Aktualne szkolenia

Numer szkolenia: LK1/AB/09/17
Laboratorium, Akademia metrologii i kompetencji, Szkolenia jednodniowe


Zgłoś udział - Wykorzystanie oraz interpretacja zawartości świadectw wzorcowania wyposażenia pomiarowego używanego w laboratorium fizykochemicznym - Kraków, wrzesień
Zgłoś udział w tym szkoleniu
Zapytaj o szczegóły - Wykorzystanie oraz interpretacja zawartości świadectw wzorcowania wyposażenia pomiarowego używanego w laboratorium fizykochemicznym - Kraków, wrzesień
Więcej informacji o tym szkoleniu

Wykorzystanie oraz interpretacja zawartości świadectw wzorcowania wyposażenia pomiarowego używanego w laboratorium fizykochemicznym - Kraków, wrzesień


Korzystając ze świadectw wzorcowania wyposażenia pomiarowego powinieneś:

 • wiedzieć jakie czynniki należy wsiąść pod uwagę ustalając programy wzorcowań oraz sprawdzeń okresowych
 • wiedzieć w jaki sposób poprawnie wykorzystać oraz zinterpretować wyniki wzorcowania urządzenia pomiarowego
 • znać dowody zapewnienia spójności pomiarowej oraz sposoby jej weryfikacji

 

To szkolenie projektowaliśmy z myślą o:

 • pracownikach laboratorium (kierownikach, laborantach, pracownikach technicznych, personelu odpowiedzialnym za nadzór nad wyposażeniem pomiarowym)
 • auditorach wewnętrznych/ekspertach technicznych
 • osobach planujących rozpoczęcie pracy na wyżej wymienionych stanowiskach
 • wszystkich zainteresowanych tematyką

 

Dlaczego warto wziąć udział w szkoleniu:

 • Zapoznasz się z terminologią i definicjami z zakresu metrologii, co umożliwi Ci dogłębne zrozumienie zagadnienia, poprawne używanie wszystkich niezbędnych terminów oraz pomoże w uniknięciu błędów.
 • Poznasz rolę świadectw wzorcowania oraz metody interpretacji ich wyników, dzięki czemu będziesz w stanie poprawnie wykorzystać oraz zinterpretować wyniki wzorcowania urządzenia pomiarowego.
 • Nabędziesz umiejętność analizowania programu wzorcowania urządzenia pomiarowego, co pozwoli Ci na stworzenie i nadzorowanie optymalnego programu wzorcowań w twoim laboratorium.

 

PROGRAM SZKOLENIA:

Rozpoczęcie szkolenia godz. 09:00

 • definicje i terminy związane z metrologią (metrologia prawna, przemysłowa oraz naukowa),
 • cechy i znaczenie wyniku miarodajnego,
 • dowód zapewnienia spójności pomiarowej oraz jego ocena (weryfikacja spójności pomiarowej),
 • przydatność wyników przedstawionych w świadectwie wzorcowania,
 • wykorzystanie wyników wzorcowania urządzenia pomiarowego (przedstawionych w świadectwie wzorcowania na przykładach urządzeń pomiarowych fizykochemicznych),
 • wykorzystanie wyników przedstawionych w świadectwie wzorcowania w procesie sprawdzeń okresowych urządzeń pomiarowych
 • analizę programu wzorcowania urządzenia pomiarowego (czynniki brane pod uwagę podczas ustalania odstępów czasu pomiędzy wzorcowaniami oraz podczas ustalanie odstępów czasów pomiędzy sprawdzeniami okresowymi;
 • sposoby monitorowania wyników wzorcowania w celu śledzenia kierunków ich zmian)
 • budżet niepewności a wykorzystanie niepewności pomiaru podanej w świadectwie wzorcowania.

Zakończenie szkolenia godz. 16:00

 

Nasz Ekspert:

 • Metrolog, ekspert techniczny, auditor wewnętrzny. Doświadczony treneri ekspert łączący wiedzę oraz doświadczenie zawodowe w zakresie metrologii oraz systemu zarządzania jakością wg normy PN-EN ISO/IEC 17025:2005.  Autorka artykułów publikowanych w prasie branżowej oraz na blogu eksperckim CE2. Specjalista w akredytowanym laboratorium badawczym.

Cena obejmuje

Dyskusję w gronie ekspertów, materiały szkoleniowe, świadectwo uczestnictwa w szkoleniu, serwis kawowy, lunch.

Informacja o rabacie

Cena przy zgłoszeniu min. 14 dni przed datą rozpoczęcia szkolenia:
- dla pierwszej osoby z firmy: 540 zł
- dla drugiej i kolejnej osoby z tej samej firmy na to samo szkolenie: 480 zł od osoby

Cena przy zgłoszeniu w okresie krótszym niż 14 dni od daty rozpoczęcia szkolenia:
- dla pierwszej osoby z firmy: 590 zł
- dla drugiej i kolejnej osoby z tej samej firmy na to samo szkolenie: 530 zł od osoby

Powyższe cenny są kwotami netto. Rabaty dotyczą szkoleń 1-dniowych zaplanowanych od stycznia 2015 r. Informacje o wszystkich rabatach w zakładce: Szkolenia otwarte\Rabaty dla naszych klientów

Informacje organizacyjne

Miejsce szkolenia: Kraków
Rozpoczęcie zajęć: 20.09.2017 od godz. 09:00
Zakończenie zajęć: od godz. 16:00
Czas trwania: 8 h dydaktycznych
Ilość dni szkolenia: 1
Cena szkolenia
pierwszej osoby:
netto: 590,00 zł brutto: 725,70 zł
Cena szkolenia drugiej
i kolejnej osoby:
netto: 530,00 zł brutto: 651,90 zł
*ZWOLNIENIA SZKOLEŃ Z PODATKU VAT

Podstawy prawne:

1. Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt. 29 lit. C Ustawy o VAT zwalnia się z podatku VAT szkolenia finansowane w całości ze środków publicznych

2. Na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2013 r. paragraf 3 ustęp 1 pkt. 14 zwalnia się z podatku VAT szkolenia finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznychZgłoś udział w tym szkoleniu

Więcej informacji o tym szkoleniu
 
 

OK

OK