Archiwum szkoleń

Numer szkolenia: LZ3/BW/05/18
Laboratorium, Akademia bezpiecznej żywności, Akademia mikrobiologii i biologii, szkolenie czterodniowe, Szkolenia trzydniowe


To szkolenie już się odbyło.

Nowy termin i miejsce szkolenia w trakcie ustalania.

Zarządzanie jakością pożywek mikrobiologicznych w laboratorium diagnostycznym, farmaceutycznym, badającym kosmetyki, żywność, wodę i inne produkty – przygotowywanie i kontrola jakości; aktualizacja wymagań - Zakopane, maj


Wykonując i/lub nadzorując badania z użyciem pożywek mikrobiologicznych powinieneś:

 • znać aktualne przepisy prawne i wymagania w obszarze produkcji i nadzorowania jakości pożywek mikrobiologicznych,
 • umieć planować zakup, przygotowywać, przechowywać i kontrolować pożywki oraz inne materiały do badań,
 • prawidłowo nadzorować wyposażenie i monitorować warunki środowiska w laboratorium,
 • znać metody przechowywania drobnoustrojów kontrolnych i prowadzenia banku szczepów,
 • przygotować i prowadzić dokumentację nadzoru nad pożywkami i szczepami.

To szkolenie projektowaliśmy z myślą o:

 • kierownictwu i pracownikach pożywkarni,
 • pracownikach laboratoriów wykonujących różnorodne badania z wykorzystaniem pożywek mikrobiologicznych,
 • producentach, dystrybutorach pożywek mikrobiologicznych,
 • auditorach systemów zarządzania jakością w laboratoriach,
 • laboratoriach akredytowanych lub przygotowujących się do akredytacji, niezależnie od stopnia wdrożenia systemu zarządzania zgodnego z normą PN-EN ISO/IEC 17025.

Biorąc udział w szkoleniu:

 • Poznasz aktualne regulacje prawne, dokumenty normatywne, farmakopealne, aktualne wytyczne GMP i wymagania PCA w zakresie badań z użyciem pożywek (w tym najnowsze ustalenia ISO 11133)
 • Przybliżymy Ci zasady nabywania, wytwarzania i przechowywania pożywek mikrobiologicznych oraz zasady nadzorowania wyposażenia laboratoryjnego i monitorowania warunków środowiska, dzięki czemu będziesz w stanie właściwie wybrać, przygotować lub pozyskać pożywki odpowiednie dla Twojego laboratorium
 • Zapoznasz się z metodami i technikami kontroli jakości różnych rodzajów pożywek mikrobiologicznych oraz kryteriami ich oceny i dopuszczenia do badań,
 • Nauczysz się dobierać metody, techniki i zakres kontroli do różnego rodzaju pożywek i jak interpretować wyniki tej kontroli,co pozwoli Ci optymalnie zarządzać jakością badań
 • Dowiesz się jak zbudować i prowadzić bank szczepów kontrolnych, i jak je wykorzystać do poprawnego monitorowania kompetencji laboratorium
 • Dowiesz się jak wykonać ocenę czystości i tożsamości szczepów oraz jak przygotować i wystandaryzować inokulum;
 • Powiemy Ci co powinna zawierać i jak przygotować i prowadzić dokumentację nadzoru nad pożywkami i szczepami kontrolnymi

Program szkolenia:

Dzień pierwszy:

 • Wymagania w odniesieniu do badań z użyciem pożywek mikrobiologicznych i szczepów kontrolnych oraz zarządzania jakością – nowelizacja przepisów prawnych, dokumentów normatywnych, farmakopealnych, dokumentów PCA, wytycznych GMP z uwzględnieniem zmian wprowadzonych w 2017 r.;
 • Pożywki mikrobiologiczne

- Definicje, terminologia

- Klasyfikacja pożywek

- Składniki pożywek

 • Zapewnienie jakości odczynników, wody, pożywek suchych, pożywek przygotowywanych w laboratorium i kupionych jako gotowe do użycia, materiałów opakowaniowych, płytek,
 • Rodzaje pożywek stosowanych w badaniach mikrobiologicznych kosmetyków, żywności, pasz, wody, mat. farmaceutycznych i innych, i parametry określające ich jakość (ISO 11133, FP, Ph. Eur., normy met. 2017);
 • Organizacja i nadzorowanie procesu nabywania pożywek i materiałów pomocniczych

- Planowanie zakupów

- Wybór i zatwierdzanie dostawcy

- Przyjmowanie dostaw

 • Organizacja i nadzorowanie procesu przygotowywania pożywek

- Ważenie i odmierzanie składników

- Ustawianie, regulacja i odczyt pH pożywek stałych i płynnych

- Sterylizacja pożywek; metody i ocena skuteczności procesu

- Konfekcjonowanie, rozlewanie aseptyczne

- Odpowietrzanie pożywek

 • Przechowywanie pożywek i materiałów pomocniczych

- Monitorowanie warunków przechowywania

- Ocena stabilności pożywek

- Walidacja okresów przechowywania

 • Nadzorowanie wyposażenia i warunków środowiska w pracowni pożywek (zasady, zakres i częstotliwość sprawdzeń)
 • Nadzorowanie jakości szkła laboratoryjnego i materiałów pomocniczych (materiałów opakowaniowych, płytek, filtrów itp.)
 • Postępowanie z odpadami laboratoryjnymi

