Aktualne szkolenia

Numer szkolenia: LZ3/AB/11/19
Laboratorium, Akademia metrologii i kompetencji, Szkolenia trzydniowe


Zgłoś udział - Wykorzystanie oraz interpretacja zawartości świadectw wzorcowania wyposażenia używanego w laboratorium fizykochemicznym. Spójność pomiarowa, CRM/RM zgodnie z wymaganiami normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 - Zakopane, listopad
Zgłoś udział w tym szkoleniu
Zapytaj o szczegóły - Wykorzystanie oraz interpretacja zawartości świadectw wzorcowania wyposażenia używanego w laboratorium fizykochemicznym. Spójność pomiarowa, CRM/RM zgodnie z wymaganiami normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 - Zakopane, listopad
Więcej informacji o tym szkoleniu

Wykorzystanie oraz interpretacja zawartości świadectw wzorcowania wyposażenia używanego w laboratorium fizykochemicznym. Spójność pomiarowa, CRM/RM zgodnie z wymaganiami normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 - Zakopane, listopad


Jeżeli jesteś mikro, małym lub średnim przedsiębiorstwem- skorzystaj z dofinansowania! Skontaktuj się z nami!

Wykonując badania w laboratorium akredytowanym powinieneś znać:

 • zasady dotyczące zapewnienia spójności pomiarowej w laboratorium, 
 • wymagania dotyczące stosowania wzorców odniesienia i materiałów odniesienia,
 • zasady nadzorowania wyposażenia pomiarowego,
 • sposób interpretowania oraz wykorzystania świadectw wzorcowania oraz świadectw materiałów odniesienia.

To szkolenie projektowaliśmy z myślą o:

 • pracownikach laboratorium (laboranci, pracownicy techniczni),
 • nowozatrudnionych pracownikach laboratoriów,
 • auditorach wewnętrznych i ekspertach technicznych,
 • wszystkich osobach zainteresowanych powyższą tematyką.

Biorąc udział w szkoleniu:

 • poznasz podstawowe pojęcia dotyczące wyposażenia pomiarowego zgodne z PKN-ISO/IEC Guide 99:2010 „ Międzynarodowy słownik metrologii. Pojęcia podstawowe i ogólne oraz terminy z nimi związane (VIM)”,
 • wymagania normy PN-EN ISO 10012:2004 Systemy zarządzania pomiarami. Wymagania dotyczące procesów pomiarowych i wyposażania pomiarowego;
 • wymagania normy 17025 Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących w zakresie wyposażenia pomiarowego oraz spójności pomiarowej, dzięki czemu będziesz przygotowany merytorycznie do samodzielnego prowadzenia nadzoru nad wyposażeniem pomiarowym w laboratorium,
 • poznasz rolę materiałów odniesienia w metrologii, zasady ich użytkowania i poprawnego wykorzystania, co pozwoli Ci na ich odpowiedni dobór i samodzielne zadbanie o zachowanie spójności pomiarowej w Twoim laboratorium,
 • poznasz rodzaje błędów występujących podczas pracy w laboratorium, co pozwoli Ci zmniejszyć ryzyko ich wystąpienia w przyszłości,
 • nabędziesz wiedzę i umiejętności potrzebne do projektowania harmonogramów wzorcowań/sprawdzeń okresowych, ustalania odstępów czasu między wzorcowaniami oraz projektowania procedury nadzorowania wyposażenia pomiarowego zgodnie z normą ISO 17025, ci pozwoli Ci na jeszcze lepsze i świadome sprawowanie nadzoru nad aparaturą pomiarową.

Program szkolenia:

Dzień pierwszy:

Rozpoczęcie szkolenia godz. 09:00

 •  terminy i definicje związane z metrologią,
 • rodzaje błędów pomiaru w pracy w laboratorium,
 • metrologia prawna i przemysłowa,
 • cel, zakres i zasady nadzorowania wyposażenia pomiarowego, 
 • wymagania nomy 17025 (w zakresie wyposażenia oraz spójności pomiarowej), 
 • wymagania normy PN-EN ISO 10012:2004,
 • podział wyposażenia pomiarowego na odpowiednie grupy,
 • cechy ważnego wyniku,
 • spójność pomiarowa (weryfikacja spójności),
 • podstawowe terminologię i definicje związane z RM/CRM,
 • rola materiałów odniesienia w metrologii,
 • zasady użytkowania materiałów odniesienia, 
 • poprawne wykorzystywanie materiałów odniesienia świadectwo materiału odniesienia,

Ćwiczenia:

 • obliczanie błędów pomiaru/poprawek oraz przedziału zmienności, 
 • opracowanie karty wyposażenia pomiarowego,
 • potwierdzanie metrologiczne wyposażenia pomiarowego,
 • podział wyposażenia na grupy.
 • weryfikacja źródła spójności pomiarowej.

