Archiwum szkoleń

Numer szkolenia: OK1/WS/02/18
Kategorie szkoleń, Ochrona powietrza, Akademia ochrony środowiska, szkolenie czterodniowe, Szkolenia jednodniowe


To szkolenie już się odbyło.

Nowy termin i miejsce szkolenia w trakcie ustalania.

Substancje zubożające warstwę ozonową i fluorowane gazy cieplarniane - Kraków, luty


Wykorzystując produkty lub urządzenia zawierające substancje zubożające warstwę ozonową oraz fluorowane gazy cieplarniane powinieneś znać:

 • Zasady zapewnienia bezpiecznego dla środowiska użytkowania urządzeń zawierających freony lub F-gazy.
 • Wymagania, które muszą spełniać osoby, którym powierzasz serwisowanie takich urządzeń.
 • Perspektywę dalszego użytkowania urządzeń klimatyzacyjnych zawierających substancje zubożające warstwę ozonową.

To szkolenie projektowaliśmy z myślą o:

 • Osobach odpowiedzialnych za ochronę środowiska
 • Osobach odpowiedzialnych za utrzymanie urządzeń klimatyzacji i systemów ochrony ppoż.

Biorąc udział w szkoleniu:

 • Zdobędziesz wiedzę nt. specyficznych wymagań prawnych oraz uzyskasz praktyczne wskazówki co do realizacji tych wymagań, dzięki czemu unikniesz kar grożących pracodawcy w przypadku niepełnej lub nieprecyzyjnej realizacji obowiązków.
 • Wymienisz się doświadczeniami z ekspertem i innymi uczestnikami, co pomoże Ci uniknąć trudnych sytuacji oraz pomoże rozwiązać problemy.

Program szkolenia:

 • Podstawy prawne dotyczące substancji zubożających warstwę ozonową (SZWO) i fluorowanych gazów cieplarnianych (F-gazów) oraz użytkowania urządzeń zawierających te substancje. Regulacje unijne i krajowe.
 • Obowiązki użytkowników urządzeń zawierających SZWO oraz F-gazy.
  • Użytkowanie urządzeń zawierających SZWO.
  • Użytkowanie urządzeń zawierających F-gazy. Zmiany 2017/2018.
 • Dokumentacja techniczna dotycząca urządzeń zawierających SZWO oraz F-gazy.
  • Centralny Rejestr Operatorów
  • Zasady prowadzenia rejestru urządzeń po zmianie ustawy w 2017 r.
 • Wymagane kwalifikacje personelu dokonującego kontroli szczelności urządzeń.
 • Oznakowanie i etykietowanie urządzeń zawierających SZWO oraz F-gazy.
 • Sprawozdawczość w zakresie SZWO oraz F-gazów. 

Nasz Ekspert:

 • ekspert w zakresie ochrony środowiska, zwłaszcza w zakresie gospodarki odpadami, postępowania z substancjami wycofywanymi ze stosowania, posiadający wieloletnie doświadczenie w przemyśle i administracji, od 1987 wykładowca na szkoleniach.

Cena obejmuje

Cena obejmuje: Wykłady, dyskusję w gronie ekspertów, materiały szkoleniowe, świadectwo uczestnictwa w szkoleniu, serwis kawowy i obiad w trakcie spotkania.

Informacja o rabacie

Rabat przy zgłoszeniu min. 14 dni przed datą rozpoczęcia szkolenia:
- dla pierwszej osoby z firmy - 50 zł,
- drugiej i kolejnej osoby z firmy na to samo szkolenie - 100 zł.

Rabat przy zgłoszeniu w okresie krótszym niż 14 dni od daty rozpoczęcia szkolenia:
- dla drugiej i kolejnej osoby z tej samej firmy na to samo szkolenie - 50 zł.

W przypadku zgłoszenia większej ilości osób na to samo szkolenie, prosimy o kontakt w celu ustalenia indywidualnego rabatu.

Rabaty nie łączą się

Informacje organizacyjne

Miejsce szkolenia: Kraków
Rozpoczęcie zajęć: 14.02.2018 od godz. 09:00
Zakończenie zajęć: od godz. 16:00
Czas trwania: 8
Ilość dni szkolenia: 1
Cena szkolenia
pierwszej osoby:
netto: 690,00 zł brutto: 848,00 zł
Cena szkolenia drugiej
i kolejnej osoby:
netto: 640,00 zł brutto: 787,20 zł
*ZWOLNIENIA SZKOLEŃ Z PODATKU VAT

Podstawy prawne:

1. Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt. 29 lit. C Ustawy o VAT zwalnia się z podatku VAT szkolenia finansowane w całości ze środków publicznych

2. Na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2013 r. paragraf 3 ustęp 1 pkt. 14 zwalnia się z podatku VAT szkolenia finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych


To szkolenie już się odbyło.

Nowy termin i miejsce szkolenia w trakcie ustalania.

 
 

OK

OK