Archiwum szkoleń

Numer szkolenia: OW1/JK/01/18
Kategorie szkoleń, REACH i NZŚ, Prawo i OOŚ, Akademia ochrony środowiska, szkolenie czterodniowe


To szkolenie już się odbyło.

Nowy termin i miejsce szkolenia w trakcie ustalania.

Zmiany K.p.a. oraz najnowsze zmiany w procedurze ocen oddziaływania na środowisko - Warszawa, styczeń


Prowadząc postępowania w sprawach z zakresu ochrony środowiska powinieneś:

 • znać najważniejsze zmiany ustawy o ocenach oddziaływania na środowisko wprowadzone od 1 stycznia 2018 r.
 • znać najważniejsze przepisy wynikające z Kodeksu Postępowania Administracyjnego po nowalizacji i wiedzieć, jak zastosować je w praktyce w sprawach związanych z ochroną środowiska.

To szkolenie projektowaliśmy z myślą o:

 • pracownikach działów ochrony środowiska w przedsiębiorstwach, a także pracownikach jednostek administracji publicznej, w szczególnościach osobach prowadzących postępowania administracyjne w sprawach związanych z ochroną środowiska.

Biorąc udział w szkoleniu:

 • poznasz i omówisz zmianyw zakresie regulacji dotyczących procedur wydawania decyzji środowiskowych, co pozwoli Ci  na umiejętne stosowanie przepisów, szczególnie w okresie przejściowym,
 • w przystępny sposób poznasz najważniejsze przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego, co pozwoli Ci uniknąć błędów oraz ułatwi podejmowanie decyzji w postępowaniach związanych z ochroną środowiska,
 • zapoznasz się z procedurą uzyskania decyzji środowiskowej pod kątem zagadnień formalnych i prawnych, co usprawni Twój proces przygotowania do uzyskania decyzji.

Program szkolenia:

 • Zasada rozstrzygania wątpliwości na korzyść strony.
 • Ponaglenie jako nowy instrument prawny.
 • Zmiany sposobu liczenia terminów.
 • Wezwanie do usunięcia braków formalnych.
 • Poświadczenie za zgodność z oryginałem.
 • Nowy organy opiniujący.
 • Zakres przedmiotowy dodatkowej opinii.
 • Dodatkowe wyłączenia w zakresie zgodności lokalizacji przedsięwzięcia z ustaleniami mpzp.
 • Zakres raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.
 • Zmiany w zakresie wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
 • Nowy organ uzgadniający.
 • Zakres przedmiotowy dodatkowego uzgodnienia.
 • Ustalanie stron w postępowaniu o wydanie decyzji o środowiskowych uarunkowaniach.
 • Zmiany w zakresie sposobu oraz zakresu zawiadamiania stron postępowania.
 • Procedura usuwania niezgodności w uzgodnieniach.
 • Zmiany zakresu decyzji, w tym zakresu decyzji organu II instancji.
 • Zmiany w zakresie procedury ponownej oceny oddziaływania na środowisko.
 • Zmiany w zakresie oceny oddziaływania przedsięwzięcia na obszar Natura 2000.
 • Przepisy przejściowe.

Nasz Ekspert:

 • Radca prawny, ekspert o rozległej wiedzy teoretycznej i praktycznej. Specjalistka z dziedziny ocen oddziaływania na środowisko, specjalizacja: procedura administracyjna procesu inwestycyjnego ze szczególnym uwzględnieniem etapu planowania przestrzennego łączonego z ochroną przyrody i etapu oceny oddziaływania na środowisko. Doświadczenie zdobywała na stanowiskach w administracji rządowej i samorządowej. W latach 2008-2012 była odpowiedzialna za obsługę prawną w Departamencie Ocen Oddziaływania na Środowisko w Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska. 

Cena obejmuje

Cena obejmuje: Wykłady, dyskusję w gronie ekspertów, materiały szkoleniowe, świadectwo uczestnictwa w szkoleniu, serwis kawowy i obiad w trakcie spotkania.

Informacja o rabacie

Rabat przy zgłoszeniu min. 14 dni przed datą rozpoczęcia szkolenia:
- dla pierwszej osoby z firmy - 50 zł,
- drugiej i kolejnej osoby z firmy na to samo szkolenie - 100 zł.

Rabat przy zgłoszeniu w okresie krótszym niż 14 dni od daty rozpoczęcia szkolenia:
- dla drugiej i kolejnej osoby z tej samej firmy na to samo szkolenie - 50 zł.

W przypadku zgłoszenia większej ilości osób na to samo szkolenie, prosimy o kontakt w celu ustalenia indywidualnego rabatu.

Rabaty nie łączą się

Informacje organizacyjne

Miejsce szkolenia: Warszawa
Rozpoczęcie zajęć: 25.01.2018 od godz. 09:00
Zakończenie zajęć: od godz. 16:00
Czas trwania: 8
Ilość dni szkolenia: 1
Cena szkolenia
pierwszej osoby:
netto: 690,00 zł brutto: 848,00 zł
Cena szkolenia drugiej
i kolejnej osoby:
netto: 640,00 zł brutto: 787,20 zł
*ZWOLNIENIA SZKOLEŃ Z PODATKU VAT

Podstawy prawne:

1. Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt. 29 lit. C Ustawy o VAT zwalnia się z podatku VAT szkolenia finansowane w całości ze środków publicznych

2. Na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2013 r. paragraf 3 ustęp 1 pkt. 14 zwalnia się z podatku VAT szkolenia finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych


To szkolenie już się odbyło.

Nowy termin i miejsce szkolenia w trakcie ustalania.

 
 

OK

OK