Aktualne szkolenia

Numer szkolenia: LW2/SZ/11/19
Laboratorium, Akademia statystyki laboratoryjnej, Szkolenia dwudniowe


Zgłoś udział - Zastosowanie metod statystycznych w badaniach biegłości i porównaniach międzylaboratoryjnych - zalecenia norm PN-EN ISO/IEC 17043 oraz ISO 13528:2015. Warsztaty dla organizatorów i uczestników programów PT/ILC.- Warszawa, listopad
Zgłoś udział w tym szkoleniu
Zapytaj o szczegóły - Zastosowanie metod statystycznych w badaniach biegłości i porównaniach międzylaboratoryjnych - zalecenia norm PN-EN ISO/IEC 17043 oraz ISO 13528:2015. Warsztaty dla organizatorów i uczestników programów PT/ILC.- Warszawa, listopad
Więcej informacji o tym szkoleniu

Zastosowanie metod statystycznych w badaniach biegłości i porównaniach międzylaboratoryjnych - zalecenia norm PN-EN ISO/IEC 17043 oraz ISO 13528:2015. Warsztaty dla organizatorów i uczestników programów PT/ILC.- Warszawa, listopad


 

Jeżeli jesteś mikro, małym lub średnim przedsiębiorstwem- skorzystaj z dofinansowania! Skontaktuj się z nami!

 

W trosce o jakość badań i analiz laboratoryjnych powinieneś:

 • systematycznie uczestniczyć w badaniach biegłości (PT) lub innych porównaniach międzylaboratoryjnych (ILC)
 • znać wymagania, jakie muszą spełniać programy badania biegłości i dobrze rozumieć metody zalecane do oceny wyników dostarczonych przez uczestników
 • umiejętnie wykorzystać wyniki uczestnictwa w programach PT/ ILC do podnoszenia dokładności metod badawczych stosowanych w laboratorium

To szkolenie projektowaliśmy z myślą o:

 • koordynatorach, weryfikatorach, którzy chcieliby upewnić się czy programy badania biegłości, za które odpowiadają, są realizowane poprawnie i dowiedzieć się jak można je udoskonalić, uwzględniając zalecenia norm międzynarodowych,
 • uczestnikach programów badania biegłości, aby potrafili kompetentnie porównać programy oferowane przez organizatorów,
 • osobach, które zamierzają zaangażować się w organizację porównań międzylaboratoryjnych w dowolnej dyscyplinie,
 • auditorach wewnętrznych i zewnętrznych. Ważnym impulsem do zorganizowania szkolenia jest potrzeba szybkiego upowszechnienia i objaśnienia głównych zaleceń znowelizowanej normy ISO 13528 Statistical methods for use in proficiency testing by interlaboratory comparison, która jest wielokrotnie powoływana w normie PN-EN ISO/IEC 17043:2011 Ocena zgodności. Ogólne wymagania dotyczące badania biegłości (ISO/IEC 17043:2010).

 Biorąc udział w szkoleniu:

 • Poznasz przedstawione w ISO 13528:2015 założenia metod statystycznych zalecanych do stosowania na różnych etapach programów badania biegłości, co pozwoli Ci poprawnie planować takie programy i monitorować ich przebieg.
 • Poznasz nowe symbole, terminy, metody graficzne oraz wskaźniki oceny wyników uczestników i ich interpretację, co ułatwi Ci włączenie się do międzynarodowych programów organizowanych według wytycznych normy ISO/IEC 17043 zmodyfikowanych przez zalecenia normy ISO 13528:2015.
 • Dzięki przystępnym, zilustrowanym przykładami, objaśnieniom dobrze zrozumiesz właściwości zalecanych metod analizy danych i wskaźników zastosowanych do oceny wyników uzyskanych przez uczestników.
 • Szkolenie znakomicie pomoże Ci poprawnie i efektywnie organizować programy PT/ILC, zgodnie ze standardami ogólnoświatowymi, z wykorzystaniem odpowiednio dobranych narzędzi obliczeniowych i graficznych.
 • Dowiesz się jak organizować programy badania biegłości, gdy liczba uczestników jest mała i ilu musi być uczestników aby można było stosować wskaźnik z. 
 • Przy użyciu arkuszy programu Excel przeprowadzisz wielorakie analizy przykładowych danych pochodzących z badań biegłości
 • Uczestnictwo w dyskusji da Ci szansę uzyskania odpowiedzi na pytania szczegółowe, związane z badaniami w Twoim miejscu pracy

 Program szkolenia:

Uczestnicy proszeni są o wzięcie laptopów.

Dzień pierwszy:

Rozpoczęcie szkolenia godz. 09:00

 • Cele i rodzaje programów badania biegłości (PT)
 • Zalecenia normalizacyjne dotyczące projektowania i realizacji PT (PN-EN ISO/IEC 17043:2011, ISO 13528:2015, ISO 5725)
 • Podstawowe wielkości w badaniach biegłości i ich oznaczenia według ISO 13528:2015.
 • Wymagania dotyczące obiektów badania biegłości (jednorodność, stabilność).
 • Błąd maksymalny dopuszczalny w badaniach biegłości.
 • Zalecenia dotyczące formy wyników podanych przez laboratoria.
 • Narzędzia statystyczne wstępnego przeglądu wyników. Postępowanie w razie stwierdzenia pomyłek i „wartości uciętych”. Liczba cyfr znaczących.
 • Model matematyczny wartości przypisanej. Wymagania odnośnie niepewności wartości przypisanej.
 • Metody wyznaczenia wartości przypisanej i jej niepewności.
 • Wskaźniki zalecane do oceny wyników uzyskanych przez uczestników, ich interpretacja i kryteria doboru. Sygnały ostrzegawcze, wartości graniczne symetryczne i niesymetryczne.
 • Ćwiczenia z zakresu oceny jednorodności i stabilności obiektów badania. Graficzne metody prezentacji wyników od uczestników. Metody wyznaczania wartości przypisanej na podstawie wyników w rudzie programu. Wykorzystanie funkcji statystycznych i tablicowych programu Excel.

