Archiwum szkoleń

Numer szkolenia: LJ3/IM/06/18
Laboratorium, Akademia statystyki laboratoryjnej, szkolenie czterodniowe, Szkolenia trzydniowe


To szkolenie już się odbyło.

Nowy termin i miejsce szkolenia w trakcie ustalania.

Walidacja metod i szacowania niepewności jako proces w laboratorium fizykochemicznym zgodnie z wymaganiami nowej normy. Monitorowanie, identyfikacja i eliminacja źródeł błędów - Jastrzębia Góra, czerwiec


Pracując  w laboratorium powinieneś znać:

 • Elementy koncepcji zarządzania procesowego w laboratorium według wymagań normy ISO/IEC 17025:2017,
 • Podstawowe pojęcia statystyki matematycznej i ich wykorzystanie w praktyce laboratoryjnej,
 • Metodykę zarządzania procesem potwierdzania metod badawczych i szacowania niepewności pomiaru.

To szkolenie projektowaliśmy z myślą o:

 • Kierownictwu i pracownikach laboratoriów odpowiedzialnych i/lub zaangażowanych w proces potwierdzania metod badawczych i szacowania niepewności pomiarów.

Biorąc udział w szkoleniu:

 • Zapoznasz się z wymaganiami normy ISO/IEC 17025:2017 w zakresie potwierdzania metod badawczych i szacowania niepewności pomiaru, dzięki czemu będziesz na bieżąco z wszystkimi aktualnymi wymaganiami, co zoptymalizuje działania w laboratorium.
 • Nauczysz się możliwości praktycznego wykorzystania statystyki w badaniach biegłości oraz w procesach walidacjii szacowania niepewności, co usprawni Twoją pracę w laboratorium.
 • Na podstawie praktycznych przykładów poznasz algorytmy postępowania w procesie szacowania niepewności pomiarów, dzięki czemu usprawnisz swoje działania oraz unikniesz powszechnie popełnianych błędów.

Program szkolenia:

 • Wymagania normy ISO/IEC 17025:2017w zakresie potwierdzania metod badawczych i szacowania niepewności pomiaru,
 • Realizacja procesu podstawowego w laboratorium według wymagań normy ISO/IEC 17025:2017,
 • Podstawowedefinicje związane z walidacją metod badawczych,
 • Walidacja metod w świetle regulacji prawnych,
 • Potwierdzenie metody– walidacja a sprawdzenie metody: różnice, podobieństwa, kryteria,
 • Plan walidacji/sprawdzenia metody badawczej,
 • Potwierdzenie metody i szacowanie niepewności jako proces:
  • określenie podstawowych elementów procesu – dane wejściowe, wyjściowe, właściciel procesu, mierniki procesu,
  • opis struktury procesu,
 • Podstawowe pojęcia statystyki matematycznej w analizie fizykochemicznej – miary położenia i rozproszenia danych, rachunek prawdopodobieństwa, podstawowe rozkłady prawdopodobieństwa, błędy w analizie fizykochemicznej,
 • Testy statystycznea opracowanie wyników eksperymentu walidacji i szacowania niepewności wyników pomiarów,
 • Statystyka a walidacja metod analitycznych – zdefiniowanie cech charakterystycznych metod analitycznych:

•  Liniowość – krzywa kalibracyjna

•  Zakres roboczy

•  Selektywność/specyficzność

•  Granica wykrywalności

•  Granica oznaczalności

•  Limit decyzyjny

•  Zdolność wykrywania

•  Poprawność/odzysk

•  Precyzja metody

•  Odporność metody

•  Efekt matrycy

 • Różne podejścia do szacowania niepewności – wybór właściwego algorytmu postępowania,
 • Identyfikacja źródeł niepewności. Błędy pobierania i przygotowania próbek oraz procesu pomiarowego,
 • Określanie znaczenia oraz istotności składowych budżetu niepewności,
 • Konstruowanie budżetu niepewności - Wykorzystanie wyników walidacji i sterowania jakością badań do wyznaczania niepewności pomiaru,
 • Monitorowanie składowych budżetu niepewności – ocena trendu,
 • Metody weryfikacji oszacowanych niepewności wyników pomiarów na podstawie udziału w programach PT/ILC oraz danych wewnętrznego sterowania jakością,
 • Czynniki wpływające na konieczność modyfikacji budżetu niepewności,
 • Główne przyczyny przeszacowania/niedoszacowania niepewności wyników pomiaru,
 • Praktyczne przykładynajczęściej występujących błędów w konstruowaniu budżetu niepewności,
 • Ocena skuteczności procesu potwierdzania metody badawczej i szacowania niepewności pomiaru,

Nasz ekspert:

 • Dr nauk fizycznych, wieloletni kierownik oraz z-ca pełnomocnika ds. systemu zarządzania jakością w akredytowanym laboratorium badawczym. Doświadczony auditor, certyfikowany trener i ekspert łączący wiedzę oraz doświadczenie zawodowe w zakresie metod statystycznych oraz systemu zarządzania jakością m.in. wg normy 17025. Autorka wielu artykułów publikowanych w prasie branżowej.

Cena obejmuje

Cena obejmuje: 21 godzin zajęć, materiały szkoleniowe, zaświadczenia uczestnictwa, 3 noclegi w pokojach dwuosobowych, pełne wyżywienie od kolacji w dniu przyjazdu do obiadu w dniu zakończenia szkolenia.

Dopłata do pokoju jednoosobowego: 300 zł netto + 23%VAT  (liczba miejsc ograniczona)

Informacja o rabacie

Rabat przy zgłoszeniu min. 14 dni przed datą rozpoczęcia szkolenia:
- dla pierwszej osoby z firmy – rabat 100 zł,
- dla drugiej i kolejnej osoby z firmy – rabat 150 zł.

Rabat przy zgłoszeniu w okresie krótszym niż 14 dni od daty rozpoczęcia szkolenia:
- dla drugiej i kolejnej osoby z tej samej firmy na to samo szkolenie – rabat 100 zł.

W przypadku zgłoszenia większej ilości osób na to samo szkolenie, prosimy o kontakt w celu ustalenia indywidualnego rabatu.

Rabaty nie łączą się

Informacje organizacyjne

Miejsce szkolenia: Jastrzębia Góra
Zakwaterowanie: 19.06.2018 od godz. 15:00
Rozpoczęcie zajęć: 20.06.2018 od godz. 09:00
Zakończenie zajęć: 22.06.2018 od godz. 16:00
Czas trwania: 21
Ilość dni szkolenia: 3
Cena szkolenia
pierwszej osoby:
netto: 1990,00 zł brutto: 2447,70 zł
Cena szkolenia drugiej
i kolejnej osoby:
netto: 1890,00 zł brutto: 2324,70 zł
*ZWOLNIENIA SZKOLEŃ Z PODATKU VAT

Podstawy prawne:

1. Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt. 29 lit. C Ustawy o VAT zwalnia się z podatku VAT szkolenia finansowane w całości ze środków publicznych

2. Na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2013 r. paragraf 3 ustęp 1 pkt. 14 zwalnia się z podatku VAT szkolenia finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych


To szkolenie już się odbyło.

Nowy termin i miejsce szkolenia w trakcie ustalania.

 
 

OK

OK