Archiwum szkoleń

Numer szkolenia: LZ3/AU/11/19
Laboratorium, Akademia środowiska pracy i BHP, szkolenie czterodniowe, Szkolenia trzydniowe


Techniczne aspekty wykonywania pomiarów czynników szkodliwych w środowisku pracy - Zakopane, listopad


Jeżeli jesteś mikro, małym lub średnim przedsiębiorstwem- skorzystaj z dofinansowania! Skontaktuj się z nami!

Pracując w laboratorium środowiska pracy powinieneś znać:

 • Aktualne normy, metody pomiaru i wymagania prawne dla oceny ekspozycji zawodowej na hałas, środowisk cieplnych umiarkowanych, gorących i zimnych, drgań o działaniu ogólnym i miejscowym na organizm człowieka,
 • Aktualne wymagania i normy dotyczące pobierania próbek powietrza na stanowiskach pracy do oceny frakcji wdychalnej i respirabilnej pyłów i czynników chemicznych
 • Przepisy prawne niezbędne w ocenie oświetlenia elektrycznego pomieszczeń i stanowisk pracy we wnętrzach i na zewnątrz,
 • Przepisy prawne niezbędne w ocenie ciężkości pracy za pomocą wydatku energetycznego,
 • Wymagania dla wyposażenia pomiarowego, potwierdzenia sprawności, spójności pomiarowej
 • Metody szacowania niepewności i zasady podawania i zapisu wyniku z niepewnością.

To szkolenie projektowaliśmy z myślą o:

 • pracownikach laboratoriów akredytowanych w obszarze badania środowiska pracy i laboratoriów ubiegających się o akredytację.

Biorąc udział w szkoleniu:

 • Uzupełnisz swoją wiedzę w zakresie zmian wprowadzonych w normach, aktach prawnych (ze szczególnym uwzględnieniem: mikroklimatu, drgań, czynników chemicznych, aerozoli),dzięki czemu będziesz na bieżąco ze wszystkimi obowiązującymi zasadami, co znacząco zoptymalizuje  działania w laboratorium.
 • Poznasz sposoby potwierdzenia przedmiotowych metod badawczych,co zaowocuje usprawnieniem oraz ułatwieniem codziennej pracy w laboratorium,
 • Poznasz zasady szacowania niepewności dla przedmiotowych metod badawczych (ze szczególnym uwzględnieniem niepewności pobierania próbek powietrza – ostatnie zmiany i niepewności aparatury do pomiaru drgań – ostatnie zmiany),dzięki czemu usprawnisz swoje działania, oraz unikniesz powszechnie popełnianych błędów,
 • Poznasz zmiany w rozporządzeniu w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych i wynikające z nich obowiązki,.,co ułatwi Ci i usprawni ich wdrażanie w swoim Laboratorium, dzięki czemu zaoszczędzisz czas i lepiej przygotujesz Zespół do zmian,
 • Poznasz aspekty funkcjonowania głowic do pobierania frakcji wdychalnej i respirabilnej aerozoli,dzięki czemu wzbogacisz swój warsztat pracy oraz rozwiniesz swoją wiedzę.

Program szkolenia:

Dzień pierwszy:

Rozpoczęcie szkolenia godz. 09:00

Pomiar oświetlenie

 • Wyposażenie pomiarowe i jej przygotowanie – wzorcowanie i sprawdzanie przyrządów pomiarowych, przegląd świadectw wzorcowania,
 • Terminologia,
 • Metodologia wykonania pomiarów natężenia oświetlenia elektrycznego na stanowiskach pracy, wymagania normatywne,
 • Czynności wstępne – przygotowanie wyposażenia pomiarowego, warunki prowadzenia pomiarów oświetlenia elektrycznego,
 • Wykonanie badania natężenia oświetlenia na stanowiskach pracy,
 • Obliczanie wyniku natężenia oświetlenia i równomierności, porównanie z wartością odniesienia i szacowanie niepewności pomiaru,
 • Przedstawianie wyników pomiarów natężenia oświetlenia i równomierności oraz niepewności pomiarów.

Pomiar mikroklimatu umiarkowanego, gorącego i zimnego

 • Wyposażenie pomiarowe i jej przygotowanie – wzorcowanie i sprawdzanie przyrządów pomiarowych, przegląd świadectw wzorcowania,
 • Terminologia – omówienie wskaźników właściwych dla poszczególnych środowisk termicznych,
 • Metodologia wykonania pomiarów mikroklimatu umiarkowanego, gorącego i zimnego, wymagania normatywne oraz prawne,
 • Czynności wstępne – przygotowanie wyposażenia pomiarowego, warunki prowadzenia pomiarów,
 • Ogólne warunki wykonywania pomiarów mikroklimatu umiarkowanego, gorącego i zimnego – wyznaczenie wskaźników charakteryzujących poszczególne środowiska termiczne,
 • Wykonanie pomiarów wskaźników właściwych dla mikroklimatu umiarkowanego, gorącego i zimnego,
 • Obliczanie wyniku i szacowanie niepewności pomiaru dla mikroklimatu umiarkowanego, gorącego i zimnego,
 • Porównanie wskaźników mikroklimatu umiarkowanego, gorącego i zimnego z wartościami odniesienia,
 • Przedstawianie wyników pomiarów mikroklimatu umiarkowanego, gorącego i zimnego oraz niepewności pomiarów.

