Aktualne szkolenia

Numer szkolenia: LK2/PB/09/17
Laboratorium, Akademia statystyki laboratoryjnej, Szkolenia dwudniowe


Zgłoś udział - Walidacja metod badawczych i szacowanie niepewności - warsztaty komputerowe - Kraków, wrzesień
Zgłoś udział w tym szkoleniu
Zapytaj o szczegóły - Walidacja metod badawczych i szacowanie niepewności - warsztaty komputerowe - Kraków, wrzesień
Więcej informacji o tym szkoleniu

Walidacja metod badawczych i szacowanie niepewności - warsztaty komputerowe - Kraków, wrzesień


Wykonując badania w jakimkolwiek laboratorium powinieneś znać:

 • wymagania w zakresie walidacji stosowanych metod badawczych
 • sposoby walidacji metod badawczych
 • techniki wyznaczania parametrów metod badawczych
 • sposoby szacowania niepewności wyniku badania

 

To szkolenie projektowaliśmy z myślą o:

 • personelu laboratoriów pomiarowych i badawczych, posiadających akredytację, starających się o akredytację oraz laboratoriów niebędących zainteresowanych formalną akredytacją wg normy PN-EN ISO-IEC 17025:2005
 • osobach, wykonujących badania oraz odpowiedzialnych za walidację metod badawczych w laboratoriach akredytowanych i starających się o akredytację 

 

Dlaczego warto wziąć udział w szkoleniu:

 • Uzyskasz niezbędną wiedzę i umiejętności w zakresie walidacji metod badawczych, dzięki czemu będziesz mógł samodzielnie dokonać walidacji dowolnej metody badawczej.
 • Poznasz techniki szacowania niepewności z różnych źródeł, co pomoże Ci w wiarygodnym oszacowaniu niepewności wyniku stosowanych w laboratorium metod badawczych.
 • Przećwiczysz obliczenia walidacyjne w środowisku Excela, co pozwoli Ci na praktyczne i skuteczne przeprowadzenie obliczeń walidacyjnych dla dowolnej metody.

 

PROGRAM SZKOLENIA:

Uczestników prosimy o zabranie ze sobą laptopów

Dzień pierwszy:

Rozpoczęcie szkolenia godz. 09:00

 • Wymagania normy PN-EN ISO/IEC 17025:2005 odnośnie walidacji metod badawczych.
 • Walidacja metod badawczych: podstawowe definicje i wymagania.
 • Dokładność metody badawczej: techniki sprawdzania dokładności metody (wykorzystanie CRM lub RM, zastosowanie metody odniesienia, badanie odzysku, badania międzylaboratoryjne)
 • Powtarzalność i odtwarzalność metody badawczej: definicje, sposoby wyznaczania, granica powtarzalności i odtwarzalności.
 • Granica wykrywalności i oznaczalności: praktyczne sposoby wyznaczania dla różnych metod badawczych i technik.
 • Podstawowe techniki walidacji metod badawczych lub potwierdzania zdolności laboratorium do realizacji we własnych warunkach metody zwalidowanej.

Zakończenie szkolenia godz. 16:00

 

Dzień drugi:

Rozpoczęcie szkolenia godz. 09:00

 • Niepewność wyniku badania (pomiaru): definicje, niepewność standardowa, złożona niepewność standardowa, niepewność rozszerzona, współczynnik rozszerzenia, prawo propagacji niepewności – przydatne praktyczne wzory.
 • Źródła niepewności. Zasady konstruowania budżetu niepewności, zarządzanie niepewnością. Wykorzystanie niepewności przy interpretacji wyników badań (pomiarów).
 • Przykład walidacji konkretnej metody badawczej wraz z identyfikacją składowych niepewności i oszacowaniem niepewności wyniku badania

Zakończenie szkolenia godz. 16:00

 

Nasz Ekspert:

 • nauczyciel akademicki Wydziału Energetyki i Paliw Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, specjalista w zakresie technologii paliw, inżynierii środowiska, statystyki i walidacji metod pomiarowych i badawczych. Kierownik lub główny wykonawca ponad 70 prac badawczo-rozwojowych (granty międzynarodowe i krajowe, projekty strategiczne i celowe, zlecenia na rzecz podmiotów przemysłowych) i kilkudziesięciu ekspertyz z zakresu technologii paliw, koksownictwa, oczyszczania gazów i ścieków przemysłowych, inżynierii środowiska, analizy śladów środowiskowych, monitorowania emisji gazów cieplarnianych i innych zanieczyszczeń. Autor i współautor 116 publikowanych prac naukowych (artykuły, książki, monografie), 68 wystąpień konferencyjnych i kilkunastu wdrożeń przemysłowych, patentów oraz recenzent krajowych i międzynarodowych czasopism naukowych.

Cena obejmuje

*Cena 1050,00 zł netto obejmuje (cena bez noclegów):
Wykłady, materiały szkoleniowe, świadectwo uczestnictwa w szkoleniu, poczęstunek w trakcie spotkania.
Dyskusja w gronie ekspertów zagwarantowana.

**Cena 1220,00 zł netto obejmuje (cena z 1 noclegiem):
Wykłady, materiały szkoleniowe, świadectwo uczestnictwa w szkoleniu, poczęstunek w trakcie spotkania, 1 nocleg między dniami szkolenia w pokoju dwuosobowym wraz z kolacją.
Dyskusja w gronie ekspertów zagwarantowana.

***Cena 1390,00 zł netto obejmuje (cena z 2 noclegami):
Wykłady, materiały szkoleniowe, świadectwo uczestnictwa w szkoleniu, poczęstunek w trakcie spotkania, 2 noclegi w pokoju dwuosobowym wraz z kolacjami.
Dyskusja w gronie ekspertów zagwarantowana.

Zakwaterowanie w pokoju 1 osobowym – dopłata w wysokości 200,00 zł (za 2 noclegi).

Informacja o rabacie

- Rabat w wysokości 100 zł netto - dla stałych uczestników naszych szkoleń
- Rabat w wysokości 100 zł netto - dla drugiej i każdej kolejnej osoby zgłoszonej z jednej firmy na to samo szkolenie

Powyższe rabaty nie sumują się. Rabaty dotyczą szkoleń 2-dniowych zaplanowanych od listopada 2015 r.

Informację o rabacie prosimy wpisać w formularzu zgłoszeniowym w polu Uwagi.

Poprawnie wypełniony formularz zgłoszeniowy będzie podstawą do wystawienia prawidłowej faktury VAT.

Informacje organizacyjne

Miejsce szkolenia: Kraków
Zakwaterowanie: 19.09.2017 od godz. 15:00
Rozpoczęcie zajęć: 20.09.2017 od godz. 09:00
Zakończenie zajęć: 21.09.2017 od godz. 16:00
Czas trwania: 16 h dydaktycznych
Ilość dni szkolenia: 2
*Cena szkolenia bez noclegów: netto: 1 050,00 zł brutto: 1 291,50 zł
**Cena szkolenia z 1 noclegiem: netto: 1 220,00 zł brutto: 1 500,60 zł
***Cena szkolenia
z 2 noclegami:
netto: 1 390,00 zł brutto: 1 709,00 zł
*ZWOLNIENIA SZKOLEŃ Z PODATKU VAT

Podstawy prawne:

1. Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt. 29 lit. C Ustawy o VAT zwalnia się z podatku VAT szkolenia finansowane w całości ze środków publicznych

2. Na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2013 r. paragraf 3 ustęp 1 pkt. 14 zwalnia się z podatku VAT szkolenia finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznychZgłoś udział w tym szkoleniu

Więcej informacji o tym szkoleniu
 
 

OK

OK