Archiwum szkoleń

Numer szkolenia: L/06/15
Akademia metrologii i kompetencji, Akademia statystyki laboratoryjnej, szkolenie czterodniowe


To szkolenie już się odbyło.

Nowy termin i miejsce szkolenia w trakcie ustalania.

Zostań ekspertem walidacji metod analitycznych, wyznaczania niepewności pomiarów oraz wyznaczanie krzywych kalibracyjnych. Laboratorium komputerowe - Zakopane, marzec


Dlaczego warto uczestniczyć w szkoleniu?

 • Poznasz lub przypomnisz sobie podstawy metod statystycznych m. in. wyznaczanie parametrów, na bieżąco, praktycznie przećwiczysz poznane techniki w pakiecie Excel
 • Nauczysz się stosować techniki statystyczne przy walidacji metod analitycznych oraz wyznaczaniu niepewności badań, przecćwiczysz wyznaczania krzywych kalibracyjnych wraz z przedziałami ufności oraz arkusza do obliczania składnika niepewności pomiarów związanego z kalibracją.
 • Ponadto, dane pozyskane z porównań międzylaboratoryjnych posłużą do wyznaczenia miar odtwarzalności i powtarzalności przykładowej metody analitycznej.
 • Przeanalizujesz dane laboratoryjne, dowiesz się jak je dokumentować i prezentować 

 

Do kogo adresowane jest szkolenie?

Szkolenie jest adresowane do pracowników laboratoriów pomiarowych i badawczych z dowolnej dziedziny

Uwaga: Zajęcia prowadzone w pracowni komputerowej przy użyciu wymaganego oprogramowania. Zapewniamy komputery dla uczestników warsztatów

 

Tematyka:

 • Przegląd podstawowychmetod i narzędzi statystycznychstosowanych w laboratoriach.
 • Zastosowanie metod statystycznych w procesie walidacji metod pomiarowych.
 • Charakterystyka liczbowa i przedstawianie danych doświadczalnych: skale pomiarowe,formy prezentowania danych, parametry statystyczne (klasyczne i pozycyjne) oraz ich interpretacja, przeznaczenie iwłaściwości.
 • Modele matematyczne we wnioskowaniu statystycznym i ich zastosowanie.
 • Rozkłady prawdopodobieństwa ciągłe i dyskretne–przykłady.
 • Funkcja gęstości i dystrybuanta - interpretacja.
 • Rozkład Gaussa: postać ogólna i standaryzowana właściwości rozkładu, zastosowania, ograniczenia.
 • Rozkład t-Studenta: właściwości i zastosowania.
 • Przykłady innych rozkładów symetrycznych i asymetrycznych.
 • Ćwiczenia z zakresu przetwarzania i prezentowania danych laboratoryjnych przy użyciu pakietu Excel: wyznaczanie parametrów statystycznych na podstawie danych źródłowych i pogrupowanych (wartości średnie, dominanta, mediana, kwartyle, percentyle, odchylenie standardowe, błąd standardowy, odchylenie przeciętne, IQR, odchylenie ćwiartkowe, kurtoza, skośność); tworzenie histogramów liczebności i krzywych kumulacyjnych oraz syntetycznych wykresów obrazujących miary średnie i miary rozrzutu; wykrywanie wartości odstających wybranymi metodami; eksperymenty symulacyjne dotyczące sumowania danych empirycznych o różnych rozkładach oraz badania wpływu kształtu rozkładu i wartości odstających na relacje między parametrami statystycznymi; zastosowanie funkcji tablicowych
 • Niepewność pomiarów bezpośrednich i pośrednich – źródła niepewności, poziom ufności, interpretacja niepewności rozszerzonej.
 • Wpływ niepewności pomiaru na ocenę zgodności z wymaganiami.
 • Charakterystyka metod A i B szacowania składowych niepewności standardowych.
 • Wyznaczanie niepewności standardowej złożonej w pomiarach.
 • Szacowanie niepewności metodą A oraz B.
 • Kompozycja rozkładów.
 • Wartość współczynnika rozszerzenia k:wyznaczenie sposobem uproszczonymoraz z użyciem wzorów Welcha-Satterthwaite'a.
 • Propagacja niepewności w pomiarach pośrednich.
 • Wyznaczanie niepewności wyniku analizy metodą klasyczną oraz numeryczną.
 • Przypadki szczególne – możliwości uproszczenia obliczeń.
 • Technika tworzenia bilansu niepewności.
 • Obliczanie niepewności w arkuszach kalkulacyjnch.
 • Ćwiczenia. Opracowanie stabelaryzowanego bilansu niepewności i analiza możliwości zmniejszenia niepewności całkowitej.
 • Wyznaczanie krzywych kalibracyjnych – zależności matematyczne i automatyzacja obliczeń w Excelu.
 • Znaczenie rozłożenia punktów wzorcowania, dobór postaci matematycznej krzywej kalibracyjnej, wyznaczeniejej współczynników i ocena ich istotności statystycznej.
 • Współczynniki korelacji i determinacji, resztkowe odchylenie standardowe.
 • Wyznaczenie przedziału ufności dla krzywej kalibracyjnej oraz niepewności pomiarów związanych ze stosowaniem krzywej kalibracji.
 • Wyznaczenie zakresu pomiarowego oraz granic wykrywalności i oznaczalności metody analitycznej.
 • Techniki statystyczne stosowane w badaniach porównawczych międzylaboratoryjnych.
 • Szacowanie wariancji oraz granic powtarzalności i odtwarzalności.
 • Ćwiczenia praktyczne 

Cena obejmuje

18 godzin zajęć, materiały szkoleniowe, zaświadczenia uczestnictwa, 3 noclegi w pokojach dwuosobowych, pełne wyżywienie od kolacji w dniu przyjazdu do obiadu w dniu zakończenia szkolenia.

Dopłata do pokoju jednoosobowego: 300,-zł netto + 23%VAT (liczba miejsc ograniczona) 

Informacje organizacyjne

Miejsce szkolenia: Zakopane
Zakwaterowanie: 10.03.2015 od godz. 15:00
Rozpoczęcie zajęć: 11.03.2015 od godz. 09:00
Zakończenie zajęć: 13.03.2015 od godz. 12:30
Czas trwania: 18h
Ilość dni szkolenia: 3
Cena szkolenia
pierwszej osoby:
netto: 1860,00 zł brutto: 2287,80 zł
*ZWOLNIENIA SZKOLEŃ Z PODATKU VAT

Podstawy prawne:

1. Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt. 29 lit. C Ustawy o VAT zwalnia się z podatku VAT szkolenia finansowane w całości ze środków publicznych

2. Na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2013 r. paragraf 3 ustęp 1 pkt. 14 zwalnia się z podatku VAT szkolenia finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych


To szkolenie już się odbyło.

Nowy termin i miejsce szkolenia w trakcie ustalania.

Podobne szkolenia:
 
 

OK

OK