Archiwum szkoleń

Numer szkolenia: LJ3/AB/06/18
Laboratorium, Akademia metrologii i kompetencji, szkolenie czterodniowe


To szkolenie już się odbyło.

Nowy termin i miejsce szkolenia w trakcie ustalania.

Spójność pomiarowa, świadectwa wzorcowania, CRM/RM zgodnie z wymaganiami normy ISO/IEC 17025: 2017 - Jastrzębia Góra, czerwiec


Wykonując badania w laboratorium akredytowanym powinieneś znać:

 • zasady dotyczące zapewnienia spójności pomiarowej w laboratorium,
 • wymagania dotyczące stosowania wzorców odniesienia i materiałów odniesienia,
 • zasady nadzorowania wyposażenia pomiarowego,
 • sposób interpretowania oraz wykorzystania świadectw wzorcowania oraz świadectw materiałów odniesienia.

To szkolenie projektowaliśmy z myślą o:

 • pracownikach laboratorium (laboranci, pracownicy techniczni),
 • nowozatrudnionych pracownikach laboratoriów,
 • auditorach wewnętrznych i ekspertach technicznych,
 • wszystkich osobach zainteresowanych powyższą tematyką.

Biorąc udział w szkoleniu:

 • Zapoznasz się z  wymaganiami dotyczącymi kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących w zakresie wyposażenia pomiarowego oraz spójności pomiarowej, dzięki czemu będziesz przygotowany merytorycznie do samodzielnego prowadzenia nadzoru nad wyposażeniem pomiarowym w laboratorium,
 • Poznasz rolę materiałów odniesienia w metrologii, zasady ich użytkowania i poprawnego wykorzystania, co pozwoli Ci na ich odpowiedni dobór i samodzielne zadbanie o zachowanie spójności pomiarowej w Twoim laboratorium,
 • Poznasz rodzaje błędów występujących podczas pracy w laboratorium, co pozwoli Ci zmniejszyć ryzyko ich wystąpienia w przyszłości,
 • Nabędziesz wiedzę i umiejętności potrzebne do projektowania harmonogramów wzorcowań/sprawdzeń okresowych, ustalania odstępów czasu między wzorcowaniami oraz projektowania procedury nadzorowania wyposażenia pomiarowego zgodnie z normą ISO 17025, co pozwoli Ci na jeszcze lepsze i świadome sprawowanie nadzoru nad aparaturą pomiarową.

Program szkolenia:

Dzień pierwszy:

Rozpoczęcie szkolenia godz. 09:00

 • terminy i definicje związane z metrologią,
 • rodzaje błędów pomiaru w pracy w laboratorium,
 • metrologia prawna i przemysłowa,
 • cel, zakres i zasady nadzorowania wyposażenia pomiarowego,
 • wymagania nomy EN ISO/IEC 17025:2017 (w zakresie wyposażenia oraz spójności pomiarowej),
 • wymagania normy PN-EN ISO 10012:2004,
 • podział wyposażenia pomiarowego na odpowiednie grupy,
 • cechy wyniku miarodajnego,
 • spójność pomiarowa (weryfikacja spójności),
 • podstawowe terminologię i definicje związane z RM/CRM,
 • rola materiałów odniesienia w metrologii,
 • zasady użytkowania materiałów odniesienia,
 • poprawne wykorzystywanie materiałów odniesienia świadectwo materiału odniesienia,

Ćwiczenia:

 • obliczanie błędów pomiaru/poprawek oraz przedziału zmienności,
 • opracowanie karty wyposażenia pomiarowego,
 • potwierdzanie metrologiczne wyposażenia pomiarowego,
 • podział wyposażenia na grupy.
 • weryfikacja źródła spójności pomiarowej.

