Aktualne szkolenia

Numer szkolenia: LK2/IM/04/18
Laboratorium, Akademia statystyki laboratoryjnej, Szkolenia dwudniowe


Zgłoś udział - Walidacja metod badawczych w ujęciu procesowym, zgodnie z wymaganiami nowej normy EN ISO/IEC 17025: 2017 - Kraków, kwiecień
Zgłoś udział w tym szkoleniu
Zapytaj o szczegóły - Walidacja metod badawczych w ujęciu procesowym, zgodnie z wymaganiami nowej normy EN ISO/IEC 17025: 2017 - Kraków, kwiecień
Więcej informacji o tym szkoleniu

Walidacja metod badawczych w ujęciu procesowym, zgodnie z wymaganiami nowej normy EN ISO/IEC 17025: 2017 - Kraków, kwiecień


Pracując  w laboratorium powinieneś znać:

 • Elementy koncepcji zarzadzania procesowego w laboratorium według wymagań normy ISO/IEC 17025:2017,
 • Podstawowe pojęcia statystyki matematycznej i ich wykorzystanie w praktyce laboratoryjnej,
 • Metodykę zarządzania procesem potwierdzania metod badawczych i szacowania niepewności pomiaru.

 

To szkolenie projektowaliśmy z myślą o:

 • Kierownictwu i pracownikach laboratoriów odpowiedzialnych i/lub zaangażowanych w proces potwierdzania metod badawczych i szacowania niepewności pomiarów.

Biorąc udział w szkoleniu:

 • Zapoznasz się z wymaganiami normy ISO/IEC 17025:2017 w zakresie potwierdzania metod badawczych i szacowania niepewności pomiaru, dzięki czemu przygotujesz się do wdrożenia wprowadzanych zmian.
 • Nabędziesz praktycznych umiejętności z zakresu wykorzystywania odpowiednich narzędzi statystycznych do celu potwierdzania metod badawczych do zamierzonego zastosowania, co przyczyni się do minimalizacji ryzyka popełniania błędów,
 • Na podstawie praktycznych przykładów poznasz algorytmy postępowania w procesie szacowania niepewności pomiarów, dzięki czemu usprawnisz Twoją pracę w laboratorium i zaoszczędzisz swój cenny czas, ponieważ nie będziesz musiał poszukiwać tych informacji w innych źródłach.

 

Program szkolenia:

 • Wymagania normy ISO/IEC 17025:2017w zakresie potwierdzania metod badawczych i szacowania niepewności pomiaru,
 • Realizacja procesu podstawowego w laboratorium według wymagań normy ISO/IEC 17025:2017,
 • Podstawowedefinicje związane z walidacją metod badawczych,
 • Walidacjametod w świetleregulacji prawnych,
 • Potwierdzenie metody– walidacja a sprawdzenie metody: różnice, podobieństwa, kryteria,
 • Plan walidacji/sprawdzenia metody badawczej,
 • Potwierdzenie metody i szacowanie niepewności jako proces:
  • określenie podstawowych elementów procesu – dane wejściowe, wyjściowe, właściciel procesu, mierniki procesu,
  • opis struktury procesu.
 • Podstawowe pojęcia statystyki matematycznej w analizie fizykochemicznej – miary położenia i rozproszenia danych, rachunek prawdopodobieństwa, podstawowe rozkłady prawdopodobieństwa, błędy w analizie fizykochemicznej,
 • Testy statystycznea opracowanie wyników eksperymentu walidacji i szacowania niepewności wyników pomiarów,
 • Statystyka awalidacja metod analitycznych – zdefiniowanie cech charakterystycznych metod analitycznych:
  • Liniowość – krzywa kalibracyjna
  • Zakres roboczy
  • Selektywność/specyficzność
  • Granica wykrywalności
  • Granica oznaczalności
  • Limit decyzyjny
  • Zdolność wykrywania
  • Poprawność/odzysk
  • Precyzja metody
  • Odporność metody
  • Efekt matrycy
 • Różne podejścia do szacowania niepewności – wybór właściwego algorytmu postępowania,
 • Identyfikacja źródeł niepewności. Błędy pobierania i przygotowania próbek oraz procesu pomiarowego,
 • Określanie znaczenia oraz istotności składowych budżetu niepewności,
 • Konstruowanie budżetu niepewności - Wykorzystanie wyników walidacji i sterowania jakością badań do wyznaczania niepewności pomiaru,
 • Monitorowanie składowych budżetu niepewności – ocena trendu,
 • Główne przyczyny przeszacowania/niedoszacowania niepewności wyników pomiaru,
 • Czynniki wpływające na konieczność modyfikacji budżetu niepewności,
 • Monitorowanie aktualnościdanych eksperymentu walidacji/sprawdzenia metod badawczych,
 • Praktyczne przykładynajczęściej występujących błędów w planowaniu eksperymentu walidacji/sprawdzenia metody badawczej i konstruowaniu budżetu niepewności,
 • Ocena skuteczności procesu potwierdzania metody badawczej i szacowania niepewności pomiaru,
 • Wykorzystanie wyników sterowania jakością do potwierdzania aktualności wyników eksperymentu walidacji/sprawdzenia metod badawczych,
 • Ø Wyniki badań PT/ILC a potwierdzenie metody badawczej,
 • Cwiczenia z aktywizacją uczestników na wybranych przykładach.

