Archiwum szkoleń

Numer szkolenia: LK1/HW/11/19
Laboratorium, Akademia zarządzania wg 17025, szkolenie czterodniowe, Szkolenia jednodniowe


To szkolenie już się odbyło.

Nowy termin i miejsce szkolenia w trakcie ustalania.

Wdrażanie wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 w laboratorium badawczym - Kraków, listopad


Pracując w laboratorium powinieneś:

 • Elementy koncepcji zarządzania procesowego w Laboratorium według wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02,
 • Zasadnicze zmiany w normie PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 i ich wpływ na system zarządzania oraz formy jego dokumentowania,

To szkolenie projektowaliśmy z myślą o:

 • pracownikach akredytowanych laboratoriów badawczych,
 • pracownikach laboratoriów przygotowujących się do akredytacji w zakresie metod mikrobiologicznych i molekularnych.

Biorąc udział w szkoleniu:

 • Poznasz nowy układ normy i jego wpływ na dokumentację systemu zarządzania, dzięki czemu przygotujesz się do wprowadzenia zaktualizowanych zmian
 • Poznasz podstawowe pojęcia z zakresu koncepcji zarządzania procesowego, co ułatwi Ci zaprojektowanie kluczowych procesów w Laboratorium.

Program szkolenia:

Rozpoczęcie szkolenia godz. 09:00

 •  Struktura normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02,

 • Terminy i definicje stosowane w PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02  

 • Bezstronność i poufność w działalności laboratoryjnej 

 • Zasadnicze różnice w odniesieniu do normy ISO/IEC 17025:2005,

 • Nowy układ normy i jego wpływ na dokumentacje systemu zarządzania – elementy wymagające zmian w dokumentacji systemu zarządzania,

 • Wymagania dotyczące organizacji i zarządzania:
  •  kto kieruje pracą, kto nadzoruje, kto sprawdza
  •  rola kierownictwa
 • Wymagania dotyczące zasobów :
  • podział uprawnień i obowiązków
  • przegląd warunków lokalowych
  • nadzór nad wyposażeniem pomiarowym
  • zachowanie spójności pomiarowej,
  • zewnętrzne dostawy i usługi;
 •  Organizacja zorientowana na procesy:
  • definicja procesu,
  • właściciel i użytkownicy procesu,
  • wejścia, wyjścia procesu,
  • rodzaje procesów,
  • podejście procesowe – identyfikacja, wzajemne oddziaływanie i zarządzanie procesami.
 • Monitorowanie i pomiary procesów – rodzaje wskaźników oceny jakościowej procesów,

 • Graficzna prezentacja procesów w Laboratorium - metody mapowania procesów,

 • Proces badania według pkt. 7 normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 obejmujący:
  • przegląd zapytań ofert i kontraktów,
  • wybór, weryfikacja i walidacja metod,
  • pobieranie próbek,
  • postępowanie z obiektami badań lub wzorcowań,
  • zapisy techniczne,
  • szacowanie niepewności pomiaru,
  • monitorowanie jakości wyników,
  • przedstawianie wyników,
  • skargi,
  • zarządzanie pracą niezgodną z wymaganiami,
  • nadzorowanie danych
  • zarządzanie informacją.
 • Działania dotyczące ryzyka oraz możliwości według normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02,

 • Co laboratorium musi mieć?,

 • Wymagania dotyczące systemu zarządzania - którą opcję wybrać i dlaczego

 • opcja A – dokumentacja systemu zarządzania i nadzór nad nią, zapisy, zagrożenia i szanse, audity wewnętrzne, przeglądy zarządzania

 • opcja B – dokumentacja systemu zarządzania

Zakończenie szkolenia godz. 16:00

Nasz Ekspert:

 • długoletni kierownik laboratorium mikrobiologicznego. Ekspert w zakresie wdrażania i doskonalenia systemu zarządzania w Laboratorium wg normy PN-EN ISO/IEC 17025. Wysokiej klasy specjalista, doskonale łączący wiedzę naukowąi wieloletnie doświadczenie zawodowe.

Cena obejmuje

Cena obejmuje: Wykłady, dyskusję w gronie ekspertów, materiały szkoleniowe, świadectwo uczestnictwa w szkoleniu, serwis kawowy i obiad w trakcie spotkania.

Informacja o rabacie

Rabat dla drugiej i kolejnej osoby z tej samej firmy na to samo szkolenie - 50 zł.

Informacje organizacyjne

Miejsce szkolenia: Kraków
Rozpoczęcie zajęć: 13.11.2019 od godz. 09:00
Zakończenie zajęć: od godz. 16:00
Czas trwania: 8 h dydaktycznych
Ilość dni szkolenia: 1
Cena szkolenia
pierwszej osoby:
netto: 550,00 zł brutto: 676,50 zł
Cena szkolenia drugiej
i kolejnej osoby:
netto: 500,00 zł brutto: 615,00 zł
*ZWOLNIENIA SZKOLEŃ Z PODATKU VAT

Podstawy prawne:

1. Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt. 29 lit. C Ustawy o VAT zwalnia się z podatku VAT szkolenia finansowane w całości ze środków publicznych

2. Na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2013 r. paragraf 3 ustęp 1 pkt. 14 zwalnia się z podatku VAT szkolenia finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych


To szkolenie już się odbyło.

Nowy termin i miejsce szkolenia w trakcie ustalania.

 
 

OK

OK