Aktualne szkolenia

Numer szkolenia: LK2/WK/09/17
Laboratorium, Akademia zarządzania wg 17025, Szkolenia dwudniowe


Zgłoś udział - Szkolenie warsztatowe dla auditorów wewnętrznych w laboratorium wg normy PN-EN ISO/IEC 17025 i PN ISO 19011 - Kraków, wrzesień
Zgłoś udział w tym szkoleniu
Zapytaj o szczegóły - Szkolenie warsztatowe dla auditorów wewnętrznych w laboratorium wg normy PN-EN ISO/IEC 17025 i PN ISO 19011 - Kraków, wrzesień
Więcej informacji o tym szkoleniu

Szkolenie warsztatowe dla auditorów wewnętrznych w laboratorium wg normy PN-EN ISO/IEC 17025 i PN ISO 19011 - Kraków, wrzesień


Będąc audytorem wewnętrznym w laboratorium powinieneś znać:

 • wymagania akredytacyjne
 • metody (techniki) auditowania
 • zasady audytowania i prezentowania wyników auditów

 

To szkolenie projektowaliśmy z myślą o:

 • osobach posiadających doświadczenie
 • początkujących audytorach
 • kandydatach na audytorów

 

Dlaczego warto wziąć udział w szkoleniu:

 • Forma prowadzenia szkolenia powoduje, że aktywnie uczestniczysz zdobywając wiedzę, dzięki czemunabyte umiejętności szybko wdrożysz w swojej pracy.
 • Szkolenie realizowane jest w przeważającej części w formie praktycznych ćwiczeń. Oparte na analizie rzeczywistych przypadków, rozwiązywaniu praktycznych problemów, na które w swojej pracy natrafił trener pozwalają uczestnikom zrozumieć istotę auditowania (norma PN ISO 19011) oraz nabyć umiejętność interpretowania wymagań zawartych w normie PN-EN ISO/IEC 17025 i wymagań akredytacyjnych.
 • Poznasz metody (techniki) auditowania obszarów takich jak działania korygujące i zapobiegawcze, badania niezgodne z wymaganiami, odstępstwa, audity wewnętrzne, dzięki czemu będziesz w stanie poprawnie wykorzystać te pojęcia do lepszego zarządzania laboratorium.
 • Zapoznasz się również z ogólnymi zasadami auditowania i prezentowania wyników auditów. W oparciu o prezentowane przykłady poznasz i przećwiczysz zasady formułowania niezgodności. Przypomnisz sobie podstawowe terminy dotyczące systemu zarządzania jakością, dzięki czemu będziesz skutecznie rozwijał swoje umiejętności audytowania.

 

PROGRAM SZKOLENIA:

Uczestnicy proszeni są o zabranie egzemplarza normy PN-EN ISO/IEC 17025

(1 szt. na 2-3 osoby)

Dzień pierwszy:

Rozpoczęcie szkolenia godz. 09:00

 • Terminologia – przypomnienie pojęć dotyczących auditów i systemów jakości, (audity,  zgoda na odstępstwo, badania niezgodne z wymaganiami, niezgodności, działania korygujące, zapobiegawcze,…)
 • Auditowanie systemów zarządzania – podstawowe wymagania normy PN-EN ISO 19011
  • ogólne zasady zarządzania programem auditów
  • zbieranie i weryfikowanie informacji
  • techniki audytowania
  • kompetencje i ocena auditorów, cechy osobowe
  • przedstawianie wyników auditu – jak pisać raport
 • Ćwiczenia:
  • formułowanie niezgodności
  • ocena i interpretacja wymagań na podstawie przykładów

Zakończenie szkolenia godz. 16:00

 

Dzień drugi:

Rozpoczęcie szkolenia godz. 09:00

 • Auditowanie
  • działań korygujących, działań zapobiegawczych, postępowania z badaniami niezgodnymi z wymaganiami i odstępstwami
  • zarządzania i realizacji auditów wewnętrznych
 •  Kryteria - interpretacja wybranych wymagań:
  • wymagania jednostki akredytującej laboratoria
  • prezentacja i interpretacja wybranych wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17025:2005
 • Ćwiczenia:
  • formułowanie niezgodności
  • ocena i interpretacja wymagań na podstawie przykładów
 • Egzamin (opcja)
  • Omówienie wyników egzaminu

Zakończenie szkolenia godz. 16:00

 

Nasz Ekspert:

 • Trener z wykształcenia jest chemikiem analitykiem. Ma ponad trzydziestoletnie doświadczenie w pracy zawodowej w laboratoriach analitycznych (akredytowanych), w tym kierownicze i kierownicze techniczne. Posiada doświadczenie praktyczne w stosowaniu technik analizy instrumentalnej. Zajmował się opracowywaniem i wdrażaniem metod analitycznych. Posiada dwudziestoletnie doświadczenie, jako auditor i jako ekspert techniczny. Posiada doświadczenie, jako konsultant wdrażający systemy zarządzania w laboratoriach.

Cena obejmuje

*Cena 1050,00 zł netto obejmuje (cena bez noclegów):
Wykłady, materiały szkoleniowe, świadectwo uczestnictwa w szkoleniu, poczęstunek w trakcie spotkania.
Dyskusja w gronie ekspertów zagwarantowana.

**Cena 1220,00 zł netto obejmuje (cena z 1 noclegiem):
Wykłady, materiały szkoleniowe, świadectwo uczestnictwa w szkoleniu, poczęstunek w trakcie spotkania, 1 nocleg między dniami szkolenia w pokoju dwuosobowym wraz z kolacją.
Dyskusja w gronie ekspertów zagwarantowana.

***Cena 1390,00 zł netto obejmuje (cena z 2 noclegami):
Wykłady, materiały szkoleniowe, świadectwo uczestnictwa w szkoleniu, poczęstunek w trakcie spotkania, 2 noclegi w pokoju dwuosobowym wraz z kolacjami.
Dyskusja w gronie ekspertów zagwarantowana.

Zakwaterowanie w pokoju 1 osobowym – dopłata w wysokości 200,00 zł (za 2 noclegi).

Informacja o rabacie

- Rabat w wysokości 100 zł netto - dla stałych uczestników naszych szkoleń
- Rabat w wysokości 100 zł netto - dla drugiej i każdej kolejnej osoby zgłoszonej z jednej firmy na to samo szkolenie

Powyższe rabaty nie sumują się. Rabaty dotyczą szkoleń 2-dniowych zaplanowanych od listopada 2015 r.

Informację o rabacie prosimy wpisać w formularzu zgłoszeniowym w polu Uwagi.

Poprawnie wypełniony formularz zgłoszeniowy będzie podstawą do wystawienia prawidłowej faktury VAT.

Informacje organizacyjne

Miejsce szkolenia: Kraków
Zakwaterowanie: 19.09.2017 od godz. 15:00
Rozpoczęcie zajęć: 20.09.2017 od godz. 09:00
Zakończenie zajęć: 21.09.2017 od godz. 16:00
Czas trwania: 16 h dydaktycznych
Ilość dni szkolenia: 2
*Cena szkolenia bez noclegów: netto: 1 050,00 zł brutto: 1 291,50 zł
**Cena szkolenia z 1 noclegiem: netto: 1 220,00 zł brutto: 1 500,60 zł
***Cena szkolenia
z 2 noclegami:
netto: 1 390,00 zł brutto: 1 709,00 zł
*ZWOLNIENIA SZKOLEŃ Z PODATKU VAT

Podstawy prawne:

1. Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt. 29 lit. C Ustawy o VAT zwalnia się z podatku VAT szkolenia finansowane w całości ze środków publicznych

2. Na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2013 r. paragraf 3 ustęp 1 pkt. 14 zwalnia się z podatku VAT szkolenia finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznychZgłoś udział w tym szkoleniu

Więcej informacji o tym szkoleniu
 
 

OK

OK