Archiwum szkoleń

Numer szkolenia: LZ3/IM/02/18
Laboratorium, Akademia statystyki laboratoryjnej, szkolenie czterodniowe


To szkolenie już się odbyło.

Nowy termin i miejsce szkolenia w trakcie ustalania.

Szacowanie niepewności jako proces w laboratorium fizykochemicznym zgodnie z wymaganiami nowej normy. Monitorowanie, identyfikacja i eliminacja źródeł błędów - Zakopane, luty


Pracując w laboratorium powinieneś znać:

 • zmiany jakie wprowadza norma ISO/IEC 17025 oraz ich wpływ
 • na proces szacowania niepewności oraz walidację metod
 • proces szacowania niepewności oraz ocenę ryzyka z tym związaną

To szkolenie projektowaliśmy z myślą o:

 • kadrze zarządzającej laboratorium
 • personelu odpowiedzialnym za system zarządzania jakością w laboratorium
 • kierownikach i członków zespołów projektowych w laboratorium
 • auditorach wewnętrznych
 • kierownikach i pracownikach technicznych laboratorium

Dlaczego warto wziąć udział w szkoleniu:

 • Dowiesz się jak wykorzystać statystykę w pracy laboratorium badawczego w aspekcie wprowadzanych zmian, dzięki czemu będziesz potrafił szacować niepewność pomiarów i dosptosujesz się wymagań nowej normy  ISO/IEC 17025
 • Nauczysz się możliwości praktycznego wykorzystania statystyki w badaniach biegłości oraz w procesach walidacji i szacowania niepewności, co usprawni Twoją pracę w laboratorium.

PROGRAM SZKOLENIA:

 • Struktura  normy ISO/IEC 17025:
  - wymagania dotyczące zasobów
  - wymagania dotyczące procesów
 • Podejście procesowe – identyfikacja, wzajemne oddziaływanie i zarządzanie procesami
 • Na podstawie praktycznych przykładów omówienie kluczowych procesów laboratorium w aspekcie  zmian normy 17025
 • Podstawowe pojęcia statystyki matematycznej w analizie fizykochemicznej – miary położenia i rozproszenia danych, rachunek prawdopodobieństwa, podstawowe rozkłady prawdopodobieństwa, błędy w analizie chemicznej, hipotezy i testy statystyczne
 • Projektowanie procesu szacowania niepewności
 • Różne podejścia do szacowania niepewności – wybór właściwego algorytmu postępowania
 • Identyfikacja źródeł niepewności. Błędy pobierania i przygotowania próbek oraz procesu pomiarowego
 • Określanie znaczenia oraz istotności składowych budżetu niepewności
 • Konstruowanie budżetu niepewności - Wykorzystanie wyników walidacji i sterowania jakością badań do wyznaczania niepewności pomiaru
 • Monitorowanie składowych budżetu niepewności – ocena trendu
 • Zarządzanie ryzykiemw procesie szacowania niepewności
 • Metody weryfikacji oszacowanych niepewności wyników pomiarów na podstawie udziału w programach PT/ILC oraz danych wewnętrznego sterowania jakością
 • Czynniki wpływające na konieczność modyfikacji budżetu niepewności
 • Główne przyczyny przeszacowania/niedoszacowania niepewności wyników pomiaru
 • Praktyczne przykłady najczęściej występujących błędów w konstruowaniu budżetu niepewności
 • Warsztaty komputerowe.

Nasz Ekspert:

 • Dr nauk fizycznych. Praktyk z wieloletnim doświadczeniem trenerskim w zakresie systemów zarządzania, metrologii, statystyki, badań biegłości, walidacji  metod i szacowania niepewności. Ceniona przez uczestników szkoleń za profesjonalizm i doskonałe przygotowanie merytoryczne

Cena obejmuje

Cena obejmuje: 21 godzin zajęć, materiały szkoleniowe, zaświadczenia uczestnictwa, 3 noclegi w pokojach dwuosobowych, pełne wyżywienie od kolacji w dniu przyjazdu do obiadu w dniu zakończenia szkolenia.

Informacja o rabacie

Rabat przy zgłoszeniu min. 14 dni przed datą rozpoczęcia szkolenia:
- dla pierwszej osoby z firmy – rabat 100 zł,
- dla drugiej i kolejnej osoby z firmy – rabat 150 zł.

Rabat przy zgłoszeniu w okresie krótszym niż 14 dni od daty rozpoczęcia szkolenia:
- dla drugiej i kolejnej osoby z tej samej firmy na to samo szkolenie – rabat 100 zł.

W przypadku zgłoszenia większej ilości osób na to samo szkolenie, prosimy o kontakt w celu ustalenia indywidualnego rabatu.

Rabaty nie łączą się

Informacje organizacyjne

Miejsce szkolenia: Zakopane
Zakwaterowanie: 20.02.2018 od godz. 15:00
Rozpoczęcie zajęć: 21.02.2018 od godz. 09:00
Zakończenie zajęć: 23.02.2018 od godz. 12:30
Czas trwania: 21
Ilość dni szkolenia: 3
Cena szkolenia
pierwszej osoby:
netto: 1990,00 zł brutto: 2447,70 zł
Cena szkolenia drugiej
i kolejnej osoby:
netto: 1890,00 zł brutto: 2324,70 zł
*ZWOLNIENIA SZKOLEŃ Z PODATKU VAT

Podstawy prawne:

1. Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt. 29 lit. C Ustawy o VAT zwalnia się z podatku VAT szkolenia finansowane w całości ze środków publicznych

2. Na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2013 r. paragraf 3 ustęp 1 pkt. 14 zwalnia się z podatku VAT szkolenia finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych


To szkolenie już się odbyło.

Nowy termin i miejsce szkolenia w trakcie ustalania.

 
 

OK

OK