Archiwum szkoleń

Numer szkolenia: LW2/IM/04/16
Akademia metrologii i kompetencji, Akademia statystyki laboratoryjnej, szkolenie czterodniowe


To szkolenie już się odbyło.

Nowy termin i miejsce szkolenia w trakcie ustalania.

Metody statystyczne i ich zastosowanie w laboratorium badawczym - Warszawa, kwiecień


Skupiamy się na celu:

Celem szkolenia jest przedstawienie Uczestnikom szkolenia możliwości praktycznego wykorzystania metod statystycznych w laboratorium badawczym

Dlaczego warto uczestniczyć w szkoleniu

Korzyści z uczestnictwa:

 •  Dowiesz się jak wykorzystać statystykę w pracy laboratorium badawczego.
 •  Przedstawimy możliwości praktycznego wykorzystania statystyki w badaniach biegłości oraz w procesach walidacji i szacowania niepewności

Profil Uczestnika: 

Na szkolenie zapraszamy kierownictwo i personel laboratoriów badawczych, akredytowanych lub mających w planach wystąpienie o akredytację wg. normy PN-EN ISO-IEC 17025:2005

Profil Wykładowcy:

Kontraktowy Auditor PCA. Zastępca pełnomocnika ds. systemu zarządzania jakością w akredytowanym laboratorium badawczym, kierownik techniczny badań biegłości w zakresie badań fizykochemicznych węgla i popiołu z węgla. Praktyk z wieloletnim doświadczeniem trenerskim w zakresie statystyki, badań biegłości, walidacji i szacowania niepewności. Ceniona przez uczestników szkoleń za profesjonalizm i doskonałe przygotowanie merytoryczne.

Zakres tematyczny szkolenia

Dzień 1
09:00 – 16:00

 •  Podstawowe pojęcia statystyki matematycznej w analizie chemicznej– miary położenia i rozproszenia danych, rachunek prawdopodobieństwa, podstawowe rozkłady prawdopodobieństwa, błędy w analizie chemicznej, hipotezy i testy statystyczne. Testy statystyczne w wewnętrznym oraz zewnętrznym sterowaniu jakością.
 • Zastosowanie metod testowania m.in. do porównania dwóch wariancji, porównania dwóch średnich (poprawności dwóch metod), porównywania różnic par wyników, wykrywania błędów grubych
 • Statystyka zależności liniowej – wyznaczanie parametrów zależności liniowej, ocena funkcji liniowej, korelacja liniowa, wykrywanie błędów systematycznych
 • Statystyka a walidacja metod analitycznych– zdefiniowanie cech charakterystycznych metod analitycznych

Dzień 2
09:00- 16:00

 • Szacowanie niepewności pomiaru analitycznego - definicje stosowane przy szacowaniu niepewności, określenie źródeł niepewności – tworzenie diagramu przyczynowo – skutkowego, model matematyczny wyniku pomiaru, szacowanie niepewności cząstkowych typu A oraz B, konstruowanie budżetu niepewności, szacowanie niepewności na podstawie wyników uzyskanych w badaniach biegłości międzylaboratoryjnych badaniach porównawczych
 • Metody graficznej prezentacji wyników pomiaru
 • Typy oraz konstrukcja kart kontrolnych
 • Statystyczne metody analizy wyników badania biegłości – analiza rozkładu parametrów, identyfikacja wartości odstających, wyznaczanie wartości przypisanej i jej niepewności, metody wyznaczania odchylenia standardowego dla oceny biegłości, obliczanie statystycznych wskaźników osiągnięć, kryteria akceptacji uzyskanych rezultatów, formy prezentowania wyników badania biegłości, analiza trendów
 • Konsultacje

Cena obejmuje

Cena 980 zł netto obejmuje: Wykłady, dyskusję w gronie ekspertów, materiały szkoleniowe, świadectwo uczestnictwa w szkoleniu, poczęstunek w trakcie spotkania

Cena 1250 zł netto obejmuje: Wykłady, dyskusję w gronie ekspertów, materiały szkoleniowe, świadectwo uczestnictwa w szkoleniu, poczęstunek w trakcie spotkania, nocleg w pokoju jednoosobowym lub dwuosobowym wraz z kolacją.
 

Informacje organizacyjne

Miejsce szkolenia: Warszawa
Zakwaterowanie: 27.04.2016 od godz. 15:00
Rozpoczęcie zajęć: 27.04.2016 od godz. 09:00
Zakończenie zajęć: 28.04.2016 od godz. 16:00
Czas trwania: 12h
Ilość dni szkolenia: 2
*Cena szkolenia bez noclegów: netto: 980,00 zł brutto: 1 205,40 zł
***Cena szkolenia
z 2 noclegami:
netto: 1 250,00 zł brutto: 1 537,00 zł
*ZWOLNIENIA SZKOLEŃ Z PODATKU VAT

Podstawy prawne:

1. Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt. 29 lit. C Ustawy o VAT zwalnia się z podatku VAT szkolenia finansowane w całości ze środków publicznych

2. Na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2013 r. paragraf 3 ustęp 1 pkt. 14 zwalnia się z podatku VAT szkolenia finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych


To szkolenie już się odbyło.

Nowy termin i miejsce szkolenia w trakcie ustalania.

 
 

OK

OK