Zakończenie szkolenia godz. 16:00

Dzień drugi:

Rozpoczęcie szkolenia godz. 09:00

Pobieranie próbek i oznaczanie stężenia poszczególnych frakcji pyłu

 • Wyposażenie pomiarowe i jej przygotowanie – wzorcowanie i sprawdzanie przyrządów pomiarowych, przegląd świadectw wzorcowania, sprawdzanie aspiratorów, pomiar temperatury i ciśnienia powietrza
 • Zasady pobierania próbek powietrza w celu oceny narażenia stanowisk pracy na czynniki chemiczne i pyłowe,
 • Wymagania metodyczne dotyczące pobierania próbek powietrza w celu oznaczenia czynników chemicznych oraz poszczególnych frakcji czynników pyłowych
 • Wymagania metodyczne dotyczące wykonywania oznaczenia stężenia czynników pyłowych – frakcja wdychalna, frakcja respirabilna
 • Aktualne wymagania przepisów prawa z uwzględnieniem Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z 12 czerwca 2018 r. - wymagania normatywne dotyczące frakcji pyłowych i czynników chemicznych w środowisku pracy
 • Wyznaczanie niepewności pobierania próbek powietrza – składowe niepewności
 • Wyznaczanie niepewności metody oznaczania stężenia czynników pyłowych – frakcja wdychalna, frakcja respirabilna – budżet niepewności, wyprowadzenie wzoru na niepewność wskaźnika narażenia

Zakończenie szkolenia godz. 16:00

Dzień trzeci:

Rozpoczęcie szkolenia godz. 09:00

Pomiary drgań ogólnych i miejscowych

 • Wyposażenie pomiarowe i jej przygotowanie – wzorcowanie i sprawdzanie przyrządów pomiarowych,
 • Metodologia - chronologia wykonywanych czynności 
 • Przygotowanie do pomiarów i ustalenie profilu ekspozycji
 • Wybór strategii pomiarowej
 • Przeprowadzenie pomiarów drgań mechanicznych o ogólnym działaniu na organizm człowieka oraz drgań przenoszonych przez kończyny górne:
  • Podział dnia nominalnego wg zadań
  • Szacowanie czasu ekspozycji
  • Czas trwania i liczba pomiarów drgań
  • Lokalizacja i mocowanie przetworników przyspieszenia
  • Wielkości wyznaczane
  • Obliczanie ekspozycji na drgania dla czynności trwających 30 minut i krócej
  • Obliczanie ekspozycji na drgania dla czynności trwających dłużej niż 30 minut
  • Źródła błędów podczas pomiaru drgań
  • Sprawdzanie przetwornika i analizatora drgań
 • Szacowanie niepewności pomiarów

Zakończenie szkolenia godz. 12.30

Nasi Eksperci:

Ekspert z zakresu pomiarów i oceny czynników szkodliwych i uciążliwych w środowisku pracy, wieloletni pracownik organów nadzoru nad warunkami pracy, autor książek, publikacji, artykułów poświęconych przedmiotowym zagadnieniom, auditor wewnętrzny.

Cena obejmuje

Cena obejmuje: 21 godzin zajęć, materiały szkoleniowe, zaświadczenia uczestnictwa, 3 noclegi w pokojach dwuosobowych, pełne wyżywienie od kolacji w dniu przyjazdu do obiadu w dniu zakończenia szkolenia.

Dopłata do pokoju jednoosobowego: 300 zł netto + 23%VAT  (liczba miejsc ograniczona).

Rabaty nie łączą się. Rabaty dotyczą tylko szkolenia. 

Informacja o rabacie

Rabat przy zgłoszeniu min. 14 dni przed datą rozpoczęcia szkolenia:
- dla pierwszej osoby z firmy – rabat 100 zł,
- dla drugiej i kolejnej osoby z firmy – rabat 150 zł.

Rabat przy zgłoszeniu w okresie krótszym niż 14 dni od daty rozpoczęcia szkolenia:
- dla drugiej i kolejnej osoby z tej samej firmy na to samo szkolenie – rabat 100 zł.

W przypadku zgłoszenia większej ilości osób na to samo szkolenie, prosimy o kontakt w celu ustalenia indywidualnego rabatu.

Rabaty nie łączą się

Informacje organizacyjne

Miejsce szkolenia: Zakopane
Zakwaterowanie: 19.11.2019 od godz. 15:00
Rozpoczęcie zajęć: 20.11.2019 od godz. 09:00
Zakończenie zajęć: 22.11.2019 od godz. 12:30
Czas trwania: 21
Ilość dni szkolenia: 3
Cena szkolenia
pierwszej osoby:
netto: 1990,00 zł brutto: 2447,70 zł
Cena szkolenia drugiej
i kolejnej osoby:
netto: 1890,00 zł brutto: 2324,70 zł
*ZWOLNIENIA SZKOLEŃ Z PODATKU VAT

Podstawy prawne:

1. Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt. 29 lit. C Ustawy o VAT zwalnia się z podatku VAT szkolenia finansowane w całości ze środków publicznych

2. Na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2013 r. paragraf 3 ustęp 1 pkt. 14 zwalnia się z podatku VAT szkolenia finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych


 
 

OK

OK