Archiwum szkoleń

Numer szkolenia: LZ3/WKO/10/18
Akademia analiz instrumentalnych, Laboratorium, Akademia metrologii i kompetencji, szkolenie czterodniowe, Szkolenia trzydniowe


To szkolenie już się odbyło.

Nowy termin i miejsce szkolenia w trakcie ustalania.

Spójność metrologiczna w pomiarach pH, konduktometrycznych i w innych rodzajach analiz chemicznych. - Zakopane, październik


Wykonując badania w laboratorium powinieneś znać:

 • co to jest spójność pomiarowa,
 • w jaki sposób można zapewnić spójność w pomiarach chemicznych, 
 • jaka jest rola wzorcowania i materiałów odniesienia w zapewnieniu spójności,
 • w jaki sposób zapewnić spójność wyników pomiarów pH i konduktometrycznych, 
 • jak zapewnić spójność pomiarową w innych rodzajach analiz chemicznych

To szkolenie projektowaliśmy z myślą o:

 • pracownikach laboratoriów badawczych i wzorcujących, 
 • pracownikach wykonujących analizy chemiczne, m.in. pH, konduktometryczne, miareczkowe, grawimetryczne, kulometryczne, spektrofotometryczne,
 • osobach pragnących usystematyzować swą wiedzę i poszerzyć kompetencje,
 • osobach odpowiedzialnych za utrzymanie systemu zarządzania jakością w laboratorium

Biorąc udział w szkoleniu:

 • poznasz podstawowe terminy i definicje metrologiczne, wiedza ta wzmocni Twoje kompetencje, a tym samym pozwoli sprawne poruszanie się w gąszczu wytycznych.
 • zdobędziesz wiedzę na temat zapewnienia spójności pomiarowej w analizach chemicznych (przykłady: pH, konduktometria, metoda miareczkowania, grawimetryczna, kulometryczna, spektrofotometryczna), co przełoży się pozytywnie na wyniki Twoich badań i ocenę Twoich kompetencji.
 • poznasz metodykę wzorcowania i pomiarów oraz szacowania niepewności w różnych typach ilościowych analiz chemicznych, dzięki czemu wyeliminujesz wątpliwości w procedurach, co zmaksymalizuje efektywność Twojej pracy oraz znacząco wpłynie na wydajność laboratorium

Program szkolenia:

Dzień pierwszy:

Rozpoczęcie szkolenia godz. 09:00

 • terminy i definicje metrologiczne,
 • spójność pomiarowa w analizach chemicznych,
 • wzorcowanie i rola materiałów odniesienia,
 • spójność pomiarowa w dziedzinie pomiarów pH,
 • podstawy teorii i praktyki wzorcowania i pomiarów pH, wybór materiałów odniesienia, szacowanie niepewności,
 • spójność pomiarowa w dziedzinie pomiarów konduktometrycznych,
 • podstawy teorii i praktyki wzorcowania i pomiarów konduktometrycznych, wybór materiałów odniesienia, szacowanie niepewności

Zakończenie szkolenia godz. 16:00

Dzień drugi:

Rozpoczęcie szkolenia godz. 9:00

 • podstawy teorii i praktyki wzorcowania i pomiarów konduktometrycznych, wybór materiałów odniesienia, szacowanie niepewności, c. d.
 • pomiary masy i objętosci w chemii analitycznej, wzorcowanie,
 • podstawy teorii i praktyki ważenia, sporządzanie roztworów wzorcowych i próbek do analiz, analizy grawimetryczne, szacowanie niepewności,
 • spójność pomiarowa analiz metodą miareczkowania,
 • teoria i praktyka miareczkowania, typy miareczkowań, wyznaczanie miana, wybór materiałów odniesienia, szacowanie niepewności

Zakończenie szkolenia godz. 16:00

Dzień trzeci:

Rozpoczęcie szkolenia godz. 9:00

 • teoria i praktyka miareczkowania, typy miareczkowań, wyznaczanie miana, wybór materiałów odniesienia, szacowanie niepewności, c.d.
 • spójność pomiarowa oznaczeń metoda kulometryczną, 
 • teoria i praktyka analiz metodą kulometryczną, szacowanie niepewności,
 • spójność pomiarowa analiz spektrofotometrycznych,
 • teoria i praktyka oznaczeń metodą spektrofotometryczną, szacowanie niepewności.

