ramach Bazy Usług Rozwojowych. Sprawdź jak uzyskać do 80% dofinansowania na to szkolenie.
Praktyczne wykorzystanie metrologii w działalności laboratorium akredytowanego w odniesieniu do wymagań nowej normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02
Webinar
04.06.2020 - 04.06.2020
ON-LINE/PB/06/20
Dofinansowanie w ramach Bazy Usług Rozwojowych. Sprawdź jak uzyskać do 80% dofinansowania na to szkolenie.
22 pon
Walidacja metod badawczych i szacowanie niepewności w ujęciu procesowym zgodnie z wymaganiami nowej normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 w laboratorium analitycznym. Monitorowanie, identyfikacja i eliminacja źródeł błędów.
Webinar
22.06.2020 - 23.06.2020
ONLINE/PB/05/20
Dofinansowanie w ramach Bazy Usług Rozwojowych. Sprawdź jak uzyskać do 80% dofinansowania na to szkolenie.

Zapisz się do newslettera