Aktualne szkolenia

Formularz zgłoszeniowy na szkolenie:

Numer szkolenia: KIER/VI/10/19

VI Edycja - Kierownik Laboratorium XXI wieku - Sopot


Dane osoby zgłaszającej:

* Imię:
Pole jest wymagane.
* Nazwisko:
Pole jest wymagane.
* Stanowisko:
Pole jest wymagane.
* Email:
Pole jest puste lub ma nieprawidłową wartość.
* Telefon:
Pole jest wymagane.
* Faks:
Pole jest wymagane.
* Będę uczestnikiem tego szkolenia:
Prosimy zaznaczyć jedno z pól.
* Pełna nazwa firmy:
Pole jest wymagane.
* NIP:
Pole jest wymagane.
* Ulica i numer:
Pole jest wymagane.
* Miejscowość:
Pole jest wymagane.
* Kod pocztowy:
Pole jest wymagane.
* ZWOLNIENIA SZKOLEŃ Z PODATKU VAT

Podstawy prawne:

1. Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt. 29 lit. C Ustawy o VAT zwalnia się z podatku VAT szkolenia finansowane w całości ze środków publicznych.

2. Na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 kwietnia 2011 r. paragraf 13 ustęp 1 pkt. 20 zwalnia się z podatku VAT szkolenia finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych.

W związku z powyższym prosimy o wybranie jednej z możliwości:
Prosimy zaznaczyć jedno z pól.


Dane 1 uczestnika:

* Imię:
Pole jest wymagane.
* Nazwisko:
Pole jest wymagane.
* Stanowisko:
Pole jest puste lub ma nieprawidłową wartość.
* Email:
Pole jest puste lub ma nieprawidłową wartość.
* Telefon:
Pole jest puste lub ma nieprawidłową wartość.
* Faks:
Pole jest puste lub ma nieprawidłową wartość.
* Zakwaterowanie:
Prosimy zaznaczyć jedno z pól.
* Zgłaszana osoba uczestniczyła już w szkoleniach CE2:
Prosimy zaznaczyć jedno z pól.
Koszt udziału uczestnika: netto:

-
brutto:

-
 
Łączne koszty szkolenia

Średni koszt za osobę: netto:

-
brutto:

-
Wysokość rabatów: netto:

-
brutto:

-
Kwota do zapłaty: netto:

-
brutto:

-Informacje dodatkowe

Uwagi:

Regulamin udziału w szkoleniu:

1. Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest wysłanie poprawnie wypełnionego formularza zgłoszeniowego i potwierdzenie jego przyjęcia przez CE2 Centrum Edukacji.

2. Zgłoszenia udziału w szkoleniu można dokonać poprzez wypełnienie elektronicznego formularza zgłoszeniowego dostępnego przy konkretnym szkoleniu (przycisk "Zgłoś udział w tym szkoleniu").

3. Przesłanie formularza zgłoszeniowego oraz potwierdzenie jego otrzymania przez CE2 Centrum Edukacji stanowi prawnie wiążącą umowę pomiędzy CE2 Centrum Edukacji a uczestnikiem lub podmiotem zgłaszającym. Przesłany formularz zgłoszeniowy jest podstawą do wystawienia faktury VAT bez podpisu odbiorcy.

4. Płatności za udział w szkoleniu prosimy dokonać w terminie 7 dni kalendarzowych od daty zakończenia szkolenia na podstawie otrzymanej faktury VAT, która zostanie wręczona w trakcie szkolenia albo wysłana pocztą tradycyjną pod wskazany na zgłoszeniu adres uczestnika szkolenia. Osoby prywatne/fizyczne prosimy o uregulowanie należności 5 dni przed szkoleniem (po otrzymaniu potwierdzenia realizacji szkolenia) i przesłanie potwierdzenia wpłaty na info@ce2.pl.

5. Warunkiem uzyskania rabatu jest przesłanie formularza zgłoszeniowego wypełnionego zgodnie z zasadami opisanymi przy konkretnym szkoleniu na www.ce2.pl, oraz bieżącą ofertą promocyjną. Brak wpisanej informacji o rabacie, promocji spowoduje, że nie zostaną uwzględnione na fakturze.

6. Do 5 dni kalendarzowych przed datą szkolenia otrzymają Państwo informacje o realizacji szkolenia (wraz ze szczegółami o miejscu i harmonogramie czasowym szkolenia) albo odwołaniu (z uzasadnieniem decyzji).

7. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu szkolenia lub wyznaczenia równoważnego zastępstwa w przypadku, gdy wykładowca nie będzie mógł prowadzić zajęć z przyczyn losowych.

8. W przypadku gdy szkolenie nie odbędzie się z przyczyn niezależnych od organizatora, uczestnicy otrzymają pisemne odwołanie drogą elektroniczną. Zwrot zapłaty będzie dokonany w terminie 7 dni od daty odwołania szkolenia.

9. Rezygnacje z udziału w szkoleniu przyjmowane będą tylko w formie pisemnej:

a) W terminie do 7 dni kalendarzowych przed szkoleniem - uczestnik/podmiot zgłaszający nie poniesie żadnych kosztów,

b) W terminie krótszym niż 7 dni kalendarzowych przed szkoleniem - uczestnik/podmiot zgłaszający zobowiązana będzie do pokrycia kosztów organizacyjnych wynoszących 75% ceny szkolenia.

10. Osoby/podmioty zgłaszające, które nie odwołają uczestnictwa pisemnie w okresie krótszym niż 7 dni kalendarzowych i nie wezmą udziału w szkoleniu, zostaną obciążone pełnymi kosztami uczestnictwa na podstawie wystawionej faktury.

Powyższy regulamin obowiązuje od dnia 20 stycznia 2017 r.
* Dobrowolnie wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną oraz na przetwarzanie moich danych osobowych przez CE2 Centrum Edukacji z siedzibą w Lublinie przy ul. Powstania Styczniowego 95E/2 w celu realizacji mojego zamówienia, jak również w celach marketingowych. Jednocześnie mają Państwo prawo wgądu w te dane oraz możliwość ich poprawiania. Zapewniamy, że dane nie będą udostępniane innym firmom bez Państwa zgody i wiedzy. Dane są chronione zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr 133/97, poz. 883).
Pole jest wymagane.
* - wymagane pola formularza 
 

OK

OK