SZKOLENIA OTWARTE Laboratorium

analiz instrumentalnych
badania paliw
bezpieczeństwa żywności
badań środowiskowych
farmacji
metrologii i kompetencji
mikrobiologii i biologii
statystyki laboratoryjnej
środowiska pracy i BHP
zarządzania wg 17025
Kierownika
biegłości, porównawcze

Wyszukaj szkolenie

CZERWIEC 2020
3
4
8
9
10
11
15
16
17
18
22
24
25
26
29
30
czerwiec 2020
3 śro
Skuteczny proces szacowania niepewności, w laboratorium fizykochemicznym. Identyfikacja, monitorowanie oraz eliminacja źródła błędów na wszystkich etapach procedury badawczej.
Webinar
03.06.2020 - 04.06.2020
ON-LINE/IM/06/20
Dofinansowanie w ramach Bazy Usług Rozwojowych. Sprawdź jak uzyskać do 80% dofinansowania na to szkolenie.
Techniczne aspekty wykonywania pomiarów czynników szkodliwych: Oświetlenie pomieszczeń i stanowisk pracy, Mikroklimat środowiska pracy.
Webinar
03.06.2020 - 03.06.2020
ONLINE/AU1/06/20
Dofinansowanie w ramach Bazy Usług Rozwojowych. Sprawdź jak uzyskać do 80% dofinansowania na to szkolenie.
Walidacja, weryfikacja oraz transfer metod analitycznych w laboratorium farmaceutycznym
Webinar
03.06.2020 - 03.06.2020
ONLINE/AA/06/20
Dofinansowanie w ramach Bazy Usług Rozwojowych. Sprawdź jak uzyskać do 80% dofinansowania na to szkolenie.
Tarcza antykryzysowa a gospodarowanie odpadami
Webinar
03.06.2020 - 03.06.2020
ON-LINE/WS/06/20
Dofinansowanie w ramach Bazy Usług Rozwojowych. Sprawdź jak uzyskać do 80% dofinansowania na to szkolenie.
Najczęściej popełniane błędy podczas wdrożenia wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02
Webinar
03.06.2020 - 03.06.2020
ON-LINE/4/IM/06/20
Dofinansowanie w ramach Bazy Usług Rozwojowych. Sprawdź jak uzyskać do 80% dofinansowania na to szkolenie.
Analiza sensoryczna żywności – od utworzenia zespołu sensorycznego do akredytacji
Webinar
03.06.2020 - 03.06.2020
ON-LINE/BP/06/20
Dofinansowanie w ramach Bazy Usług Rozwojowych. Sprawdź jak uzyskać do 80% dofinansowania na to szkolenie.
Potwierdzenie ważności wyniku. Metody mikrobiologiczne i molekularne. Prowadzenie i ocena kart kontrolnych.
Webinar
03.06.2020 - 03.06.2020
ONLINE/HW/06/20
Dofinansowanie w ramach Bazy Usług Rozwojowych. Sprawdź jak uzyskać do 80% dofinansowania na to szkolenie.
4 czw
Hałas przemysłowy oraz komunikacyjny - wymagania/wyjaśnienia metodyk referencyjnych.
Webinar
04.06.2020 - 04.06.2020
ONLINE/GU/06/20
Dofinansowanie w ramach Bazy Usług Rozwojowych. Sprawdź jak uzyskać do 80% dofinansowania na to szkolenie.
Realizacja wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 w codziennej pracy w laboratorium.
Webinar
04.06.2020 - 05.06.2020
ONLINE/ES/06/20
Dofinansowanie w ramach Bazy Usług Rozwojowych. Sprawdź jak uzyskać do 80% dofinansowania na to szkolenie.
Techniczne aspekty wykonywania pomiarów czynników szkodliwych: Pobieranie próbek powietrza do oceny stężenia aerozoli i czynników chemicznych, Ocena ekspozycji zawodowej na drgania.
