Aktualne szkolenia

Numer szkolenia: LD1/JK/09/19
Laboratorium, Akademia bezpiecznej żywności, Akademia mikrobiologii i biologii, Szkolenia jednodniowe


Zgłoś udział - Zasady pobierania i przygotowania próbek do badań mikrobiologicznych (żywność, woda, wymazy, odciski, powietrze) według obowiązujących norm: PN-EN ISO 6887, PN-EN ISO 19458, PN-EN ISO 18593 i in. - Wrocław, wrzesień
Zgłoś udział w tym szkoleniu
Zapytaj o szczegóły - Zasady pobierania i przygotowania próbek do badań mikrobiologicznych (żywność, woda, wymazy, odciski, powietrze) według obowiązujących norm: PN-EN ISO 6887, PN-EN ISO 19458, PN-EN ISO 18593 i in. - Wrocław, wrzesień
Więcej informacji o tym szkoleniu

Zasady pobierania i przygotowania próbek do badań mikrobiologicznych (żywność, woda, wymazy, odciski, powietrze) według obowiązujących norm: PN-EN ISO 6887, PN-EN ISO 19458, PN-EN ISO 18593 i in. - Wrocław, wrzesień


Jeżeli jesteś mikro, małym lub średnim przedsiębiorstwem- skorzystaj z dofinansowania! Skontaktuj się z nami!

 

Wykonując badania mikrobiologiczne powinieneś znać:

 • Metody badań mikrobiologicznych wg norm międzynarodowych, europejskich i krajowych w obszarze badań żywności
 • Charakterystykę metod badań mikrobiologicznych żywności 
 • Zasady pobierania i przygotowania próbek do badań mikrobiologicznych wg obowiązujących aktów prawnych i norm międzynarodowych oraz w obszarze badań żywności
 • Wymagania prawne i jednostek udzielających uznania w zakresie wdrożenia, utrzymania i akredytacji metod badań mikrobiologicznych

To szkolenie projektowaliśmy z myślą o:

 • Kierownikach oraz pracownikach laboratoriów mikrobiologicznych badających żywność, wodę, pasze, próbki środowiskowe.
 • Pracownikach upoważnionych do pobierania próbek środowiskowych z obszaru produkcji i obrotu żywnością, w tym wymazów i odcisków z powierzchni, próbek powietrza, wymazów i wycinków z tusz zwierząt rzeźnych

Biorąc udział w szkoleniu:

 • Nauczysz się pobierania i przygotowania próbek do badań mikrobiologicznych, dzięki czemu podwyższysz swoje kompetencje i unikniesz często popełnianych błędów.
 • Dowiesz się jakie są prawidłowe warunki transportu, przechowywania próbek i poznasz źródła niepewności związane z pobieraniem i przygotowaniem próbek, dzięki czemu poprawnie wykonasz zadania stawiane laboratorium akredytowanemu

 Program szkolenia:

 • Wymagania aktualnych norm i rozporządzeń dotyczących pobierania, utrwalania, transportu, przechowywania i postępowania z próbkami pobranymi z obszaru łańcucha żywnościowego (m. in. Rozp. (WE) 2073/2005 z późniejszymi zmianami, PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02, PN-EN ISO 7218:2008/A1:2013-10, Rozp. Min. Zdr., 7 grudnia 2017 r (woda do spożycia, PN-EN ISO 19458:2007)
 • Przygotowanie, konserwacja i nadzór nad sprzętem do pobierania i transportu próbek
 • Ogólne zasady pobierania i przygotowania próbek do badań mikrobiologicznych (plan, procedura, metody, zapisy)
 • Ogólne wytyczne dotyczące techniki pobierania próbek wody do badań w kierunku mikrobiologicznym PN-EN ISO 19458:2007
 • Pobieranie próbek żywności do badań mikrobiologicznych – wytyczne Rozporządzenia 2073/2005 z późn. zmianami (w tym pobieranie próbek z tusz zwierzęcych (PN-EN ISO 17604:2015-10)
 • Pobieranie próbek z powierzchni wg PN-ISO 18593:2018-08 oraz próbek powietrza
 • Znaczenie etapu pobierania i przygotowania próbek do badań w analizie mikrobiologicznej żywności, walidacja i zapewnienie jakości pobierania próbek
 • Pytania, dyskusja, rozwiązywanie problemów

Nasz ekspert:

 • Doktor nauk technicznych ze specjalizacją w dziedzinie mikrobiologii. Wieloletni pracownik akredytowanego laboratorium badania żywności. Autorka kilkudziesięciu publikacji w czasopismach naukowych i branżowych. Szkoleniowiec w zakresie wymagań technicznych w laboratorium mikrobiologicznym, metod badań mikrobiologicznych produktów spożywczych i środowiska produkcji, wymagań i przepisów prawa dotyczących zapewnienia bezpieczeństwa i jakości żywności oraz higieny procesów produkcyjnych, systemów zarządzania w przemyśle spożywczym: normy ISO, HACCP, GMP/GHP, BRC. Auditor wewnętrzny w zakresie wymagań systemu akredytacji dla laboratoriów badawczych oraz wymagań technicznych w laboratorium mikrobiologicznym

Cena obejmuje

Cena obejmuje: Wykłady, dyskusję w gronie ekspertów, materiały szkoleniowe, świadectwo uczestnictwa w szkoleniu, serwis kawowy i obiad w trakcie spotkania.

Informacja o rabacie

Rabat dla drugiej i kolejnej osoby z tej samej firmy na to samo szkolenie - 50 zł.

Informacje organizacyjne

Miejsce szkolenia: Wrocław
Rozpoczęcie zajęć: 25.09.2019 od godz. 09:00
Zakończenie zajęć: od godz. 16:00
Czas trwania: 8
Ilość dni szkolenia: 1
Cena szkolenia
pierwszej osoby:
netto: 550,00 zł brutto: 676,50 zł
Cena szkolenia drugiej
i kolejnej osoby:
netto: 500,00 zł brutto: 615,00 zł
*ZWOLNIENIA SZKOLEŃ Z PODATKU VAT

Podstawy prawne:

1. Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt. 29 lit. C Ustawy o VAT zwalnia się z podatku VAT szkolenia finansowane w całości ze środków publicznych

2. Na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2013 r. paragraf 3 ustęp 1 pkt. 14 zwalnia się z podatku VAT szkolenia finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznychZgłoś udział w tym szkoleniu

Więcej informacji o tym szkoleniu
 
 

OK

OK