Archiwum szkoleń

Numer szkolenia: OW2/JG/01/19
Gospodarka odpadami, Ochrona powietrza, Akademia ochrony środowiska, szkolenie czterodniowe, Szkolenia dwudniowe


To szkolenie zostało już zrealizowane.

Nowy termin i miejsce szkolenia w trakcie ustalania.

Sprawozdawczość w zakresie korzystania ze środowiska - opłatowa, PRTR, KOBIZE i gospodarowania odpadami - WARSZTATY - Warszawa, styczeń.


Pracując jako specjalista ochrony środowiska, zwłaszcza w sektorze przemysłowym powinieneś:

  • znać podstawy prawne, obowiązujące zasady oraz prawidłową metodyką realizacji obowiązków sprawozdawczych w zakresie ochrony środowiska i gospodarowania odpadami,
  • posiadać umiejętność prawidłowego sporządzania sprawozdań w zakresie ochrony środowiska i gospodarowania odpadami.

To szkolenie projektowaliśmy z myślą o:

  • Specjalistach ochrony środowiska wszystkich szczebli odpowiedzialnych za prawidłową realizację zadań i sprawozdawczość w zakresie ochrony środowiska oraz w zakresie gospodarowania odpadami w przedsiębiorstwach oraz w innych jednostkach organizacyjnych.

Program szkolenia:

Dzień 1:

Rozpoczęcie szkolenia godz. 09:00

Dzień 1.  Opłaty za korzystanie ze środowiska.
Ø  Obowiązki przedsiębiorców wynikające z przepisów ustawy prawo ochrony środowiska.
Ø  Opłaty za korzystanie ze środowiska – ZMIANY
    ·   Kto jest zobowiązany do sporządzania sprawozdań z opłat za korzystanie ze środowiska:
    o opłaty za wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza:
          
- źródła technologiczne i energetyczne, źródła ryczałtowe
          
- silniki spalinowe i  przeładunek benzyn silnikowych,
          
- emisja niezorganizowana,
          
- klimatyzacja i urządzenia chłodnicze,
       
o opłaty za składowanie odpadów; opłaty podwyższone.
  
·   Omówienie podstaw prawnych:
       
o    opłaty za korzystanie ze środowiska.
       
o    Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami (KOBIZE)
       
o    Europejski Rejestr Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeń (PRTR).
  
·    Zasady prawidłowego wykonania sprawozdania z opłat za korzystanie ze środowiska:
    
o    ustalenie rzetelnych i spójnych danych na potrzeby poszczególnych sprawozdań,
        
o    ewidencja i wymagana dokumentacja,
        
o    sposoby pozyskiwania danych,
      
o    przegląd stosowanych metodyk dokonywania obliczeń wielkości ładunków zanieczyszczeń,
        
o    sposoby obliczania należnych opłat.
  
·   Zwolnienia z opłat za korzystanie ze środowiska.
  
·   Sankcje administracyjne i karne za niewykonanie obowiązków sprawozdawczych (opłaty podwyższone - odraczanie, zmniejszanie i umarzanie, administracyjne
kary pieniężne).
 ·   Kontrola prawidłowości sporządzania sprawozdań

Ø  Zgodność systemów raportowania PRTR i do KOBIZE z systemem wnoszenia opłat za  korzystanie ze środowiska.
Ø  Konsultacje i warsztaty praktyczne:
  
·   omówienie indywidualnych przykładów uczestników,
 
·   praktyczne sposoby sporządzania sprawozdań z opłat za korzystanie ze środowiska  (ćwiczenia).

Zakończenie szkolenia godz. 16:00

Dzień 2:

Rozpoczęcie szkolenia godz. 09:00

Ø  Sprawozdawczość do KOBIZE i PRTR .
 
·   Kto jest zobowiązany do sporządzania sprawozdania do KOBIZE oraz sprawozdania PRTR. 
   
·   Omówienie podstaw prawnych oraz zmian:
         
o    Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami (KOBIZE),
         
o    Europejski Rejestr Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeń (PRTR),
         
o    opłaty za korzystanie ze środowiska.
    ·   Zasady prawidłowego wykonania  sprawozdań:
     
o    ustalenie rzetelnych i spójnych danych na potrzeby poszczególnych sprawozdań,
         
o    ewidencja,
         
o    sposoby pozyskiwania danych,
         
o    przegląd stosowanych metodyk dokonywania obliczeń wielkości emisji.
   
·   Sankcje za niewykonanie obowiązków sprawozdawczych.
   
·   Kontrola prawidłowości sporządzania sprawozdań.
   
