Archiwum szkoleń

Numer szkolenia: LK1/JK/11/19
Laboratorium, Akademia bezpiecznej żywności, Akademia mikrobiologii i biologii, szkolenie czterodniowe, Szkolenia jednodniowe


To szkolenie już się odbyło.

Nowy termin i miejsce szkolenia w trakcie ustalania.

Zasady pobierania i przygotowania próbek pobranych z obszaru łańcucha żywnościowego, w tym z etapu produkcji pierwotnej do badań mikrobiologicznych wg norm PN-EN ISO 6887-1 do 6, PN-EN ISO 18593, PN-EN ISO 17604, PN-EN ISO 13307 - Kraków, listopad


 

Jeżeli jesteś mikro, małym lub średnim przedsiębiorstwem- skorzystaj z dofinansowania! Skontaktuj się z nami!

Wykonując badania mikrobiologiczne powinieneś znać:

 • Metody badań mikrobiologicznych wg norm międzynarodowych, europejskich i krajowych w obszarze badań żywności
 • Charakterystykę metod badań mikrobiologicznych żywności 
 • Zasady pobierania i przygotowania próbek do badań mikrobiologicznych wg obowiązujących aktów prawnych i norm międzynarodowych oraz w obszarze badań żywności
 • Wymagania prawne i jednostek udzielających uznania w zakresie wdrożenia, utrzymania i akredytacji metod badań mikrobiologicznych

To szkolenie projektowaliśmy z myślą o:

 • Kierownikach oraz pracownikach laboratoriów mikrobiologicznych badających żywność, wodę, pasze, próbki środowiskowe.
 • Pracownikach upoważnionych do pobierania próbek środowiskowych z obszaru produkcji i obrotu żywnością, w tym wymazów i odcisków z powierzchni, próbek powietrza, wymazów i wycinków z tusz zwierząt rzeźnych

Biorąc udział w szkoleniu:

 • Nauczysz się pobierania i przygotowania próbek do badań mikrobiologicznych, dzięki czemu podwyższysz swoje kompetencje i unikniesz często popełnianych błędów.
 • Dowiesz się jakie są zasady przygotowania próbek żywności, dzięki czemu poprawnie wykonasz zadania stawiane laboratorium akredytowanemu

 Program szkolenia:

 • Wymagania aktualnych norm i rozporządzeń dotyczących pobierania, utrwalania, transportu, przechowywania i postępowania z próbkami pobranymi z obszaru łańcucha żywnościowego (m. in. Rozporządzenie 2073/2005 z późniejszymi zmianami, PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02, PN-EN ISO 7218:2008/A1:2013-10)
 • Zasady przygotowania zawiesin wyjściowych i rozcieńczeń dziesięciokrotnych do badań wg normy PN-EN ISO 6887-1:2017-05
 • Zasady przygotowania próbek mięsa i produktów mięsnych wg normy PN-EN ISO 6887-2:2017-05
 • Zasady przygotowania próbek ryb i przetworów rybnych wg normy PN-EN ISO 6887-3:2017-05
 • Zasady przygotowania próbek produktów różnorodnych wg normy PN-EN ISO 6887-4:2017-05
 • Zasady przygotowania próbek mleka i przetworów mlecznych wg normy PN-EN ISO 6887-5:2010

 • Zasady przygotowania próbek pobranych na etapie produkcji pierwotnej wg normy PN-EN ISO 6887-6:2013-06

 • Znaczenie etapu pobierania i przygotowania próbek do badań w analizie mikrobiologicznej żywności, niektóre źródła niepewności związanej z pobieraniem i przygotowaniem próbki, procedura potwierdzania ważności wyników (sterowanie jakością pobierania i przygotowania próbek)

 • Pytania, dyskusja, rozwiązywanie problemów

Nasz ekspert:

 • Doktor nauk technicznych ze specjalizacją w dziedzinie mikrobiologii. Wieloletni pracownik akredytowanego laboratorium badania żywności. Autorka kilkudziesięciu publikacji w czasopismach naukowych i branżowych. Szkoleniowiec w zakresie wymagań technicznych w laboratorium mikrobiologicznym, metod badań mikrobiologicznych produktów spożywczych i środowiska produkcji, wymagań i przepisów prawa dotyczących zapewnienia bezpieczeństwa i jakości żywności oraz higieny procesów produkcyjnych, systemów zarządzania w przemyśle spożywczym: normy ISO, HACCP, GMP/GHP, BRC. Auditor wewnętrzny w zakresie wymagań systemu akredytacji dla laboratoriów badawczych oraz wymagań technicznych w laboratorium mikrobiologicznym

Cena obejmuje

Cena obejmuje: Wykłady, dyskusję w gronie ekspertów, materiały szkoleniowe, świadectwo uczestnictwa w szkoleniu, serwis kawowy i obiad w trakcie spotkania.

Informacja o rabacie

Rabat dla drugiej i kolejnej osoby z tej samej firmy na to samo szkolenie - 50 zł.

Informacje organizacyjne

Miejsce szkolenia: Kraków
Rozpoczęcie zajęć: 13.11.2019 od godz. 09:00
Zakończenie zajęć: od godz. 16:00
Czas trwania: 8
Ilość dni szkolenia: 1
Cena szkolenia
pierwszej osoby:
netto: 550,00 zł brutto: 676,50 zł
Cena szkolenia drugiej
i kolejnej osoby:
netto: 500,00 zł brutto: 615,00 zł
*ZWOLNIENIA SZKOLEŃ Z PODATKU VAT

Podstawy prawne:

1. Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt. 29 lit. C Ustawy o VAT zwalnia się z podatku VAT szkolenia finansowane w całości ze środków publicznych

2. Na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2013 r. paragraf 3 ustęp 1 pkt. 14 zwalnia się z podatku VAT szkolenia finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych


To szkolenie już się odbyło.

Nowy termin i miejsce szkolenia w trakcie ustalania.

 
 

OK

OK