Zakończenie szkolenia godz. 16:00

Dzień drugi:

Rozpoczęcie szkolenia godz. 09:00

 • Metody wyznaczenia odchylenia standardowego do badania biegłości.
 • Wyznaczanie wartości uzgodnionych na podstawie wyników bieżącej rundy: wymagana liczba uczestników, postępowanie z danymi niespójnymi, ustawianie dolnej i górnej granicy dla odchylenia standardowego do badania biegłości.
 • Odpornościowe (odporne) metody obliczania statystycznych miar położenia i rozrzutu wyników. Estymatory proste i złożone.
 • Zastosowanie i właściwości algorytmów A i S..
 • Wyznaczanie i interpretacja granic powtarzalności i odtwarzalności metody pomiarowej zgodnie z normą ISO 5725.
 • Techniki wykrywania wartości odstających w badaniach międzylaboratoryjnych. Testy Grubbsa, Cochrana, Mandela oraz oparte na miarach statystycznych odpornych.
 • Metody graficzne prezentacji wyników pomiaru i wskaźników kompetencji. Ocena wyników aktualnej i poprzednich rund programu.
 • Analiza wyników badania cech jakościowych
 • Przykłady błędów i uchybień na etapie projektowania programów
 • Przykłady nieprawidłowej interpretacji danych od uczestników
 • Ćwiczenia: Analiza przykładów liczbowych. Wyznaczanie odchylenia standardowego do badania biegłości różnymi metodami Przykłady zastosowania testów statystycznych do wykrywania wartości odstających. Wyznaczanie wskaźników oceny kompetencji. Wyznaczanie odtwarzalności i powtarzalności. Dyskusja na temat problemów zgłoszonych przez uczestników.

Zakończenie szkolenia godz. 16:00

Nasz ekspert:

 • Wieloletni nauczyciel akademicki Politechniki Warszawskiej; specjalista w obszarze metrologii i stosowania metod statystycznych w badaniach laboratoryjnych; konsultant programów PT/ILC.

Cena obejmuje

*Cena 1090,00 zł netto obejmuje (cena bez noclegów): dyskusja w gronie ekspertów, wykłady, materiały szkoleniowe, świadectwo uczestnictwa w szkoleniu, serwis kawowy i obiad w trakcie spotkania.

**Cena 1260,00 zł netto obejmuje (cena z 1 noclegiem): dyskusja w gronie ekspertów, wykłady, materiały szkoleniowe, świadectwo uczestnictwa w szkoleniu, serwis kawowy i obiad w trakcie spotkania, 1 nocleg między dniami szkolenia w pokoju dwuosobowym wraz z kolacją.

***Cena 1430,00 zł netto obejmuje (cena z 2 noclegami): dyskusja w gronie ekspertów, wykłady, materiały szkoleniowe, świadectwo uczestnictwa w szkoleniu, serwis kawowy i obiad w trakcie spotkania, 2 noclegi w pokoju dwuosobowym wraz z kolacjami.

W przypadku nieparzystej liczby osób uczestnik szkolenia zobowiązany jest do uiszczenia dodatkowej opłaty za pobyt w pokoju jednoosobowym. O zakwaterowaniu decyduje kolejność zgłoszeń. 

Zakwaterowanie w pokoju 1 osobowym – dopłata w wysokości 200,00 zł (za 2 noclegi).

Informacja o rabacie

Rabat przy zgłoszeniu min. 14 dni przed datą rozpoczęcia szkolenia:
- dla pierwszej osoby z firmy – rabat 50 zł,
- dla drugiej i kolejnej osoby z firmy – rabat 100 zł.

Rabat przy zgłoszeniu w okresie krótszym niż 14 dni od daty rozpoczęcia szkolenia:
- dla drugiej i kolejnej osoby z tej samej firmy na to samo szkolenie – rabat 50 zł.

W przypadku zgłoszenia większej ilości osób na to samo szkolenie, prosimy o kontakt w celu ustalenia indywidualnego rabatu.

Rabaty nie łączą się

Informacje organizacyjne

Miejsce szkolenia: Warszawa
Rozpoczęcie zajęć: 06.11.2019 od godz. 09:00
Zakończenie zajęć: 07.11.2019 od godz. 16:00
Czas trwania: 16 h dydaktycznych
Ilość dni szkolenia: 2
*Cena szkolenia bez noclegów: netto: 1 090,00 zł brutto: 1 340,70 zł
***Cena szkolenia
z 2 noclegami:
netto: 1 430,00 zł brutto: 1 758,00 zł
*Cena bez noclegu
min. 14 dni przed datą rozpoczęcia:
netto: 1 040,00 zł brutto: 1 279,00 zł
**Cena z 2 noclegami min. 14 dni przed datą rozpoczęcia: netto: 1380,00 zł brutto: 1697,40 zł
Liczba pozostałych dni promocyjnych cen szkolenia: 66
*ZWOLNIENIA SZKOLEŃ Z PODATKU VAT

Podstawy prawne:

1. Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt. 29 lit. C Ustawy o VAT zwalnia się z podatku VAT szkolenia finansowane w całości ze środków publicznych

2. Na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2013 r. paragraf 3 ustęp 1 pkt. 14 zwalnia się z podatku VAT szkolenia finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznychZgłoś udział w tym szkoleniu

Więcej informacji o tym szkoleniu
 
 

OK

OK