Wyszukaj szkolenie

CZERWIEC 2020
3
4
9
22
czerwiec 2020
3 śro
Techniczne aspekty wykonywania pomiarów czynników szkodliwych: Oświetlenie pomieszczeń i stanowisk pracy, Mikroklimat środowiska pracy.
Webinar
03.06.2020 - 03.06.2020
ONLINE/AU1/06/20
Dofinansowanie w ramach Bazy Usług Rozwojowych. Sprawdź jak uzyskać do 80% dofinansowania na to szkolenie.
4 czw
Techniczne aspekty wykonywania pomiarów czynników szkodliwych: Pobieranie próbek powietrza do oceny stężenia aerozoli i czynników chemicznych, Ocena ekspozycji zawodowej na drgania.
Webinar
04.06.2020 - 04.06.2020
ONLINE/AU2/06/20
Dofinansowanie w ramach Bazy Usług Rozwojowych. Sprawdź jak uzyskać do 80% dofinansowania na to szkolenie.
9 wto
Bezpieczna praca w laboratorium- bezpieczeństwo chemiczne i przeciwpożarowe.
Webinar
09.06.2020 - 09.06.2020
ONLINE/AS/06/20
Dofinansowanie w ramach Bazy Usług Rozwojowych. Sprawdź jak uzyskać do 80% dofinansowania na to szkolenie.
22 pon
Bezpieczeństwo pracy w laboratorium w tym ocena ryzyka na czynnik chemiczny. Gospodarka odpadami w laboratorium.
Webinar
22.06.2020 - 23.06.2020
ONLINE/GML/06/20
Dofinansowanie w ramach Bazy Usług Rozwojowych. Sprawdź jak uzyskać do 80% dofinansowania na to szkolenie.

Zapisz się do newslettera