Zakończenie szkolenia godz. 16:00

Dzień pierwszy: Rozpoczęcie szkolenia godz. 09:00 ➢ terminy i definicje związane z metrologią, ➢ rodzaje błędów pomiaru w pracy w laboratorium, ➢ metrologia prawna i przemysłowa, ➢ cel, zakres i zasady nadzorowania wyposażenia pomiarowego, ➢ wymagania nomy EN ISO/IEC 17025:2017 (w zakresie wyposażenia oraz spójności pomiarowej), ➢ wymagania normy PN-EN ISO 10012:2004, ➢ podział wyposażenia pomiarowego na odpowiednie grupy, ➢ cechy wyniku miarodajnego, ➢ spójność pomiarowa (weryfikacja spójności), ➢ podstawowe terminologię i definicje związane z RM/CRM, ➢ rola materiałów odniesienia w metrologii, ➢ zasady użytkowania materiałów odniesienia, ➢ poprawne wykorzystywanie materiałów odniesienia świadectwo materiału odniesienia, Ćwiczenia: - obliczanie błędów pomiaru/poprawek oraz przedziału zmienności, - opracowanie karty wyposażenia pomiarowego, - potwierdzanie metrologiczne wyposażenia pomiarowego, - podział wyposażenia na grupy. - weryfikacja źródła spójności pomiarowej. Zakończenie szkolenia godz. 16:00 Dzień drugi: Rozpoczęcie szkolenia godz. 9:00 ➢ procedura nadzorowania wyposażeniem pomiarowym, ➢ dobór wyposażenia pomiarowego, ➢ projektowanie i wdrażania planów i programów nadzorowania wyposażenia pomiarowego (zakresy wzorcowań, niepewność pomiaru, wykorzystanie wyników wzorcowania)

Dzień drugi:

Rozpoczęcie szkolenia godz. 9:00

 • procedura nadzorowania wyposażeniem pomiarowym, 
 • dobór wyposażenia pomiarowego,
 • projektowanie i wdrażania planów i programów nadzorowania wyposażenia pomiarowego (zakresy wzorcowań, niepewność pomiaru, wykorzystanie wyników wzorcowania)
 • zasady ustalania odstępów czasu pomiędzy wzorcowaniami i sprawdzeniami okresowymi (śledzenie trendów, częstość, intensywność wykorzystania, wpływ innych czynników),
 • dokument ILAC-G24/OIML D 10:2007”Wytyczne dotyczące wyznaczania odstępów czasu między wzorcowaniami przyrządów pomiarowch” 
 • stwierdzanie zgodności z wymaganiami (dokument ILAC-G8:03/2009 - Wytyczne dotyczące przedstawiania zgodności ze specyfikacją),

Ćwiczenia:

 • opracowanie procedury nadzorowania wyposażenia pomiarowego
 • określanie zakresów wzorcowania do zamierzonego zastosowania, 
 • opracowanie harmonogramu wzorcowania oraz sprawdzeń okresowych na przykładzie przyrządu fizykochemicznego,
 • praktyczne ocena dotycząca stwierdzenia zgodności z wymaganiami.

Zakończenie szkolenia godz. 16:00

Dzień trzeci:

Rozpoczęcie szkolenia godz. 9:00

 • interpretacja oraz wykorzystywanie wyników zawartych w świadectwach wzorcowania, 
 • elementy szacowania niepewności pomiaru w procesie sprawdzeń okresowych/pośrednich, 
 • instrukcja sprawdzeń okresowych/pośrednich, 
 • kompetencje personelu laboratorium, 
 • potwierdzenie przydatności wyników

Ćwiczenia:

 • wykorzystanie wyników wzorcowania w procesach pomiaru,
 • wykorzystanie wyników wzorcowania w procesie sprawdzeń okresowych/pośrednich,
 • szacowanie niepewności pomiaru przy określaniu kryteriów sprawdzeń okresowych/pośrednich,
 • opracowanie instrukcji sprawdzeń dla wyposażenia fizykochemicznego, 
 • analiza programu wzorcowania.

