Aktualne szkolenia

Prośba o dodatkowe informacje na temat szkolenia:

Numer szkolenia: LZ3/IM/10/19

Doskonalenie kompetencji audytorskich w odniesieniu do wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02- Zakopane, październik


* Forma dostarczenia informacji:
Prosimy zaznaczyć jedno z pól.
* Imię:
Pole jest wymagane.
* Nazwisko:
Pole jest wymagane.
* Nazwa instytucji:
Pole jest wymagane.
* Stanowisko:
Pole jest wymagane.
* Ulica i numer:
Pole jest wymagane.
* Miejscowość:
Pole jest wymagane.
* Kod pocztowy:
Pole jest wymagane.
* Email:
Pole jest puste lub ma nieprawidłową wartość.
* Telefon:
Pole jest wymagane.
* Faks:
Pole jest wymagane.
Uwagi:
*
Pole jest wymagane.

* - wymagane pola formularza 
 

OK

OK