Zakończenie szkolenia godz. 16:00

Dzień drugi:

Rozpoczęcie szkolenia godz. 9:00

 • procedura nadzorowania wyposażeniem pomiarowym,
 • dobór wyposażenia pomiarowego,
 • projektowanie i wdrażanie planów i programów nadzorowania wyposażenia pomiarowego (zakres wzorcowań, niepewność pomiaru, wykorzystanie wyników wzorowania),
 • zasady ustalania odstępów czasu pomiędzy wzorcowniami i sprawdzeniami okresowymi (śledzenie trendów, częstość, intensywność wykorzystania, wpływ innych czynników),
 • dokument ILAC - G24/OIML D 10:2007 "Wytyczanie dotyczące wyznaczania odstępów czasu miedzy wzorcowniami przyrządów pomiarowych" ,
 • stwierdzanie zgodności z wymaganiami (dokument ILAC-G8:03/2009- Wytyczne dotyczące przedstawiania zgodności ze specyfikacją),

Ćwiczenia:

 • opracowywanie procedury nadzorowania wyposażenia pomiarowego,
 • określanie zakresów wzorcowania do zamierzonego zastosowania,
 • opracowanie harmonogramu wzorcowania oraz sprawdzeń okresowych na przykładzie przyrządu fizykochemicznego,
 • praktyczne ocena dotycząca stwierdzenia zgodności z wymaganiami.

Zakończenie szkolenia godz. 16:00

Dzień trzeci:

Rozpoczęcie szkolenia godz. 9:00

 • interpretacja oraz wykorzystywanie wyników zawartych w świadectwach wzorcowania,
 • elementy szacowania niepewności pomiaru w procesie sprawdzeń okresowych/pośrednich,
 • instrukcja sprawdzeń okresowych/pośrednich,
 • kompetencje personelu laboratorium,
 • sterowanie jakością badań/wzorcowań.

Ćwiczenia:

 • wykorzystanie wyników wzorcowania w procesach pomiaru,
 • wykorzystanie wyników wzorcowania w procesie sprawdzeń okresowych/pośrednich,
 • szacowanie niepewności pomiaru przy określaniu kryteriów sprawdzeń okresowych/pośrednich,
 • opracowanie instrukcji sprawdzeń dla wyposażenia fizykochemicznego,
 • analiza programu wzorcowania.

Zakończenie szkolenia godz. 12:30

Nasz ekspert:

 • Ekspert w zakresie metrologii oraz systemu zarządzania jakością wg normy 17025. Auditor wewnętrzny oraz  doświadczony  trener w zakresie metrologii i systemu zarządzania jakością wg normy 17025. 

Cena obejmuje

Cena obejmuje: 21 godzin zajęć, materiały szkoleniowe, zaświadczenia uczestnictwa, 3 noclegi w pokojach dwuosobowych, pełne wyżywienie od kolacji w dniu przyjazdu do obiadu w dniu zakończenia szkolenia.

Dopłata do pokoju jednoosobowego: 300 zł netto + 23%VAT  (liczba miejsc ograniczona).

Rabaty nie łączą się.

Informacja o rabacie

Rabat przy zgłoszeniu min. 14 dni przed datą rozpoczęcia szkolenia:
- dla pierwszej osoby z firmy – rabat 100 zł,
- dla drugiej i kolejnej osoby z firmy – rabat 150 zł.

Rabat przy zgłoszeniu w okresie krótszym niż 14 dni od daty rozpoczęcia szkolenia:
- dla drugiej i kolejnej osoby z tej samej firmy na to samo szkolenie – rabat 100 zł.

W przypadku zgłoszenia większej ilości osób na to samo szkolenie, prosimy o kontakt w celu ustalenia indywidualnego rabatu.

Rabaty nie łączą się

Informacje organizacyjne

Miejsce szkolenia: Jastrzębia Góra
Zakwaterowanie: 19.06.2018 od godz. 15:00
Rozpoczęcie zajęć: 20.06.2018 od godz. 09:00
Zakończenie zajęć: 22.06.2018 od godz. 12:30
Czas trwania: 21
Ilość dni szkolenia: 3
Cena szkolenia
pierwszej osoby:
netto: 1990,00 zł brutto: 2447,70 zł
Cena szkolenia drugiej
i kolejnej osoby:
netto: 1890,00 zł brutto: 2324,70 zł
*ZWOLNIENIA SZKOLEŃ Z PODATKU VAT

Podstawy prawne:

1. Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt. 29 lit. C Ustawy o VAT zwalnia się z podatku VAT szkolenia finansowane w całości ze środków publicznych

2. Na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2013 r. paragraf 3 ustęp 1 pkt. 14 zwalnia się z podatku VAT szkolenia finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych


To szkolenie już się odbyło.

Nowy termin i miejsce szkolenia w trakcie ustalania.

 
 

OK

OK