·   Zgodność systemów raportowania do KOBIZE i PRTR z system wnoszenia opłat za  korzystanie ze środowiska
   
·   Konsultacje i warsztaty praktyczne:
         
o    omówienie indywidualnych przykładów uczestników,
   
o    praktyczne sposoby sporządzania sprawozdań do KOBIZE i PRTR  (ćwiczenia).
Ø Obowiązki przedsiębiorców wynikające z przepisów ustawy o odpadach – ZMIANY.
   
·   Kto jest zobowiązany do sporządzania sprawozdań w zakresie wytwarzania odpadów  i gospodarowania odpadami.
   
·   Zasady prowadzenia prawidłowej ewidencji odpadów / kto podlega obowiązkowi/:
        
o    karty przekazania odpadów,
        
o    karty ewidencji odpadów,
        
o    karty ewidencji komunalnych osadów ściekowych,
        
o    karty ewidencji zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego,
        
o    karty ewidencji odpadów niebezpiecznych.
   
·   Rejestr podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i  gospodarujących odpadami – omówienie regulacji prawnych - zasady funkcjonowania od 24 stycznia 2018 r.
        
o    kto jest zobowiązany do uzyskania wpisu do rejestru,
        
o    prawidłowe sporządzenie wniosku rejestrowego,
        
o    sankcje administracyjne i finansowe.
   ·   Baza danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami  "BDO".
 
  ·   Praktyczne zasady sporządzania sprawozdań w zakresie wytwarzania odpadów i gospodarowania odpadami.
   ·   Konsultacje i warsztaty praktyczne:
       
o    omówienie indywidualnych przykładów uczestników, 
        o    praktyczne sposoby sporządzania sprawozdań (ćwiczenia)
    

Zakończenie szkolenia godz. 16:00

Nasz ekspert:

  • pracownik administracji samorządowej,  specjalista w zakresie obowiązków wynikających z prawa ochrony środowiska oraz gospodarowania odpadami.

Cena obejmuje

*Cena 1090,00 zł netto obejmuje (cena bez noclegów): dyskusja w gronie ekspertów, wykłady, materiały szkoleniowe, świadectwo uczestnictwa w szkoleniu, serwis kawowy i obiad w trakcie spotkania.

**Cena 1260,00 zł netto obejmuje (cena z 1 noclegiem): dyskusja w gronie ekspertów, wykłady, materiały szkoleniowe, świadectwo uczestnictwa w szkoleniu, serwis kawowy i obiad w trakcie spotkania, 1 nocleg między dniami szkolenia w pokoju dwuosobowym wraz z kolacją.

***Cena 1430,00 zł netto obejmuje (cena z 2 noclegami): dyskusja w gronie ekspertów, wykłady, materiały szkoleniowe, świadectwo uczestnictwa w szkoleniu, serwis kawowy i obiad w trakcie spotkania, 2 noclegi w pokoju dwuosobowym wraz z kolacjami.

Zakwaterowanie w pokoju 1 osobowym – dopłata w wysokości 200,00 zł (za 2 noclegi).

W przypadku nieparzystej liczby osób uczestnik szkolenia zobowiązany jest do uiszczenia dodatkowej opłaty za pobyt w pokoju jednoosobowym. O zakwaterowaniu decyduje kolejność zgłoszeń.

Informacja o rabacie

Rabat przy zgłoszeniu min. 14 dni przed datą rozpoczęcia szkolenia:
- dla pierwszej osoby z firmy – rabat 50 zł,
- dla drugiej i kolejnej osoby z firmy – rabat 100 zł.

Rabat przy zgłoszeniu w okresie krótszym niż 14 dni od daty rozpoczęcia szkolenia:
- dla drugiej i kolejnej osoby z tej samej firmy na to samo szkolenie – rabat 50 zł.

W przypadku zgłoszenia większej ilości osób na to samo szkolenie, prosimy o kontakt w celu ustalenia indywidualnego rabatu.

Rabaty nie łączą się

Informacje organizacyjne

Miejsce szkolenia: Warszawa
Rozpoczęcie zajęć: 30.01.2019 od godz. 09:00
Zakończenie zajęć: 31.01.2019 od godz. 16:00
Czas trwania: 16 h dydaktycznych
Ilość dni szkolenia: 2
*Cena szkolenia bez noclegów: netto: 1 090,00 zł brutto: 1 340,70 zł
***Cena szkolenia
z 2 noclegami:
netto: 1 430,00 zł brutto: 1 758,00 zł
*ZWOLNIENIA SZKOLEŃ Z PODATKU VAT

Podstawy prawne:

1. Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt. 29 lit. C Ustawy o VAT zwalnia się z podatku VAT szkolenia finansowane w całości ze środków publicznych

2. Na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2013 r. paragraf 3 ustęp 1 pkt. 14 zwalnia się z podatku VAT szkolenia finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych


To szkolenie zostało już zrealizowane.

Nowy termin i miejsce szkolenia w trakcie ustalania.

Podobne szkolenia:
 
 

OK

OK