Dzień drugi:

 • Przygotowanie, prowadzenie i nadzorowanie kolekcji drobnoustrojów kontrolnych – szczepy odniesienia;

- Kolekcje szczepów wzorcowych, dyspozytornie; katalog WDCM;

- Definicje; Szczepy referencyjne, macierzyste; szczepy In House;

- Pochodzenie, rodzaj, ilość szczepów w kolekcji i jej komplementarność do stosowanych metod i możliwości laboratorium;

- Metody przechowywania szczepów;

- Ocena czystości i tożsamości szczepów; przygotowanie kultur roboczych szczepów testowych; standaryzacja inokulum;

 • Ocena i monitorowanie jakości pożywek;

- Ocena właściwości fizyko-chemicznych

- Ocena i kontrola jałowości

- Ocena właściwości mikrobiologicznych (żyzność, selektywność, specyficzność, przeżywalność)

 • Metody i techniki kontroli pożywek (zakres, częstotliwość kontroli, wybór metody);
 • Procedury postępowania w kontroli ilościowej i jakościowej pożywek stałych (selektywnych, wybiórczo-różnicujących i nieselektywnych), płynnych (namnażających i wybiórczo-namnażających), pożywek transportowych, pożywek identyfikacyjnych i różnicujących, płynów do rozcieńczeń, barwników i roztworów;
 • Parametry kontroli, kryteria akceptacji, dopuszczenia pożywek do badań;
 • Zastosowanie wzorców, materiałów odniesienia (CRM, RM), próbek rzeczywistych, próbek kontaminowanych do walidacji metod, sprawdzania przydatności do badań pożywek, płynów do rozcieńczeń, filtrów membranowych, barwników i innych materiałów do badań oraz monitorowania kompetencji personelu;

Dzień trzeci:

 • Dokumentacja produkcji i kontroli pożywek
 • Dokumentacja kolekcji szczepów testowych
 • Bezpieczna praca w laboratorium
 • Konsultacje. Forum dyskusyjne.

Nasz Ekspert:

 • ekspert w zakresie produkcji i kontroli pożywek mikrobiologicznych, prowadzenia biblioteki szczepów oraz wdrażania systemu zarządzania wg normy PN-EN ISO/IEC 17025:2005; kierownik pożywkarni i kierownik ds. jakości; posiada wieloletnie doświadczenie audytorskie i szkoleniowe.

Cena obejmuje

Cena obejmuje: 21 godzin zajęć, materiały szkoleniowe, zaświadczenia uczestnictwa, 3 noclegi w pokojach dwuosobowych, pełne wyżywienie od kolacji w dniu przyjazdu do obiadu w dniu zakończenia szkolenia.

Dopłata do pokoju jednoosobowego: 300 zł netto + 23%VAT  (liczba miejsc ograniczona)

Informacja o rabacie

Rabat przy zgłoszeniu min. 14 dni przed datą rozpoczęcia szkolenia:
- dla pierwszej osoby z firmy – rabat 100 zł,
- dla drugiej i kolejnej osoby z firmy – rabat 150 zł.

Rabat przy zgłoszeniu w okresie krótszym niż 14 dni od daty rozpoczęcia szkolenia:
- dla drugiej i kolejnej osoby z tej samej firmy na to samo szkolenie – rabat 100 zł.

W przypadku zgłoszenia większej ilości osób na to samo szkolenie, prosimy o kontakt w celu ustalenia indywidualnego rabatu.

Rabaty nie łączą się

Informacje organizacyjne

Miejsce szkolenia: Zakopane
Zakwaterowanie: 22.05.2018 od godz. 15:00
Rozpoczęcie zajęć: 23.05.2018 od godz. 09:00
Zakończenie zajęć: 25.05.2018 od godz. 11:30
Czas trwania: 21
Ilość dni szkolenia: 3
Cena szkolenia
pierwszej osoby:
netto: 1990,00 zł brutto: 2447,70 zł
Cena szkolenia drugiej
i kolejnej osoby:
netto: 1890,00 zł brutto: 2324,70 zł
*ZWOLNIENIA SZKOLEŃ Z PODATKU VAT

Podstawy prawne:

1. Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt. 29 lit. C Ustawy o VAT zwalnia się z podatku VAT szkolenia finansowane w całości ze środków publicznych

2. Na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2013 r. paragraf 3 ustęp 1 pkt. 14 zwalnia się z podatku VAT szkolenia finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych


To szkolenie już się odbyło.

Nowy termin i miejsce szkolenia w trakcie ustalania.

Podobne szkolenia:
 
 

OK

OK