Archiwum szkoleń

Numer szkolenia: LD2/JK/11/18
Laboratorium, Akademia bezpiecznej żywności, Akademia mikrobiologii i biologii, szkolenie czterodniowe, Szkolenia dwudniowe


To szkolenie już się odbyło.

Nowy termin i miejsce szkolenia w trakcie ustalania.

Zasady pobierania i przygotowania próbek pobranych z obszaru łańcucha żywnościowego do badań mikrobiologicznych wg znowelizowanych norm PN-EN ISO 6887-1 do 6 - Wrocław, listopad


Wykonując badania mikrobiologiczne żywności powinieneś znać:

 • Zasady pobierania i przygotowania próbek do badań mikrobiologicznych wg obowiązujących aktów prawnych i norm międzynarodowych oraz w obszarze badań żywności
 • Metody pobierania próbek do badań mikrobiologicznych z obszaru łańcucha żywnościowego (próbki środowiskowe, żywność)
 • Metody przygotowania próbek, w tym zawiesiny wyjściowej i dziesięciokrotnych rozcieńczeń różnych rodzajów żywności do badań mikrobiologicznych
 • Zasady transportu i przechowywania próbek pobranych z obszaru łańcucha żywnościowego do badań mikrobiologicznych

To szkolenie projektowaliśmy z myślą o:

 • Kierownikach oraz pracownikach laboratoriów mikrobiologicznych badających próbki z obszaru łańcucha żywnościowego
 • Pracownikach upoważnionych do pobierania próbek żywnosci i probek środowiskowych z obszaru produkcji i obrotu żywnością, w tym wymazów i odcisków z powierzchni oraz próbek powietrza
 • Audytorach wewnętrznych laboratoriów mikrobiologicznych.

 Biorąc udział w szkoleniu:

 • Poznasz nowe zasady normatywne w zakresie przygotowania próbek do badań mikrobiologicznych, co pozwoli na prawidłową realizację zleceń na rzecz klientów Twojego laboratorium
 • Nauczysz się pobierania i przygotowania próbek do badań mikrobiologicznych, dzięki czemu podwyższysz swoje kompetencje i unikniesz często popełnianych błędów.
 • Dowiesz się jakie są prawidłowe warunki transportu, przechowywania próbek i poznasz źródła niepewności związane z pobieraniem i przygotowaniem próbek, dzięki czemu poprawnie wykonasz zadania stawiane laboratorium akredytowanemu.
 • Zdobędziesz wiedzę dotyczącą postępowania w przypadku tzw. trudnych diagnostycznie matryc, dzięki czemu będziesz mógł prawidłowo wykonywać badania i uzyskiwać w pełni wiarygodne wyniki analiz

 Program szkolenia:

Dzień pierwszy:

Rozpoczęcie szkolenia godz. 09:00

 • Analiza wymagań aktualnych norm i rozporządzeń dotyczących pobierania, utrwalania i przechowywania próbek z obszaru łańcucha żywnościowego (żywność, próbki środowiskowe)
 • Wymagania normy PN-EN ISO/IEC 17025:2005 dotyczące pobierania, transportowania i przechowywania próbek
 • Pobieranie próbek żywności do badań mikrobiologicznych
 • Pobieranie próbek środowiskowych do badań mikrobiologicznych (wymazy, odciski, powietrze)
 • Sprzęt do pobierania próbek, jego przygotowanie i konserwacja
 • Ocena przydatności próbki do badań, transport i przechowywanie próbek
 • Znaczenie etapu pobierania i przygotowania próbek do badań w analizie mikrobiologicznej żywności

Zakończenie szkolenia godz. 16:00

 

Dzień drugi:

Rozpoczęcie szkolenia godz. 09:00

 • Zasady przygotowania zawiesin wyjściowych i rozcieńczeń dziesięciokrotnych do badań wg normy PN-EN ISO 6887-1:2017-05
 • Zasady przygotowania próbek mięsa i produktów mięsnych wg normy PN-EN ISO 6887-2:2017-05
 • Zasady przygotowania próbek ryb i przetworów rybnych wg normy PN-EN ISO 6887-3:2017-05
 • Zasady przygotowania próbek produktów różnorodnych wg normy PN-EN ISO 6887-4:2017-05
 • Zasady przygotowania próbek mleka i przetworów mlecznych wg normy PN-EN ISO 6887-5:2010
 • Zasady przygotowania próbek pobranych na etapie produkcji pierwotnej wg normy PN-EN ISO 6887-6:2013-06
 • Pytania, dyskusja, rozwiązywanie problemów