Zakończenie szkolenia godz. 12:30

➢ zasady ustalania odstępów czasu pomiędzy wzorcowaniami i sprawdzeniami okresowymi (śledzenie trendów, częstość, intensywność wykorzystania, wpływ innych czynników), ➢ dokument ILAC-G24/OIML D 10:2007”Wytyczne dotyczące wyznaczania odstępów czasu między wzorcowaniami przyrządów pomiarowch” ➢ stwierdzanie zgodności z wymaganiami (dokument ILAC-G8:03/2009 - Wytyczne dotyczące przedstawiania zgodności ze specyfikacją), Ćwiczenia: - opracowanie procedury nadzorowania wyposażenia pomiarowego - określanie zakresów wzorcowania do zamierzonego zastosowania, - opracowanie harmonogramu wzorcowania oraz sprawdzeń okresowych na przykładzie przyrządu fizykochemicznego, - praktyczne ocena dotycząca stwierdzenia zgodności z wymaganiami. Zakończenie szkolenia godz. 16:00 Dzień trzeci: Rozpoczęcie szkolenia godz. 9:00 ➢ interpretacja oraz wykorzystywanie wyników zawartych w świadectwach wzorcowania, ➢ elementy szacowania niepewności pomiaru w procesie sprawdzeń okresowych/pośrednich, ➢ instrukcja sprawdzeń okresowych/pośrednich, ➢ kompetencje personelu laboratorium, ➢ sterowanie jakością badań/wzorcowań. Ćwiczenia: - wykorzystanie wyników wzorcowania w procesach pomiaru, - wykorzystanie wyników wzorcowania w procesie sprawdzeń okresowych/pośrednich, - szacowanie niepewności pomiaru przy określaniu kryteriów sprawdzeń okresowych/pośrednich, - opracowanie instrukcji sprawdzeń dla wyposażenia fizykochemicznego, - analiza programu wzorcowania. Zakończenie szkolenia godz. 12:30
Dzień pierwszy: Rozpoczęcie szkolenia godz. 09:00 ➢ terminy i definicje związane z metrologią, ➢ rodzaje błędów pomiaru w pracy w laboratorium, ➢ metrologia prawna i przemysłowa, ➢ cel, zakres i zasady nadzorowania wyposażenia pomiarowego, ➢ wymagania nomy EN ISO/IEC 17025:2017 (w zakresie wyposażenia oraz spójności pomiarowej), ➢ wymagania normy PN-EN ISO 10012:2004, ➢ podział wyposażenia pomiarowego na odpowiednie grupy, ➢ cechy wyniku miarodajnego, ➢ spójność pomiarowa (weryfikacja spójności), ➢ podstawowe terminologię i definicje związane z RM/CRM, ➢ rola materiałów odniesienia w metrologii, ➢ zasady użytkowania materiałów odniesienia, ➢ poprawne wykorzystywanie materiałów odniesienia świadectwo materiału odniesienia, Ćwiczenia: - obliczanie błędów pomiaru/poprawek oraz przedziału zmienności, - opracowanie karty wyposażenia pomiarowego, - potwierdzanie metrologiczne wyposażenia pomiarowego, - podział wyposażenia na grupy. - weryfikacja źródła spójności pomiarowej. Zakończenie szkolenia godz. 16:00 Dzień drugi: Rozpoczęcie szkolenia godz. 9:00 ➢ procedura nadzorowania wyposażeniem pomiarowym, ➢ dobór wyposażenia pomiarowego, ➢ projektowanie i wdrażania planów i programów nadzorowania wyposażenia pomiarowego (zakresy wzorcowań, niepewność pomiaru, wykorzystanie wyników wzorcowania)
➢ zasady ustalania odstępów czasu pomiędzy wzorcowaniami i sprawdzeniami okresowymi (śledzenie trendów, częstość, intensywność wykorzystania, wpływ innych czynników), ➢ dokument ILAC-G24/OIML D 10:2007”Wytyczne dotyczące wyznaczania odstępów czasu między wzorcowaniami przyrządów pomiarowch” ➢ stwierdzanie zgodności z wymaganiami (dokument ILAC-G8:03/2009 - Wytyczne dotyczące przedstawiania zgodności ze specyfikacją), Ćwiczenia: - opracowanie procedury nadzorowania wyposażenia pomiarowego - określanie zakresów wzorcowania do zamierzonego zastosowania, - opracowanie harmonogramu wzorcowania oraz sprawdzeń okresowych na przykładzie przyrządu fizykochemicznego, - praktyczne ocena dotycząca stwierdzenia zgodności z wymaganiami. Zakończenie szkolenia godz. 16:00 Dzień trzeci: Rozpoczęcie szkolenia godz. 9:00 ➢ interpretacja oraz wykorzystywanie wyników zawartych w świadectwach wzorcowania, ➢ elementy szacowania niepewności pomiaru w procesie sprawdzeń okresowych/pośrednich, ➢ instrukcja sprawdzeń okresowych/pośrednich, ➢ kompetencje personelu laboratorium, ➢ sterowanie jakością badań/wzorcowań. Ćwiczenia: - wykorzystanie wyników wzorcowania w procesach pomiaru, - wykorzystanie wyników wzorcowania w procesie sprawdzeń okresowych/pośrednich, - szacowanie niepewności pomiaru przy określaniu kryteriów sprawdzeń okresowych/pośrednich, - opracowanie instrukcji sprawdzeń dla wyposażenia fizykochemicznego, - analiza programu wzorcowania. Zakończenie szkolenia godz. 12:30