Zakończenie szkolenia godz. 12:30

Dzień pierwszy: Rozpoczęcie szkolenia godz. 09:00 ➢ terminy i definicje związane z metrologią, ➢ rodzaje błędów pomiaru w pracy w laboratorium, ➢ metrologia prawna i przemysłowa, ➢ cel, zakres i zasady nadzorowania wyposażenia pomiarowego, ➢ wymagania nomy EN ISO/IEC 17025:2017 (w zakresie wyposażenia oraz spójności pomiarowej), ➢ wymagania normy PN-EN ISO 10012:2004, ➢ podział wyposażenia pomiarowego na odpowiednie grupy, ➢ cechy wyniku miarodajnego, ➢ spójność pomiarowa (weryfikacja spójności), ➢ podstawowe terminologię i definicje związane z RM/CRM, ➢ rola materiałów odniesienia w metrologii, ➢ zasady użytkowania materiałów odniesienia, ➢ poprawne wykorzystywanie materiałów odniesienia świadectwo materiału odniesienia, Ćwiczenia: - obliczanie błędów pomiaru/poprawek oraz przedziału zmienności, - opracowanie karty wyposażenia pomiarowego, - potwierdzanie metrologiczne wyposażenia pomiarowego, - podział wyposażenia na grupy. - weryfikacja źródła spójności pomiarowej. Zakończenie szkolenia godz. 16:00 Dzień drugi: Rozpoczęcie szkolenia godz. 9:00 ➢ procedura nadzorowania wyposażeniem pomiarowym, ➢ dobór wyposażenia pomiarowego, ➢ projektowanie i wdrażania planów i programów nadzorowania wyposażenia pomiarowego (zakresy wzorcowań, niepewność pomiaru, wykorzystanie wyników wzorcowania)
➢ zasady ustalania odstępów czasu pomiędzy wzorcowaniami i sprawdzeniami okresowymi (śledzenie trendów, częstość, intensywność wykorzystania, wpływ innych czynników), ➢ dokument ILAC-G24/OIML D 10:2007”Wytyczne dotyczące wyznaczania odstępów czasu między wzorcowaniami przyrządów pomiarowch” ➢ stwierdzanie zgodności z wymaganiami (dokument ILAC-G8:03/2009 - Wytyczne dotyczące przedstawiania zgodności ze specyfikacją), Ćwiczenia: - opracowanie procedury nadzorowania wyposażenia pomiarowego - określanie zakresów wzorcowania do zamierzonego zastosowania, - opracowanie harmonogramu wzorcowania oraz sprawdzeń okresowych na przykładzie przyrządu fizykochemicznego, - praktyczne ocena dotycząca stwierdzenia zgodności z wymaganiami. Zakończenie szkolenia godz. 16:00 Dzień trzeci: Rozpoczęcie szkolenia godz. 9:00 ➢ interpretacja oraz wykorzystywanie wyników zawartych w świadectwach wzorcowania, ➢ elementy szacowania niepewności pomiaru w procesie sprawdzeń okresowych/pośrednich, ➢ instrukcja sprawdzeń okresowych/pośrednich, ➢ kompetencje personelu laboratorium, ➢ sterowanie jakością badań/wzorcowań. Ćwiczenia: - wykorzystanie wyników wzorcowania w procesach pomiaru, - wykorzystanie wyników wzorcowania w procesie sprawdzeń okresowych/pośrednich, - szacowanie niepewności pomiaru przy określaniu kryteriów sprawdzeń okresowych/pośrednich, - opracowanie instrukcji sprawdzeń dla wyposażenia fizykochemicznego, - analiza programu wzorcowania. Zakończenie szkolenia godz. 12:30
Dzień pierwszy: Rozpoczęcie szkolenia godz. 09:00 ➢ terminy i definicje związane z metrologią, ➢ rodzaje błędów pomiaru w pracy w laboratorium, ➢ metrologia prawna i przemysłowa, ➢ cel, zakres i zasady nadzorowania wyposażenia pomiarowego, ➢ wymagania nomy EN ISO/IEC 17025:2017 (w zakresie wyposażenia oraz spójności pomiarowej), ➢ wymagania normy PN-EN ISO 10012:2004, ➢ podział wyposażenia pomiarowego na odpowiednie grupy, ➢ cechy wyniku miarodajnego, ➢ spójność pomiarowa (weryfikacja spójności), ➢ podstawowe terminologię i definicje związane z RM/CRM, ➢ rola materiałów odniesienia w metrologii, ➢ zasady użytkowania materiałów odniesienia, ➢ poprawne wykorzystywanie materiałów odniesienia świadectwo materiału odniesienia, Ćwiczenia: - obliczanie błędów pomiaru/poprawek oraz przedziału zmienności, - opracowanie karty wyposażenia pomiarowego, - potwierdzanie metrologiczne wyposażenia pomiarowego, - podział wyposażenia na grupy. - weryfikacja źródła spójności pomiarowej. Zakończenie szkolenia godz. 16:00 Dzień drugi: Rozpoczęcie szkolenia godz. 9:00 ➢ procedura nadzorowania wyposażeniem pomiarowym, ➢ dobór wyposażenia pomiarowego, ➢ projektowanie i wdrażania planów i programów nadzorowania wyposażenia pomiarowego (zakresy wzorcowań, niepewność pomiaru, wykorzystanie wyników wzorcowania)
➢ zasady ustalania odstępów czasu pomiędzy wzorcowaniami i sprawdzeniami okresowymi (śledzenie trendów, częstość, intensywność wykorzystania, wpływ innych czynników), ➢ dokument ILAC-G24/OIML D 10:2007”Wytyczne dotyczące wyznaczania odstępów czasu między wzorcowaniami przyrządów pomiarowch” ➢ stwierdzanie zgodności z wymaganiami (dokument ILAC-G8:03/2009 - Wytyczne dotyczące przedstawiania zgodności ze specyfikacją), Ćwiczenia: - opracowanie procedury nadzorowania wyposażenia pomiarowego - określanie zakresów wzorcowania do zamierzonego zastosowania, - opracowanie harmonogramu wzorcowania oraz sprawdzeń okresowych na przykładzie przyrządu fizykochemicznego, - praktyczne ocena dotycząca stwierdzenia zgodności z wymaganiami. Zakończenie szkolenia godz. 16:00 Dzień trzeci: Rozpoczęcie szkolenia godz. 9:00 ➢ interpretacja oraz wykorzystywanie wyników zawartych w świadectwach wzorcowania, ➢ elementy szacowania niepewności pomiaru w procesie sprawdzeń okresowych/pośrednich, ➢ instrukcja sprawdzeń okresowych/pośrednich, ➢ kompetencje personelu laboratorium, ➢ sterowanie jakością badań/wzorcowań. Ćwiczenia: - wykorzystanie wyników wzorcowania w procesach pomiaru, - wykorzystanie wyników wzorcowania w procesie sprawdzeń okresowych/pośrednich, - szacowanie niepewności pomiaru przy określaniu kryteriów sprawdzeń okresowych/pośrednich, - opracowanie instrukcji sprawdzeń dla wyposażenia fizykochemicznego, - analiza programu wzorcowania. Zakończenie szkolenia godz. 12:30