Zakończenie szkolenia godz. 16:00

Nasz ekspert:

 • Doktor nauk technicznych ze specjalizacją w dziedzinie mikrobiologii. Wieloletni pracownik akredytowanego laboratorium badania żywności. Autorka kilkudziesięciu publikacji w czasopismach naukowych i branżowych. Szkoleniowiec w zakresie wymagań technicznych w laboratorium mikrobiologicznym, metod badań mikrobiologicznych produktów spożywczych i środowiska produkcji, wymagań i przepisów prawa dotyczących zapewnienia bezpieczeństwa i jakości żywności oraz higieny procesów produkcyjnych, systemów zarządzania w przemyśle spożywczym: normy ISO, HACCP, GMP/GHP, BRC. Auditor wewnętrzny w zakresie wymagań systemu akredytacji dla laboratoriów badawczych oraz wymagań technicznych w laboratorium mikrobiologicznym.

Cena obejmuje

*Cena 1090,00 zł netto obejmuje (cena bez noclegów): dyskusja w gronie ekspertów, wykłady, materiały szkoleniowe, świadectwo uczestnictwa w szkoleniu, serwis kawowy i obiad w trakcie spotkania.

**Cena 1260,00 zł netto obejmuje (cena z 1 noclegiem): dyskusja w gronie ekspertów, wykłady, materiały szkoleniowe, świadectwo uczestnictwa w szkoleniu, serwis kawowy i obiad w trakcie spotkania, 1 nocleg między dniami szkolenia w pokoju dwuosobowym wraz z kolacją.

***Cena 1430,00 zł netto obejmuje (cena z 2 noclegami): dyskusja w gronie ekspertów, wykłady, materiały szkoleniowe, świadectwo uczestnictwa w szkoleniu, serwis kawowy i obiad w trakcie spotkania, 2 noclegi w pokoju dwuosobowym wraz z kolacjami.

W przypadku nieparzystej liczby osób uczestnik szkolenia zobowiązany jest do uiszczenia dodatkowej opłaty za pobyt w pokoju jednoosobowym. O zakwaterowaniu decyduje kolejność zgłoszeń. 

Zakwaterowanie w pokoju 1 osobowym – dopłata w wysokości 200,00 zł (za 2 noclegi).

Informacja o rabacie

Rabat przy zgłoszeniu min. 14 dni przed datą rozpoczęcia szkolenia:
- dla pierwszej osoby z firmy – rabat 50 zł,
- dla drugiej i kolejnej osoby z firmy – rabat 100 zł.

Rabat przy zgłoszeniu w okresie krótszym niż 14 dni od daty rozpoczęcia szkolenia:
- dla drugiej i kolejnej osoby z tej samej firmy na to samo szkolenie – rabat 50 zł.

W przypadku zgłoszenia większej ilości osób na to samo szkolenie, prosimy o kontakt w celu ustalenia indywidualnego rabatu.

Rabaty nie łączą się

Informacje organizacyjne

Miejsce szkolenia: Wrocław
Rozpoczęcie zajęć: 14.11.2018 od godz. 09:00
Zakończenie zajęć: 15.11.2018 od godz. 16:00
Czas trwania: 16 h dydaktycznych
Ilość dni szkolenia: 2
*Cena szkolenia bez noclegów: netto: 1 090,00 zł brutto: 1 340,70 zł
***Cena szkolenia
z 2 noclegami:
netto: 1 430,00 zł brutto: 1 758,00 zł
*ZWOLNIENIA SZKOLEŃ Z PODATKU VAT

Podstawy prawne:

1. Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt. 29 lit. C Ustawy o VAT zwalnia się z podatku VAT szkolenia finansowane w całości ze środków publicznych

2. Na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2013 r. paragraf 3 ustęp 1 pkt. 14 zwalnia się z podatku VAT szkolenia finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych


To szkolenie już się odbyło.

Nowy termin i miejsce szkolenia w trakcie ustalania.

 
 

OK

OK