Aktualne szkolenia

Numer szkolenia: LK2/GU/04/18
Laboratorium, Akademia badań środowiskowych, Ochrona powietrza, powietrze, Akademia ochrony środowiska, Szkolenia dwudniowe


Zgłoś udział - Warsztaty pomiarowe czyli jak przeliczać i obliczać wielkości związane z gazami odlotowymi. Przykładowe budżety niepewności. Sprawozdania z badań - Kraków, kwiecień
Zgłoś udział w tym szkoleniu
Zapytaj o szczegóły - Warsztaty pomiarowe czyli jak przeliczać i obliczać wielkości związane z gazami odlotowymi. Przykładowe budżety niepewności. Sprawozdania z badań - Kraków, kwiecień
Więcej informacji o tym szkoleniu

Warsztaty pomiarowe czyli jak przeliczać i obliczać wielkości związane z gazami odlotowymi. Przykładowe budżety niepewności. Sprawozdania z badań - Kraków, kwiecień


Wykonując pomiary gazów odlotowych powinieneś:

 • znać praktyczne zasady dotyczące przeliczania i obliczania wielkości związanych z gazami odlotowymi

To szkolenie projektowaliśmy z myślą o:

 • osobach, które chcą zrozumieć istotę zjawiska a nie tylko ufać programom obliczeniowym
 • personelu laboratoriów emisyjnych
 • osobach autoryzujących sprawozdania
 • wszystkich tych, którzy twierdzą, że w zakresie emisji nie ma już dobrych szkoleń.

 Biorąc udział w szkoleniu:

 • Dowiesz się jak obliczać wielkości związane z gazami odlotowymi, dzięki czemu unikniesz błędów podczas badań.
 • Nauczysz się jak wyznaczać budżety niepewności, co pozwoli Ci zwrócić uwagę na wpływ poszczególnych czynności wykonywanych w trakcie badań na niepewność pomiaru
 • Prześledzisz przykłady zaczerpnięte z literatury anglojęzycznej
 • Poznasz przykładowe obliczenia stosowane na egzaminach certyfikujących personel emisyjny w Wielkiej Brytanii, co ułatwi Ci np. sprawdzenie własnego, nowoprzyjętego personelu.

 Program szkolenia:

Dzień pierwszy:

Rozpoczęcie szkolenia godz. 09:00

 • Wyznaczanie wielkości związane z pomiarem stężenia
  • pyłu wg EN 13284-1,
  • metali wg EN 14385,
  • dioksyn wg EN 1948 – przykłady
 • Przeliczanie i wyliczanie podstawowych wielkości charakteryzujących badanie/pobieranie próbek gazów odlotowych
  • konwersja z ppm do mg/m3 i odwrotnie,
  • wyliczanie mg węgla (TOC),
  • przedstawianie stężenia fluorków w postaci HF,
  • wyznaczanie minimalnego czasu pobierania próbki,
  • obliczenia procentowej zawartości wilgoci w gazie odlotowym,
  • przeliczanie menzurandów do standardowych warunków
 • Wyznaczanie
  • stężeń oraz emisji substancji emitowanych do atmosfery na podstawie oznaczeń laboratoryjnych,
  • czasu pobierania próbki (rurki adsorpcyjne), granicy wykrywalności

Zakończenie szkolenia godz. 16:00

Dzień drugi:

Rozpoczęcie szkolenia godz. 09:00

 • Obliczenia związane z pomiarami gazów i oparów (instrumentalne techniki)
 • Przykładowe budżety niepewności NOx, O2, TOC, pyłu
 • Niepewność wyznaczenia masy pyłu
 • Sprawozdanie z badań – przykłady angielskie
 • Potwierdzenie metod znormalizowanych

Zakończenie szkolenia godz. 16:00

Nasz ekspert:

 • Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska. Auditor i ekspert techniczny w zakresie pomiarów emisji gazów i pyłów do powietrza. Magister oceanografii, absolwent UG w Gdańsku, studium podyplomowe z Ochrony Atmosfery na Politechnice Wrocławskiej. Wykonywana praca: główny specjalista nadzorujący pobieranie próbek i pomiary terenowe w Laboratorium WIOŚ w Białymstoku Pracownia w Suwałkach. Zatrudniony w byłym WIOŚ w Suwałkach od 1995 r. - od początku przy badaniach gazów odlotowych. Od 2010 współpraca z CE2 w zakresie prowadzenia szkoleń otwartych/zamkniętych, auditów wewnętrznych. Jako uczestnik jednocześnie prelegent brał udział w wielu warsztatach emisyjnych oraz konwersatoriach Ą

Cena obejmuje

*Cena 1090,00 zł netto obejmuje (cena bez noclegów): dyskusja w gronie ekspertów, wykłady, materiały szkoleniowe, świadectwo uczestnictwa w szkoleniu, serwis kawowy i obiad w trakcie spotkania.

**Cena 1260,00 zł netto obejmuje (cena z 1 noclegiem): dyskusja w gronie ekspertów, wykłady, materiały szkoleniowe, świadectwo uczestnictwa w szkoleniu, serwis kawowy i obiad w trakcie spotkania, 1 nocleg między dniami szkolenia w pokoju dwuosobowym wraz z kolacją.

***Cena 1430,00 zł netto obejmuje (cena z 2 noclegami): dyskusja w gronie ekspertów, wykłady, materiały szkoleniowe, świadectwo uczestnictwa w szkoleniu, serwis kawowy i obiad w trakcie spotkania, 2 noclegi w pokoju dwuosobowym wraz z kolacjami.

W przypadku nieparzystej liczby osób uczestnik szkolenia zobowiązany jest do uiszczenia dodatkowej opłaty za pobyt w pokoju jednoosobowym. O zakwaterowaniu decyduje kolejność zgłoszeń. 

Zakwaterowanie w pokoju 1 osobowym – dopłata w wysokości 200,00 zł (za 2 noclegi).

Informacja o rabacie

Rabat przy zgłoszeniu min. 14 dni przed datą rozpoczęcia szkolenia:
- dla pierwszej osoby z firmy – rabat 50 zł,
- dla drugiej i kolejnej osoby z firmy – rabat 100 zł.

Rabat przy zgłoszeniu w okresie krótszym niż 14 dni od daty rozpoczęcia szkolenia:
- dla drugiej i kolejnej osoby z tej samej firmy na to samo szkolenie – rabat 50 zł.

W przypadku zgłoszenia większej ilości osób na to samo szkolenie, prosimy o kontakt w celu ustalenia indywidualnego rabatu.

Rabaty nie łączą się

Informacje organizacyjne

Miejsce szkolenia: Kraków
Rozpoczęcie zajęć: 11.04.2018 od godz. 09:00
Zakończenie zajęć: 12.04.2018 od godz. 16:00
Czas trwania: 16 h dydaktycznych
Ilość dni szkolenia: 2
*Cena szkolenia bez noclegów: netto: 1 090,00 zł brutto: 1 340,70 zł
***Cena szkolenia
z 2 noclegami:
netto: 1 430,00 zł brutto: 1 758,00 zł
*ZWOLNIENIA SZKOLEŃ Z PODATKU VAT

Podstawy prawne:

1. Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt. 29 lit. C Ustawy o VAT zwalnia się z podatku VAT szkolenia finansowane w całości ze środków publicznych

2. Na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2013 r. paragraf 3 ustęp 1 pkt. 14 zwalnia się z podatku VAT szkolenia finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznychZgłoś udział w tym szkoleniu

Więcej informacji o tym szkoleniu
 
 

OK

OK