Archiwum szkoleń

Numer szkolenia: LD2/AP/05/19
Akademia zarządzania wg 17025, szkolenie czterodniowe, Szkolenia dwudniowe


To szkolenie już się odbyło.

Nowy termin i miejsce szkolenia w trakcie ustalania.

Vademecum nowego pracownika akredytowanego laboratorium badawczego - proces, ryzyko, szanse - Wrocław, maj


Rozpoczynając pracę  w laboratorium powinieneś znać:

 • Elementy koncepcji systemu zarządzania w Laboratorium według wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02,
 • Polityka jakości, zasady funkcjonowania i wymagania ogólne systemu zarządzania w akredytowanym laboratorium.
 • Wymagania dotyczące zarządzania zasobami i procesami w działalności Laboratorium.
 • Metodykę zarządzania ryzykiem i szansami w Laboratorium według wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02.
 • Zasady zarządzania zasobami ludzkimi wynikające ze wdrożonego systemu zarządzania – nadawanie uprawnień, zakresy obowiązków personelu, podnoszenie kompetencji personelu itp.
 • Wymagania techniczne według wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 oraz dokumentów PCA.

To szkolenie projektowaliśmy z myślą o:

 • osobach, które chcą podjąć pracę w akredytowanym laboratorium badawczym, osobach nowozatrudnionych w akredytowanym laboratorium badawczym oraz pracownikach laboratoriów przygotowujących się do procesu akredytacji.

Biorąc udział w szkoleniu:

 • Dowiesz się, jakie są wymagania dokumentów odniesienia, na każdym z etapów pracy laboratorium (Norma PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02; dokumenty Polskiego Centrum Akredytacji DA-02, DA-06, DAB-07, Wytyczne EA zawarte w dokumencie EA-04/16), dzięki czemu rozpoczęcie pracy w laboratorium stanie się prostsze.
 • Poznasz zasady prezentacji wyników z badań, zgodnie z wymaganiami dokumentów odniesienia, co zaowocuje usprawnieniem codziennej pracy w laboratorium,
 • Poznasz zagadnienia związane ze spójnością pomiarową w badaniach analitycznych oraz dowiesz się jak interpretować  wymagania normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 oraz DA-06 (PCA) co pozwoli na uniknięcie błędów oraz wzmocni Twoją pewność siebie.
 • Zapewnisz sobie udany start w życie zawodowe.

Program szkolenia:

 • Organizacja systemów zarządzania według ISO;
 • Wymagania PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02, w tym:
  • Bezstronność;
  • Poufność;
  • Personel;
  • Pomieszczenia i warunki środowiskowe;
  • Wyposażenie;
  • Spójność pomiarowa (światowa struktura metrologiczna, historyczny kontekst metrologii, metrologia w Laboratorium);
  • Wyroby i usługi dostarczane z zewnątrz.
 • Procesy w Laboratorium w tym:
  • Przegląd zapytań, ofert i umów;
  • Wybór, weryfikacja i walidacja metod;
  • Pobieranie próbek;
  • Postępowanie z obiektami do badań lub wzorcowań;
  •  Zapisy techniczne;
  •  Ocena niepewności pomiaru;
  •  Potwierdzenie ważności wyników;
  •  Raportowanie wyników;
  •  Skargi;
  •  Prace niezgodne z wymaganiami;
  •  Nadzorowanie danych i zarządzanie informacją.
 • System potwierdzenia zarządzania Laboratorium zgodnie z normą PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02
 • Wymagania dokumentów PCA (DA-02, DA-06, DAB-07)

Nasz ekspert:

 • Kierownik Techniczny akredytowanego laboratorium na zgodność z normą PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02. Posiadający 15 lat doświadczenia zawodowego jako chemik, 11 lat na stanowiskach kierowniczych, w tym od 8 lat pełniący funkcję kierownika technicznego w laboratorium wykonującym badania produktów naftowych (paliw ciekłych, smarów i wyrobów chemicznych). Doświadczenie w zakresie wdrożenia normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 w laboratorium. Auditor wewnętrzny systemu zarządzania w laboratorium wg normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 oraz normy ISO 9001:2015.

Cena obejmuje

*Cena 1090,00 zł netto obejmuje (cena bez noclegów): dyskusja w gronie ekspertów, wykłady, materiały szkoleniowe, świadectwo uczestnictwa w szkoleniu, serwis kawowy i obiad w trakcie spotkania.

**Cena 1260,00 zł netto obejmuje (cena z 1 noclegiem): dyskusja w gronie ekspertów, wykłady, materiały szkoleniowe, świadectwo uczestnictwa w szkoleniu, serwis kawowy i obiad w trakcie spotkania, 1 nocleg między dniami szkolenia w pokoju dwuosobowym wraz z kolacją.

***Cena 1430,00 zł netto obejmuje (cena z 2 noclegami): dyskusja w gronie ekspertów, wykłady, materiały szkoleniowe, świadectwo uczestnictwa w szkoleniu, serwis kawowy i obiad w trakcie spotkania, 2 noclegi w pokoju dwuosobowym wraz z kolacjami.
 

W przypadku nieparzystej liczby osób uczestnik szkolenia zobowiązany jest do uiszczenia dodatkowej opłaty za pobyt w pokoju jednoosobowym. O zakwaterowaniu decyduje kolejność zgłoszeń. 

Zakwaterowanie w pokoju 1 osobowym – dopłata w wysokości 200,00 zł (za 2 noclegi).

Rabaty nie łączą się.

Informacja o rabacie

Rabat przy zgłoszeniu min. 14 dni przed datą rozpoczęcia szkolenia:
- dla pierwszej osoby z firmy – rabat 50 zł,
- dla drugiej i kolejnej osoby z firmy – rabat 100 zł.

Rabat przy zgłoszeniu w okresie krótszym niż 14 dni od daty rozpoczęcia szkolenia:
- dla drugiej i kolejnej osoby z tej samej firmy na to samo szkolenie – rabat 50 zł.

W przypadku zgłoszenia większej ilości osób na to samo szkolenie, prosimy o kontakt w celu ustalenia indywidualnego rabatu.

Rabaty nie łączą się

Informacje organizacyjne

Miejsce szkolenia: Wrocław
Rozpoczęcie zajęć: 29.05.2019 od godz. 09:00
Zakończenie zajęć: 30.05.2019 od godz. 16:00
Czas trwania: 16 h dydaktycznych
Ilość dni szkolenia: 2
*Cena szkolenia bez noclegów: netto: 1 090,00 zł brutto: 1 340,70 zł
***Cena szkolenia
z 2 noclegami:
netto: 1 430,00 zł brutto: 1 758,00 zł
*ZWOLNIENIA SZKOLEŃ Z PODATKU VAT

Podstawy prawne:

1. Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt. 29 lit. C Ustawy o VAT zwalnia się z podatku VAT szkolenia finansowane w całości ze środków publicznych

2. Na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2013 r. paragraf 3 ustęp 1 pkt. 14 zwalnia się z podatku VAT szkolenia finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych


To szkolenie już się odbyło.

Nowy termin i miejsce szkolenia w trakcie ustalania.

 
 

OK

OK