Technika i automatyka

Procedura QAL3 wg normy PN-EN 14181:2010

Opracowanie i prowadzenie dokumentacji systemu AMS zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 14181:
► Jednodniowy Audyt systemu AMS
► Opracowanie wykazu dokumentów dotyczących AMS, wymaganych normą PN–EN 14181
► Opracowanie Księgi Eksploatacji AMS, w tym:
- Rejestru Identyfikacyjnego AMS
- Rejestru Kontroli AMS
- Protokołu Weryfikacji AMS
- Protokołu Kalibracji AMS
- Protokołu z Interwencji
- Harmonogramu Prac Konserwacyjnych Urządzeń AMS
► Opracowanie  zakresu obowiązków i uprawnień dla osoby odpowiedzialnej za AMS
► Przeszkolenie osoby odpowiedzialnej za AMS w zakresie prowadzenia dokumentacji oraz monitorowania prac przy AMS, w tym specyfikacji wymagań od:
- producenta/dostawcy AMS, dotyczących procedury QAL1 w zakresie danych do procedury QAL3
- Laboratorium Badawczego w zakresie realizacji:
   - procedury QAL2 - cyklicznej/specjalnej kalibracji AMS
   - procedury  AST
   - rocznej kontroli AMS
   - zakładowych służb utrzymania AMS w zakresie realizacji procedury QAL3
► Dopracowanie zapytania ofertowego w zakresie spełnienia wymagań od producenta/dostawcy AMS, dotyczących procedury QAL1 w zakresie danych do procedury QAL3

Opracowanie i wdrożenie arkuszy kart Shewharta w formie elektronicznej na potrzeby prowadzenie procedury QAL3 zgodnej z wymaganiami  normy PN-EN 14181:
► Warsztaty:
- zasady konstrukcji kart Shewharta oraz zasad przeprowadzania pomiarów sprawdzających na potrzeby procedury QAL3
- omówienie pojęcia niepewności pomiaru i jego wykorzystania w kontekście procedury QAL 3
► Oszacowanie niepewności pomiarowej AMS, niezbędnych przy monitorowaniu stanu systemu pomiarowego emisji zanieczyszczeń wg procedury QAL 3
► Przeprowadzenie dwóch w ciągu roku  pomiarów sprawdzających AMS gazami wzorcowymi na potrzeby procedury QAL 3 (w odstępach  3 miesięcy od daty przeprowadzenia pomiarów kalibracyjnych AMS przez jednostkę serwisującą system)
 

Konsulting z obszaru automatyki przemysłowej

Usługi w zakresie automatyzacji procesów przemysłowych
Zapewniamy kompleksową obsługę w zakresie systemów sterowania w oparciu o najnowsze trendy na rynku automatyki przemysłowej. Nasze usługi w zakresie integracji systemów automatyki polegają na opracowywaniu i wdrażaniu systemów sterowania według indywidualnych potrzeb Klienta.

► Integracja systemów sterowania
- systemy sterowania oparte na sterownikach programowalnych
- wizualizacje procesów produkcyjnych
- monitoring, sieci przemysłowe i systemy rozproszone
- sieci strukturalne
- przemysłowe bazy danych
- ocena systemów sterowania, modernizacje i wsparcie przy transferach maszyn i urządzeń
- konsultacje, szkolenia i doradztwo techniczne
► Remonty i modernizacje
- remonty istniejących systemów sterowania
- modyfikacje oprogramowania sterowników, paneli oraz systemów wizualizacji
- rozbudowy systemów komunikacji i wymiany danych procesowych
- audyty systemów sterowania używanych maszyn i urządzeń
- współpraca w zakresie transferów linii produkcyjnych
- tworzenie i aktualizacje dokumentacji elektrycznej systemów sterowania
► Doradztwo techniczne
- zapewniamy pełne wsparcie techniczne w zakresie oferowanych produktów, usług i aplikacji
- dopracowanie  specyfikacji  technicznej do zapytania ofertowego w zakresie spełnienia wymagań od producenta/dostawcy AMS, dotyczących procedury QAL1 w zakresie danych do procedury QAL3 
 

OK

OK