Webinar
04.06.2020 - 04.06.2020
ONLINE/AU2/06/20
Dofinansowanie w ramach Bazy Usług Rozwojowych. Sprawdź jak uzyskać do 80% dofinansowania na to szkolenie.
Gospodarowanie wodami z uwzględnieniem nowelizacji prawa wodnego. Aktualizacje 2020 r.
Webinar
04.06.2020 - 04.06.2020
ON-LINE/ŁS/06/20
Dofinansowanie w ramach Bazy Usług Rozwojowych. Sprawdź jak uzyskać do 80% dofinansowania na to szkolenie.
Nowości w ustanowieniu spójności pomiarowej wyników pomiarów – nowelizacja dokumentu PCA DA-06
Webinar
04.06.2020 - 04.06.2020
ON-LINE/1/IM/06/20
Dofinansowanie w ramach Bazy Usług Rozwojowych. Sprawdź jak uzyskać do 80% dofinansowania na to szkolenie.
PCR i real - time PCR jako skuteczne narzędzie diagnostyczne – projektowanie reakcji, analiza wyników walidacja metody i najczęściej napotykane problemy
Webinar
04.06.2020 - 04.06.2020
ON-LINE/MS/06/20
Dofinansowanie w ramach Bazy Usług Rozwojowych. Sprawdź jak uzyskać do 80% dofinansowania na to szkolenie.
Praktyczne wykorzystanie metrologii w działalności laboratorium akredytowanego w odniesieniu do wymagań nowej normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02
Webinar
04.06.2020 - 04.06.2020
ON-LINE/PB/06/20
Dofinansowanie w ramach Bazy Usług Rozwojowych. Sprawdź jak uzyskać do 80% dofinansowania na to szkolenie.
8 pon
Paliwa alternatywne. Stałe paliwa wtórne (SRF) - metody znormalizowane. Metody oznaczania zawartości biomasy.
Webinar
08.06.2020 - 09.06.2020
ON-LINE/BPP/06/20
Dofinansowanie w ramach Bazy Usług Rozwojowych. Sprawdź jak uzyskać do 80% dofinansowania na to szkolenie.
9 wto
Chromatografia gazowa i cieczowa dla zaawansowanych.Teoria chromatografii w praktyce - Rozwiązywanie problemów.
Webinar
09.06.2020 - 10.06.2020
ONLINE/GiB/06/20
Dofinansowanie w ramach Bazy Usług Rozwojowych. Sprawdź jak uzyskać do 80% dofinansowania na to szkolenie.
Bezpieczna praca w laboratorium- bezpieczeństwo chemiczne i przeciwpożarowe.
Webinar
09.06.2020 - 09.06.2020
ONLINE/AS/06/20
Dofinansowanie w ramach Bazy Usług Rozwojowych. Sprawdź jak uzyskać do 80% dofinansowania na to szkolenie.
Jak interpretować i wykorzystywać wyniki programów badań biegłości i porównań międzylaboratoryjnych
Webinar
09.06.2020 - 09.06.2020
ON-LINE/3/IM/06/20
Dofinansowanie w ramach Bazy Usług Rozwojowych. Sprawdź jak uzyskać do 80% dofinansowania na to szkolenie.
10 śro
Świadectwa wzorcowania – zawartość, analiza i wykorzystanie w codziennej pracy laboratorium badawczego
Webinar
10.06.2020 - 10.06.2020
ON-LINE/5/IM/06/20
Dofinansowanie w ramach Bazy Usług Rozwojowych. Sprawdź jak uzyskać do 80% dofinansowania na to szkolenie.
11 czw
Vademecum nowego pracownika akredytowanego laboratorium badawczego - proces, ryzyko, szanse
Webinar
11.06.2020 - 11.06.2020
ONLINE/WP/06/20
Dofinansowanie w ramach Bazy Usług Rozwojowych. Sprawdź jak uzyskać do 80% dofinansowania na to szkolenie.
