Wyszukaj szkolenie

CZERWIEC 2020
3
4
9
10
11
15
16
17
24
czerwiec 2020
3 śro
Skuteczny proces szacowania niepewności, w laboratorium fizykochemicznym. Identyfikacja, monitorowanie oraz eliminacja źródła błędów na wszystkich etapach procedury badawczej.
Webinar
03.06.2020 - 04.06.2020
ON-LINE/IM/06/20
Dofinansowanie w ramach Bazy Usług Rozwojowych. Sprawdź jak uzyskać do 80% dofinansowania na to szkolenie.
Najczęściej popełniane błędy podczas wdrożenia wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02
Webinar
03.06.2020 - 03.06.2020
ON-LINE/4/IM/06/20
Dofinansowanie w ramach Bazy Usług Rozwojowych. Sprawdź jak uzyskać do 80% dofinansowania na to szkolenie.
4 czw
Realizacja wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 w codziennej pracy w laboratorium.
Webinar
04.06.2020 - 05.06.2020
ONLINE/ES/06/20
Dofinansowanie w ramach Bazy Usług Rozwojowych. Sprawdź jak uzyskać do 80% dofinansowania na to szkolenie.
Nowości w ustanowieniu spójności pomiarowej wyników pomiarów – nowelizacja dokumentu PCA DA-06
Webinar
04.06.2020 - 04.06.2020
ON-LINE/1/IM/06/20
Dofinansowanie w ramach Bazy Usług Rozwojowych. Sprawdź jak uzyskać do 80% dofinansowania na to szkolenie.
9 wto
Jak interpretować i wykorzystywać wyniki programów badań biegłości i porównań międzylaboratoryjnych
Webinar
09.06.2020 - 09.06.2020
ON-LINE/3/IM/06/20
Dofinansowanie w ramach Bazy Usług Rozwojowych. Sprawdź jak uzyskać do 80% dofinansowania na to szkolenie.
10 śro
Świadectwa wzorcowania – zawartość, analiza i wykorzystanie w codziennej pracy laboratorium badawczego
Webinar
10.06.2020 - 10.06.2020
ON-LINE/5/IM/06/20
Dofinansowanie w ramach Bazy Usług Rozwojowych. Sprawdź jak uzyskać do 80% dofinansowania na to szkolenie.
11 czw
Vademecum nowego pracownika akredytowanego laboratorium badawczego - proces, ryzyko, szanse
Webinar
11.06.2020 - 11.06.2020
ONLINE/WP/06/20
Dofinansowanie w ramach Bazy Usług Rozwojowych. Sprawdź jak uzyskać do 80% dofinansowania na to szkolenie.
15 pon
Doskonalenie wymagań dotyczących procesu badawczego w laboratorium chemicznym.
Webinar
15.06.2020 - 15.06.2020
ONLINE/MZ1/06/20
Dofinansowanie w ramach Bazy Usług Rozwojowych. Sprawdź jak uzyskać do 80% dofinansowania na to szkolenie.
16 wto
Pobieranie próbek wód i ścieków do badań. Jak zapewnić właściwą jakość procesu pobierania próbek i uniknąć błędów.
Webinar
16.06.2020 - 17.06.2020
ONLINE/MZ2/06/20
Dofinansowanie w ramach Bazy Usług Rozwojowych. Sprawdź jak uzyskać do 80% dofinansowania na to szkolenie.
17 śro
Od poboru próbki do wyniku badania. Źródła najczęściej popełnianych błędów i ich eliminacja. Wpływ na budżet niepewności.
Webinar
17.06.2020 - 18.06.2020
ON-LINE/3/IM/06/20
Dofinansowanie w ramach Bazy Usług Rozwojowych. Sprawdź jak uzyskać do 80% dofinansowania na to szkolenie.
Doskonalenie kompetencji kierownika laboratorium.
Webinar
17.06.2020 - 18.06.2020
ON-LINE/MIM/06/20
Dofinansowanie w ramach Bazy Usług Rozwojowych. Sprawdź jak uzyskać do 80% dofinansowania na to szkolenie.
Szybkie metody reakcji na problemy jakościowe w laboratorium – działania korygujące, ryzyko i szanse, odstępstwa i badania niezgodne z wymaganiami według normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02. Warsztaty.
Webinar
17.06.2020 - 18.06.2020
ON-LINE/2/IM/06/20
Dofinansowanie w ramach Bazy Usług Rozwojowych. Sprawdź jak uzyskać do 80% dofinansowania na to szkolenie.
Potwierdzenie kompetencji technicznych personelu laboratorium. Nadzorowanie wyposażenia i zapewnienie spójnosci pomiarowej zgodnie z wymaganiami normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02
Webinar
17.06.2020 - 18.06.2020
ON-LINE/1/IM/06/20
Dofinansowanie w ramach Bazy Usług Rozwojowych. Sprawdź jak uzyskać do 80% dofinansowania na to szkolenie.
Doskonalenie kompetencji audytorskich w odniesieniu do wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02.
Webinar
17.06.2020 - 18.06.2020
ON-LINE/PK/06/20
Dofinansowanie w ramach Bazy Usług Rozwojowych. Sprawdź jak uzyskać do 80% dofinansowania na to szkolenie.
24 śro
Zarządzanie jakością pożywek mikrobiologicznych z uwzględnieniem aktualnych wymagań
Webinar
24.06.2020 - 24.06.2020
ONLINE/1/BP/06/20
Dofinansowanie w ramach Bazy Usług Rozwojowych. Sprawdź jak uzyskać do 80% dofinansowania na to szkolenie.

Zapisz się do newslettera