Archiwum szkoleń

Numer szkolenia: LZ3/PB/10/18
Laboratorium, Akademia metrologii i kompetencji, szkolenie czterodniowe, Szkolenia trzydniowe


To szkolenie zostało już zrealizowane.

Nowy termin i miejsce szkolenia w trakcie ustalania.

Spełnienie wymagań akredytacyjnych przez laboratoria pracujące w obszarze energetyki - Zakopane, październik


Wykonując badania w laboratorium akredytowanym lub starającym się o akredytację powinieneś znać:

 • wymagania, których spełnienie jest warunkiem koniecznym uzyskania akredytacji przez laboratorium
 • jak w sposób racjonalny technicznie i ekonomicznie spełnić te wymagania
 • jakie są szczegółowe wymagania akredytacyjne dla laboratoriów pracujących w obszarze energetyki
 • jakie są wymagania związane z tzw. obszarem regulowanym prawnie (np. badania w ramach monitorowania emisji gazów cieplarnianych w systemie ETS)

To szkolenie projektowaliśmy z myślą o:

 • pracownikach laboratoriów akredytowanych lub starających się o akredytację
 • pracownikach laboratoriów pracujących w obszarze energetyki
 • pracownikach laboratoriów pracujących w tzw. obszarach regulowanych prawnie

Biorąc udział w szkoleniu:

 • Poznasz wymagania, jakie musi spełnić laboratorium akredytowane, dzięki czemu racjonalnie pokierujesz swoją pracą w laboratorium
 • Poznasz interpretacje wymagań tzw. obszarów regulowanych prawnie, co pomoże Ci w ich spełnieniu oraz przygotowaniu się do audytów.

Program szkolenia:

Dzień pierwszy:

Rozpoczęcie szkolenia godz. 09:00

 • Specyfika badanych obiektów (węgiel brunatny, węgiel kamienny, biomasa stała i płynna, oleje opałowe – rozpałkowe, paliwa alternatywne, uboczne produkty spalania: stałe (żużel, popioły lotne) i ciekłe, mączka kamienia wapiennego, gips. 
 • Pobieranie reprezentatywnych próbek paliw stałych, biomasy stałej, paliw alternatywnych (istnieje możliwość bardziej szczegółowego omówienia wybranego przez słuchaczy obiektu)
 • Precyzja pobierania próbek pierwotnych,
 • Niepewność pobierania próbki wybranego obiektu,
 • Walidacja procedury pobierania próbek (co trzeba walidować, a co może być walidowane opcjonalnie).

Zakończenie szkolenia godz. 16:00

Dzień drugi:

Rozpoczęcie szkolenia godz. 09:00

 • Badanie paliw stałych w aspekcie wyznaczenia wskaźnika emisji CO2
 • Wymagania wynikające z akredytacji na zgodność z normą  PN/EN ISO/IEC 17025,
 • Wymagania związane z obszarem regulowanym prawnie (ETS).
 • Badania innych obiektów
 • Walidacja stosowanych metod badawczych,
 • Wybór i stosowanie materiałów odniesienia, 
 • Sterowanie jakością badań i interpretacja uzyskiwanych wyników.  
 • Świadectwo wzorcowania jako element spójności pomiarowej i nadzoru nad wpib,
 • Nadzór nad wpib i stosowane kryteria.

Zakończenie szkolenia godz. 16:00

Dzień trzeci:

Rozpoczęcie szkolenia godz. 09:00

 • Konsultacje – omawiane będą przykłady i problemy zgłoszone przez uczestników
 • Podsumowanie szkolenia

Zakończenie szkolenia godz. 12:30

Nasz Ekspert:

 • Nauczyciel akademicki Wydziału Energetyki i Paliw Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, specjalista w zakresie technologii paliw, inżynierii środowiska, statystyki i walidacji metod pomiarowych i badawczych. Kierownik lub główny wykonawca ponad 70 prac badawczo-rozwojowych (granty międzynarodowe i krajowe, projekty strategiczne i celowe, zlecenia na rzecz podmiotów przemysłowych) i kilkudziesięciu ekspertyz z zakresu technologii paliw, koksownictwa, oczyszczania gazów i ścieków przemysłowych, inżynierii środowiska, analizy śladów środowiskowych, monitorowania emisji gazów cieplarnianych i innych zanieczyszczeń. Autor i współautor 116 publikowanych prac naukowych (artykuły, książki, monografie), 68 wystąpień konferencyjnych i kilkunastu wdrożeń przemysłowych, patentów oraz recenzent krajowych i międzynarodowych czasopism naukowych.

Cena obejmuje

Cena obejmuje: 21 godzin zajęć, materiały szkoleniowe, zaświadczenia uczestnictwa, 3 noclegi w pokojach dwuosobowych, pełne wyżywienie od kolacji w dniu przyjazdu do obiadu w dniu zakończenia szkolenia.

Dopłata do pokoju jednoosobowego: 300 zł netto + 23%VAT  (liczba miejsc ograniczona)

Informacja o rabacie

Rabat przy zgłoszeniu min. 14 dni przed datą rozpoczęcia szkolenia:
- dla pierwszej osoby z firmy – rabat 100 zł,
- dla drugiej i kolejnej osoby z firmy – rabat 150 zł.

Rabat przy zgłoszeniu w okresie krótszym niż 14 dni od daty rozpoczęcia szkolenia:
- dla drugiej i kolejnej osoby z tej samej firmy na to samo szkolenie – rabat 100 zł.

W przypadku zgłoszenia większej ilości osób na to samo szkolenie, prosimy o kontakt w celu ustalenia indywidualnego rabatu.

Rabaty nie łączą się

Informacje organizacyjne

Miejsce szkolenia: Zakopane
Rozpoczęcie zajęć: 17.10.2018 od godz. 09:00
Zakończenie zajęć: 19.10.2018 od godz. 12:30
Czas trwania: 21
Ilość dni szkolenia: 3
Cena szkolenia
pierwszej osoby:
netto: 1990,00 zł brutto: 2447,70 zł
Cena szkolenia drugiej
i kolejnej osoby:
netto: 1890,00 zł brutto: 2324,70 zł
*ZWOLNIENIA SZKOLEŃ Z PODATKU VAT

Podstawy prawne:

1. Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt. 29 lit. C Ustawy o VAT zwalnia się z podatku VAT szkolenia finansowane w całości ze środków publicznych

2. Na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2013 r. paragraf 3 ustęp 1 pkt. 14 zwalnia się z podatku VAT szkolenia finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych


To szkolenie zostało już zrealizowane.

Nowy termin i miejsce szkolenia w trakcie ustalania.

Podobne szkolenia:
 
 

OK

OK