 

Nasz ekspert:

 • Dr nauk fizycznych, wieloletni kierownik oraz z-ca pełnomocnika ds. systemu zarządzania jakością w akredytowanym laboratorium badawczym. Doświadczony auditor, certyfikowany trener i ekspert łączący wiedzę oraz doświadczenie zawodowe w zakresie metod statystycznych oraz systemu zarządzania jakością m.in. wg normy 17025. Autorka wielu artykułów publikowanych w prasie branżowej.

Cena obejmuje

*Cena 1090,00 zł netto obejmuje (cena bez noclegów): dyskusja w gronie ekspertów, wykłady, materiały szkoleniowe, świadectwo uczestnictwa w szkoleniu, serwis kawowy i obiad w trakcie spotkania.

**Cena 1260,00 zł netto obejmuje (cena z 1 noclegiem): dyskusja w gronie ekspertów, wykłady, materiały szkoleniowe, świadectwo uczestnictwa w szkoleniu, serwis kawowy i obiad w trakcie spotkania, 1 nocleg między dniami szkolenia w pokoju dwuosobowym wraz z kolacją.

***Cena 1430,00 zł netto obejmuje (cena z 2 noclegami): dyskusja w gronie ekspertów, wykłady, materiały szkoleniowe, świadectwo uczestnictwa w szkoleniu, serwis kawowy i obiad w trakcie spotkania, 2 noclegi w pokoju dwuosobowym wraz z kolacjami.

W przypadku nieparzystej liczby osób uczestnik szkolenia zobowiązany jest do uiszczenia dodatkowej opłaty za pobyt w pokoju jednoosobowym. O zakwaterowaniu decyduje kolejność zgłoszeń. 

Zakwaterowanie w pokoju 1 osobowym – dopłata w wysokości 200,00 zł (za 2 noclegi).

Rabaty nie łączą się.

Informacja o rabacie

Rabat przy zgłoszeniu min. 14 dni przed datą rozpoczęcia szkolenia:
- dla pierwszej osoby z firmy – rabat 50 zł,
- dla drugiej i kolejnej osoby z firmy – rabat 100 zł.

Rabat przy zgłoszeniu w okresie krótszym niż 14 dni od daty rozpoczęcia szkolenia:
- dla drugiej i kolejnej osoby z tej samej firmy na to samo szkolenie – rabat 50 zł.

W przypadku zgłoszenia większej ilości osób na to samo szkolenie, prosimy o kontakt w celu ustalenia indywidualnego rabatu.

Rabaty nie łączą się

Informacje organizacyjne

Miejsce szkolenia: Kraków
Rozpoczęcie zajęć: 11.04.2018 od godz. 09:00
Zakończenie zajęć: 12.04.2018 od godz. 16:00
Czas trwania: 16 h dydaktycznych
Ilość dni szkolenia: 2
*Cena szkolenia bez noclegów: netto: 1 090,00 zł brutto: 1 340,70 zł
***Cena szkolenia
z 2 noclegami:
netto: 1 430,00 zł brutto: 1 758,00 zł
*ZWOLNIENIA SZKOLEŃ Z PODATKU VAT

Podstawy prawne:

1. Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt. 29 lit. C Ustawy o VAT zwalnia się z podatku VAT szkolenia finansowane w całości ze środków publicznych

2. Na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2013 r. paragraf 3 ustęp 1 pkt. 14 zwalnia się z podatku VAT szkolenia finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznychZgłoś udział w tym szkoleniu

Więcej informacji o tym szkoleniu
 
 

OK

OK