15 pon
Analiza sensoryczna wody według aktualnych norm.
Webinar
15.06.2020 - 15.06.2020
ONLINE/AO/06/20
Dofinansowanie w ramach Bazy Usług Rozwojowych. Sprawdź jak uzyskać do 80% dofinansowania na to szkolenie.
Doskonalenie wymagań dotyczących procesu badawczego w laboratorium chemicznym.
Webinar
15.06.2020 - 15.06.2020
ONLINE/MZ1/06/20
Dofinansowanie w ramach Bazy Usług Rozwojowych. Sprawdź jak uzyskać do 80% dofinansowania na to szkolenie.
16 wto
Pobieranie próbek wód i ścieków do badań. Jak zapewnić właściwą jakość procesu pobierania próbek i uniknąć błędów.
Webinar
16.06.2020 - 17.06.2020
ONLINE/MZ2/06/20
Dofinansowanie w ramach Bazy Usług Rozwojowych. Sprawdź jak uzyskać do 80% dofinansowania na to szkolenie.
17 śro
Od poboru próbki do wyniku badania. Źródła najczęściej popełnianych błędów i ich eliminacja. Wpływ na budżet niepewności.
Webinar
17.06.2020 - 18.06.2020
ON-LINE/3/IM/06/20
Dofinansowanie w ramach Bazy Usług Rozwojowych. Sprawdź jak uzyskać do 80% dofinansowania na to szkolenie.
Doskonalenie kompetencji kierownika laboratorium.
Webinar
17.06.2020 - 18.06.2020
ON-LINE/MIM/06/20
Dofinansowanie w ramach Bazy Usług Rozwojowych. Sprawdź jak uzyskać do 80% dofinansowania na to szkolenie.
Chromatografia cieczowa HPLC od A do Z. Teoria chromatografii w praktyce. Rozwiązywanie problemów
Webinar
17.06.2020 - 18.06.2020
ON-LINE/MB/06/20
Dofinansowanie w ramach Bazy Usług Rozwojowych. Sprawdź jak uzyskać do 80% dofinansowania na to szkolenie.
Szybkie metody reakcji na problemy jakościowe w laboratorium – działania korygujące, ryzyko i szanse, odstępstwa i badania niezgodne z wymaganiami według normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02. Warsztaty.
Webinar
17.06.2020 - 18.06.2020
ON-LINE/2/IM/06/20
Dofinansowanie w ramach Bazy Usług Rozwojowych. Sprawdź jak uzyskać do 80% dofinansowania na to szkolenie.
Potwierdzenie kompetencji technicznych personelu laboratorium. Nadzorowanie wyposażenia i zapewnienie spójnosci pomiarowej zgodnie z wymaganiami normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02
Webinar
17.06.2020 - 18.06.2020
ON-LINE/1/IM/06/20
Dofinansowanie w ramach Bazy Usług Rozwojowych. Sprawdź jak uzyskać do 80% dofinansowania na to szkolenie.
Doskonalenie kompetencji audytorskich w odniesieniu do wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02.
Webinar
17.06.2020 - 18.06.2020
ON-LINE/PK/06/20
Dofinansowanie w ramach Bazy Usług Rozwojowych. Sprawdź jak uzyskać do 80% dofinansowania na to szkolenie.
Bezpieczna praca w laboratorium- bezpieczeństwo chemiczne i przeciwpożarowe.
Webinar
17.06.2020 - 18.06.2020
ONLINE/AS2/06/20
Dofinansowanie w ramach Bazy Usług Rozwojowych. Sprawdź jak uzyskać do 80% dofinansowania na to szkolenie.
18 czw
Analizy chemiczne pH, konduktometryczne, grawimetryczne i wolumetryczne. Szacowanie niepewności, zapewnienie metrologicznej spójności pomiarowej i aspekty praktyczne ww. analiz
Webinar
18.06.2020 - 19.06.2020
ON-LINE/WKO/06/20
Dofinansowanie w ramach Bazy Usług Rozwojowych. Sprawdź jak uzyskać do 80% dofinansowania na to szkolenie.
