Archiwum szkoleń

Numer szkolenia: OW1/ARY/05/18
Kategorie szkoleń, Akademia badań środowiskowych, REACH i NZŚ, Ochrona powietrza, Prawo i OOŚ, powietrze, Akademia ochrony środowiska, szkolenie czterodniowe, Szkolenia jednodniowe


To szkolenie już się odbyło.

Nowy termin i miejsce szkolenia w trakcie ustalania.

Zmiana przepisów ustawy – Prawo ochrony środowiska i rozporządzeń wykonawczych do tej ustawy określających wymagania w zakresie standardów emisyjnych i pomiarów wielkości emisji, w związku z transpozycją prawa unijnego, w szczególności dyrektywy MCP. -


 Prowadząc postępowania w sprawach z zakresu ochrony środowiska powinieneś:

  • znać najnowsze zmiany w prawie ochrony środowiska oraz rozporządzeń wykonawczych,
  • znać najważniejsze wymagania i obowiązki w zakresie standardów emisyjnych i pomiarów wielkości emisji.

To szkolenie projektowaliśmy z myślą o:

  • pracownikach działów ochrony środowiska w przedsiębiorstwach, a także pracownikach jednostek administracji publicznej.

Biorąc udział w szkoleniu:

  • poznasz wymagania regulacyjne dotyczące pozwoleń i kryteriów oceny w ochronie powietrza, co ułatwi Ci poruszanie się w tym obszarze,
  • dowiesz się o zmianach wprowadzonych w 2014 r. i 2017 r., związane z transpozycją postanowień dyrektyw UE i ich wpływie na Twoją działalność, dzieki czemu zaplanujesz optymalne rozwiązania dla Twojej instalacji,
  • zapoznasz się ze zmianami rozporządzeń wykonawczych do ustawy Prawa Ochrony Środowiska związanymi z transpozycją dyrektywy MCP, dzięki czemu poprawnie wykonasz swoje obowiązki i unikniesz kar.

Program szkolenia:

I. Ustawa – Prawo ochrony środowiska.

1. Wymagania regulacyje

- Pozwolenia w zakresie wprowadzania gazów lub pyłów do powietrza oraz zgłoszenia instalacji,

- Kryteria oceny oddziaływania instalacji na stan powietrza – standardy jakości powietrza (w tym dotyczące pyłu PM 10 i PM 2,5), standardy emisyjne oraz wartości odniesienia substancji w powietrzu.

2. Zmiany wprowadzone w 2014 r. związane z transpozycją postanowień dyrektywy 2010/75/UE o emisjach przemysłowych (IED), dotyczące wymagań emisyjnych I pomiarowych dla dużych źródeł spalania paliw, w tym:

- Podział dużych źródeł spalania paliw na źródła nowe i istniejące,

- Zasady łączenia,

- Mechanizmy derogacyjne przewidziane dla istniejących dużych źródeł spalania paliw w celu ich dostosowania do wymagań emisyjnych wynikających z dyrektywy IED.

3. Zmiany wprowadzone w 2017 r. związane z transpozycją postanowień dyrektywy (UE) 2015/2193 w sprawie ograniczenia emisji nektórych zanieczyszczeń do powietrza ze średnich obiektów energetycznego spalania (MCP), w tym:

- Rozszerzenie zakresu informacji I danych objętychpozwoleniami i zgłoszeniami dla średnich źródeł spalania paliw,

- Przepisy derogacyjne,

- Zasady łączenia,

- Rejestr średnich źródeł spalania paliw,

- Przekazywanie odpowiednich informacji i danych przez organy ochrony środowiska do KOBiZE w związku z potrzebą prowadzenia rejestru średnich źródeł spalania paliw- zakres i terminy.

II. Zmiany rozporządzeń wykonawczych do ustawy Prawo ochrony środowiska związane z transpozycją dyrektywy MCP.

1. Zgłoszenia średnich źródeł spalania paliw – zmiana rozporządzenia w sprawie rodzajów instalacji, których eksplowatacja wymaga zgłoszenia (Dz.U.z 2017 r.poz.2390).

2. Standardy emisyjne – nowe rozporządzenie z dnia 1 marca 2018 r. w sprawie standardów emisyjnych dla niektórych rodzajów instalacji, źródeł spalania paliw oraz urządzeń spalania lub współspalania odpadów (Dz.U. poz.680).

2. Pomiary wielkości emsji – zmiana rozporządzenia w sprawie wymagań ww zakresie prowadzenia pomiarów wielkości emisji oraz pomiarów ilości pobranej wody.

Nasz ekspert:

  • ekspert i trener w zakresie ochrony środowiska, 

Cena obejmuje

Cena obejmuje: Wykłady, dyskusję w gronie ekspertów, materiały szkoleniowe, świadectwo uczestnictwa w szkoleniu, serwis kawowy i obiad w trakcie spotkania.

Rabaty nie łączą się.

Informacje organizacyjne

Miejsce szkolenia: Warszawa
Rozpoczęcie zajęć: 22.05.2018 od godz. 09:00
Zakończenie zajęć: od godz. 16:00
Czas trwania: 8
Ilość dni szkolenia: 1
Cena szkolenia
pierwszej osoby:
netto: 690,00 zł brutto: 848,00 zł
*ZWOLNIENIA SZKOLEŃ Z PODATKU VAT

Podstawy prawne:

1. Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt. 29 lit. C Ustawy o VAT zwalnia się z podatku VAT szkolenia finansowane w całości ze środków publicznych

2. Na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2013 r. paragraf 3 ustęp 1 pkt. 14 zwalnia się z podatku VAT szkolenia finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych


To szkolenie już się odbyło.

Nowy termin i miejsce szkolenia w trakcie ustalania.

Podobne szkolenia:
 
 

OK

OK