Nasz ekspert:

 • dr chemii, wieloletni kierownik laboratorium wzorcującego, ekspert w dziedzinie metrologii chemicznej (m.in. metod elektrochemicznych i klasycznych metod analiz chemicznych), doświadczony auditor techniczny systemu zarządzania jakością.

Cena obejmuje

Cena obejmuje: 21 godzin zajęć, materiały szkoleniowe, zaświadczenia uczestnictwa, 3 noclegi w pokojach dwuosobowych, pełne wyżywienie od kolacji w dniu przyjazdu do obiadu w dniu zakończenia szkolenia.

Dopłata do pokoju jednoosobowego: 300 zł netto + 23%VAT  (liczba miejsc ograniczona).

Informacja o rabacie

Rabat przy zgłoszeniu min. 14 dni przed datą rozpoczęcia szkolenia:
- dla pierwszej osoby z firmy – rabat 100 zł,
- dla drugiej i kolejnej osoby z firmy – rabat 150 zł.

Rabat przy zgłoszeniu w okresie krótszym niż 14 dni od daty rozpoczęcia szkolenia:
- dla drugiej i kolejnej osoby z tej samej firmy na to samo szkolenie – rabat 100 zł.

W przypadku zgłoszenia większej ilości osób na to samo szkolenie, prosimy o kontakt w celu ustalenia indywidualnego rabatu.

Rabaty nie łączą się

Informacje organizacyjne

Miejsce szkolenia: Zakopane
Zakwaterowanie: 16.10.2018 od godz. 15:00
Rozpoczęcie zajęć: 17.10.2018 od godz. 09:00
Zakończenie zajęć: 19.10.2018 od godz. 12:30
Czas trwania: 21
Ilość dni szkolenia: 3
Cena szkolenia
pierwszej osoby:
netto: 1990,00 zł brutto: 2447,70 zł
Cena szkolenia drugiej
i kolejnej osoby:
netto: 1890,00 zł brutto: 2324,70 zł
*ZWOLNIENIA SZKOLEŃ Z PODATKU VAT

Podstawy prawne:

1. Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt. 29 lit. C Ustawy o VAT zwalnia się z podatku VAT szkolenia finansowane w całości ze środków publicznych

2. Na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2013 r. paragraf 3 ustęp 1 pkt. 14 zwalnia się z podatku VAT szkolenia finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych


To szkolenie już się odbyło.

Nowy termin i miejsce szkolenia w trakcie ustalania.

 
 

OK

OK