22 pon
Bezpieczeństwo pracy w laboratorium w tym ocena ryzyka na czynnik chemiczny. Gospodarka odpadami w laboratorium.
Webinar
22.06.2020 - 23.06.2020
ONLINE/GML/06/20
Dofinansowanie w ramach Bazy Usług Rozwojowych. Sprawdź jak uzyskać do 80% dofinansowania na to szkolenie.
Walidacja metod badawczych i szacowanie niepewności w ujęciu procesowym zgodnie z wymaganiami nowej normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 w laboratorium analitycznym. Monitorowanie, identyfikacja i eliminacja źródeł błędów.
Webinar
22.06.2020 - 23.06.2020
ONLINE/PB/05/20
Dofinansowanie w ramach Bazy Usług Rozwojowych. Sprawdź jak uzyskać do 80% dofinansowania na to szkolenie.
24 śro
Zarządzanie jakością pożywek mikrobiologicznych z uwzględnieniem aktualnych wymagań
Webinar
24.06.2020 - 24.06.2020
ONLINE/1/BP/06/20
Dofinansowanie w ramach Bazy Usług Rozwojowych. Sprawdź jak uzyskać do 80% dofinansowania na to szkolenie.
Kompendium wiedzy -Porozmawiajmy o emisji w 2020 r. - nowelizacja PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 - Poradnik pomiarowca (na podstawie poradnika M2 MONITORING OF STACK EMISSIONS TO AIR)
Webinar
24.06.2020 - 25.06.2020
ONLINE/GU/06/20
Dofinansowanie w ramach Bazy Usług Rozwojowych. Sprawdź jak uzyskać do 80% dofinansowania na to szkolenie.
Techniczne aspekty wykonywania pomiarów czynników szkodliwych w środowisku pracy.
Webinar
24.06.2020 - 25.06.2020
ON-LINE/AU/06/20
Dofinansowanie w ramach Bazy Usług Rozwojowych. Sprawdź jak uzyskać do 80% dofinansowania na to szkolenie.
Nowe zasady udziału w handlu emisjami CO2.
Webinar
24.06.2020 - 25.06.2020
ONLINE/SK/06/20
Dofinansowanie w ramach Bazy Usług Rozwojowych. Sprawdź jak uzyskać do 80% dofinansowania na to szkolenie.
25 czw
Tarcza antykryzysowa a gospodarowanie odpadami
Webinar
25.06.2020 - 25.06.2020
ONLINE/WS/06/20
Dofinansowanie w ramach Bazy Usług Rozwojowych. Sprawdź jak uzyskać do 80% dofinansowania na to szkolenie.
26 pią
Chromatografia gazowa - walidacja metody i procedura oceny niepewności procesu.
Webinar
26.06.2020 - 26.06.2020
ONLINE/TG/06/20
Dofinansowanie w ramach Bazy Usług Rozwojowych. Sprawdź jak uzyskać do 80% dofinansowania na to szkolenie.
29 pon
Badania hałasu i drgań mechanicznych w środowisku pracy. Metody pomiaru i oceny narażenia zawodowego na hałas i drgania mechaniczne.
Webinar
29.06.2020 - 30.06.2020
ONLINE/GJ/06/20
Dofinansowanie w ramach Bazy Usług Rozwojowych. Sprawdź jak uzyskać do 80% dofinansowania na to szkolenie.
30 wto
Niepewność pomiaru w akustyce.
Webinar
30.06.2020 - 30.06.2020
ONLINE/MK/06/20
Dofinansowanie w ramach Bazy Usług Rozwojowych. Sprawdź jak uzyskać do 80% dofinansowania na to szkolenie.

Współpracujemy

  • Partners
  • Partners

Zapisz się do newslettera