Nasz ekspert:

 • Ekspert w zakresie metrologii oraz systemu zarządzania jakością wg normy 17025. Auditor wewnętrzny oraz  doświadczony  trener w zakresie metrologii i systemu zarządzania jakością wg normy 17025. 

Cena obejmuje

Cena obejmuje: 21 godzin zajęć, materiały szkoleniowe, zaświadczenia uczestnictwa, 3 noclegi w pokojach dwuosobowych, pełne wyżywienie od kolacji w dniu przyjazdu do obiadu w dniu zakończenia szkolenia.

Dopłata do pokoju jednoosobowego: 300 zł netto + 23%VAT  (liczba miejsc ograniczona).

W przypadku nieparzystej liczby osób uczestnik szkolenia zobowiązany jest do uiszczenia dodatkowej opłaty za pobyt w pokoju jednoosobowym. O zakwaterowaniu decyduje kolejność zgłoszeń. 

Informacja o rabacie

Rabat przy zgłoszeniu min. 14 dni przed datą rozpoczęcia szkolenia:
- dla pierwszej osoby z firmy – rabat 100 zł,
- dla drugiej i kolejnej osoby z firmy – rabat 150 zł.

Rabat przy zgłoszeniu w okresie krótszym niż 14 dni od daty rozpoczęcia szkolenia:
- dla drugiej i kolejnej osoby z tej samej firmy na to samo szkolenie – rabat 100 zł.

W przypadku zgłoszenia większej ilości osób na to samo szkolenie, prosimy o kontakt w celu ustalenia indywidualnego rabatu.

Rabaty nie łączą się

Informacje organizacyjne

Miejsce szkolenia: Zakopane
Zakwaterowanie: 26.11.2019 od godz. 15:00
Rozpoczęcie zajęć: 27.11.2019 od godz. 09:00
Zakończenie zajęć: 29.11.2019 od godz. 12:30
Czas trwania: 21
Ilość dni szkolenia: 3
Cena szkolenia
pierwszej osoby:
netto: 1990,00 zł brutto: 2447,70 zł
Cena szkolenia drugiej
i kolejnej osoby:
netto: 1890,00 zł brutto: 2324,70 zł
Cena przy zgłoszeniu
pierwszej osoby
min. 14 dni przed datą rozpoczęcia:
netto: 1890,00 zł brutto: 2324,00 zł
Cena przy zgłoszeniu
drugiej i kolejnej osoby
min. 14 dni przed datą rozpoczęcia:
netto: 1840,00 zł brutto: 2263,20 zł
Liczba pozostałych dni promocyjnych cen szkolenia: 84
*ZWOLNIENIA SZKOLEŃ Z PODATKU VAT

Podstawy prawne:

1. Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt. 29 lit. C Ustawy o VAT zwalnia się z podatku VAT szkolenia finansowane w całości ze środków publicznych

2. Na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2013 r. paragraf 3 ustęp 1 pkt. 14 zwalnia się z podatku VAT szkolenia finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznychZgłoś udział w tym szkoleniu

Więcej informacji o tym szkoleniu
 
 

OK

OK