Archiwum szkoleń

Numer szkolenia: LW2/PB/06/19
Akademia metrologii i kompetencji, szkolenie czterodniowe, Szkolenia dwudniowe


To szkolenie już się odbyło.

Nowy termin i miejsce szkolenia w trakcie ustalania.

Sposoby zapewnienia spójności pomiarowej wyników w laboratorium fizykochemicznym - Warszawa, czerwiec


Wykonując badania w laboratorium powinieneś znać: 

 • Sposoby i techniki zapewnienia spójności pomiarowej wyniku badania
 • Politykę i wymagania PCA wobec laboratoriów akredytowanych w zakresie spójności pomiarowej
 • Wymagania jakie muszą spełniać stosowane w laboratorium akredytowanym RM i CRM

To szkolenie projektowaliśmy z myślą o:

 • Pracownikach laboratoriów badawczych odpowiedzialnych za zapewnienie w sposób racjonalny spójności pomiarowej uzyskiwanych wyników badań
 • Pracowników laboratoriów badawczych i innych instytucji wykonujących badania i/lub pomiary, którzy chcą pogłębić swoją wiedzę i umiejętności z zakresu zapewnienia spójności pomiarowej wyniku badania/pomiaru

Biorąc udział w szkoleniu: 

 • Poznasz techniki i sposoby racjonalnego spełnienia wymagań w zakresie zapewnienia spójności pomiarowej wyników badań i/lub pomiarów
 • Przygotujesz pod okiem trenera program w MS Excel do obliczenia niepewności wyniku badania z uwzględnieniem propagacji niepewności w nieprzerwanym łańcuchu porównań gwarantującym wynikowi badania spójność do wspólnego uznanego „wzorca” 

Program szkolenia: 

Uczestników prosimy o zabranie ze sobą laptopów

Dzień pierwszy:

Rozpoczęcie szkolenia godz. 09:00

 • Spójność pomiarowa wyniku badania – podstawowe definicje, cele spójności pomiarowej, cechy spójności pomiarowej
 • Polityka PCA w zakresie spójności pomiarowej
 • Sposoby zapewnienia spójności pomiarowej: wzorcowanie zewnętrzne, zapisy z wzorcowania (świadectwo wzorcowania)
 • Informacje znajdujące się na świadectwie wzorcowania (błąd wskazań, poprawka, niepewność wzorcowania)
 • Wykorzystanie informacji ze świadectwa wzorcowania
 • Wzorce międzynarodowe, państwowe, materiały odniesienia i certyfikowane materiały odniesienia w realizacji spójności pomiarowej

Zakończenie szkolenia godz. 16:00

Dzień drugi:

Rozpoczęcie szkolenia godz. 09:00

 • Propagacja niepewności w nieprzerwanym łańcuchu porównań (zapewnienie wynikowi badania wymaganej spójności pomiarowej)
 • Opracowanie ze słuchaczami prostego narzędzia (w środowisku MS Excel) do obliczania niepewności wyniku pomiaru/badania
 • Wykorzystanie opracowanego narzędzia do rozwiązywania problemów zgłoszonych przez słuchaczy
 • Dyskusja
 • Podsumowanie

Zakończenie szkolenia godz. 16:00

Nasz ekspert:

 • Nauczyciel akademicki Wydziału Energetyki i Paliw Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, specjalista w zakresie technologii paliw, inżynierii środowiska, statystyki i walidacji metod pomiarowych i badawczych. Kierownik lub główny wykonawca ponad 70 prac badawczo-rozwojowych (granty międzynarodowe i krajowe, projekty strategiczne i celowe, zlecenia na rzecz podmiotów przemysłowych) i kilkudziesięciu ekspertyz z zakresu technologii paliw, koksownictwa, oczyszczania gazów i ścieków przemysłowych, inżynierii środowiska, analizy śladów środowiskowych, monitorowania emisji gazów cieplarnianych i innych zanieczyszczeń. Autor i współautor 116 publikowanych prac naukowych (artykuły, książki, monografie), 68 wystąpień konferencyjnych i kilkunastu wdrożeń przemysłowych, patentów oraz recenzent krajowych i międzynarodowych czasopism naukowych

Cena obejmuje

*Cena 1090,00 zł netto obejmuje (cena bez noclegów): dyskusja w gronie ekspertów, wykłady, materiały szkoleniowe, świadectwo uczestnictwa w szkoleniu, serwis kawowy i obiad w trakcie spotkania.

**Cena 1260,00 zł netto obejmuje (cena z 1 noclegiem): dyskusja w gronie ekspertów, wykłady, materiały szkoleniowe, świadectwo uczestnictwa w szkoleniu, serwis kawowy i obiad w trakcie spotkania, 1 nocleg między dniami szkolenia w pokoju dwuosobowym wraz z kolacją.

***Cena 1430,00 zł netto obejmuje (cena z 2 noclegami): dyskusja w gronie ekspertów, wykłady, materiały szkoleniowe, świadectwo uczestnictwa w szkoleniu, serwis kawowy i obiad w trakcie spotkania, 2 noclegi w pokoju dwuosobowym wraz z kolacjami.

W przypadku nieparzystej liczby osób uczestnik szkolenia zobowiązany jest do uiszczenia dodatkowej opłaty za pobyt w pokoju jednoosobowym. O zakwaterowaniu decyduje kolejność zgłoszeń. 

Zakwaterowanie w pokoju 1 osobowym – dopłata w wysokości 200,00 zł (za 2 noclegi).

Informacja o rabacie

Rabat przy zgłoszeniu min. 14 dni przed datą rozpoczęcia szkolenia:
- dla pierwszej osoby z firmy – rabat 50 zł,
- dla drugiej i kolejnej osoby z firmy – rabat 100 zł.

Rabat przy zgłoszeniu w okresie krótszym niż 14 dni od daty rozpoczęcia szkolenia:
- dla drugiej i kolejnej osoby z tej samej firmy na to samo szkolenie – rabat 50 zł.

W przypadku zgłoszenia większej ilości osób na to samo szkolenie, prosimy o kontakt w celu ustalenia indywidualnego rabatu.

Rabaty nie łączą się

Informacje organizacyjne

Miejsce szkolenia: Warszawa
Rozpoczęcie zajęć: 12.06.2019 od godz. 09:00
Zakończenie zajęć: 13.06.2019 od godz. 16:00
Czas trwania: 16 h dydaktycznych
Ilość dni szkolenia: 2
*Cena szkolenia bez noclegów: netto: 1 090,00 zł brutto: 1 340,70 zł
***Cena szkolenia
z 2 noclegami:
netto: 1 430,00 zł brutto: 1 758,00 zł
*ZWOLNIENIA SZKOLEŃ Z PODATKU VAT

Podstawy prawne:

1. Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt. 29 lit. C Ustawy o VAT zwalnia się z podatku VAT szkolenia finansowane w całości ze środków publicznych

2. Na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2013 r. paragraf 3 ustęp 1 pkt. 14 zwalnia się z podatku VAT szkolenia finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych


To szkolenie już się odbyło.

Nowy termin i miejsce szkolenia w trakcie ustalania.

 
 

OK

OK