Archiwum szkoleń

Numer szkolenia: LK/15/15
Akademia statystyki laboratoryjnej, szkolenie czterodniowe


To szkolenie już się odbyło.

Nowy termin i miejsce szkolenia w trakcie ustalania.

Walidacja metod chemicznych i sterowanie jakością badań - Kraków, kwiecień


Potwierdzamy realizację szkolenia

 

Dlaczego warto uczestniczyć w szkoleniu

Stosowanie w laboratorium badawczym zwalidowanych metod analitycznych oraz sterowania jakością badań daje gwarancję , że uzyskiwane wyniki badań są wiarygodne i rzetelne.

 • Zaprezentowane zostaną zasady walidacji metod chemicznych, zarówno skryningowych jak i potwierdzających.
 • Przedstawione zostaną sposoby wyznaczania poszczególnych parametrów metody.
 • Omówione zostaną techniki kontroli jakości badań w laboratorium chemicznym

 

Do kogo adresowane jest szkolenie

Szkolenie skierowane jest do pracowników laboratoriów badawczych przygotowujących i nadzorujących walidacje metod chemicznych, a także do laboratoriów przygotowujących się do wdrożenia systemu jakości i uzyskania akredytacji.

 

Zakres tematyczny szkolenia

 • Walidacja metod w świetle regulacji prawnych
 • Podstawowe definicje związane z walidacją metod badawczych
 • Plan walidacji
 • Charakterystyka metody
  - Liniowość – krzywa kalibracyjna
  - Zakres roboczy
  - Selektywność/specyficzność
  - Granica wykrywalności
  - Granica oznaczalności
  - Limit decyzyjny
  - Zdolność wykrywania
  - Poprawność/odzysk
  - Precyzja metody
  - Odporność metody
  - Niepewność
  - Efekt matrycy
 • Prezentacja procesu walidacji metody z zastosowaniem komercyjnego programu RESVAL
 • Kryteria identyfikacji analitów dla różnych technik chromatograficznych
 • Sterowanie jakością badań w laboratorium – wymagania normy PN-EN ISO/IEC 17025
 • Metody wewnętrznego sterowania jakością badań
 • Karty kontrolne Shewharta
 • Interpretacja wyników na kartach kontrolnych
 • Zewnętrzne sterowanie jakością badań
 • Spójność pomiarowa 

Cena obejmuje

Dyskusję w gronie ekspertów, materiały szkoleniowe, świadectwo uczestnictwa  w szkoleniu, powitalna kawa, lunch.

Informacje organizacyjne

Miejsce szkolenia: Kraków
Rozpoczęcie zajęć: 15.04.2015 od godz. 09:00
Zakończenie zajęć: od godz. 16:00
Czas trwania: 6h
Ilość dni szkolenia: 1
Cena szkolenia
pierwszej osoby:
netto: 590,00 zł brutto: 725,70 zł
*ZWOLNIENIA SZKOLEŃ Z PODATKU VAT

Podstawy prawne:

1. Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt. 29 lit. C Ustawy o VAT zwalnia się z podatku VAT szkolenia finansowane w całości ze środków publicznych

2. Na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2013 r. paragraf 3 ustęp 1 pkt. 14 zwalnia się z podatku VAT szkolenia finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych


To szkolenie już się odbyło.

Nowy termin i miejsce szkolenia w trakcie ustalania.

Podobne szkolenia:
 
 

OK

OK