Archiwum szkoleń

Numer szkolenia: OZ3/QAL3/04/18
Ochrona powietrza, Akademia ochrony środowiska, szkolenie czterodniowe


To szkolenie już się odbyło.

Nowy termin i miejsce szkolenia w trakcie ustalania.

QAL3 i inne obowiązki właścicieli Automatycznych Systemów Pomiarowych wynikające z normy PN-EN 14181:2015 - Zakopane, kwiecień


Prowadząc nadzór nad automatycznymi systemami pomiarowymi powinieneś wiedzieć:

 • jakie są prawne działania związane z zapewnieniem jakości systemów AMS
 • jaka odpowiedzialność ciąży na właścicielu instalacji
 • jakich dokumentów oczekiwać o dostawcy/producenta/serwisanta AMS
 • jak samodzielnie oszacować niepewność wskazań AMS,
 • jak odpowiednio dobrać i prowadzić karty kontrolne dla swojego przypadku
 • jakie rejestry, instrukcje są wymagane dla QAL-a3
 • jak zweryfikować, czy jego AMS spełnia wymagania prawne
 • jak ustalić prawidłowa lokalizację AMS.

To szkolenie projektowaliśmy z myślą o:

 • osobach prowadzących nadzór nad automatycznymi systemami pomiarowymi (AMS),
 • specjalistach ds. ochrony środowiska i dozoru technicznego w przedsiębiorstwach.
 • osobach odpowiedzialnych za procesy inwestycyjne w zakresie AMS.

Biorąc udział w szkoleniu:

 • Omówisz procedurę zapewniającą odpowiedni  poziom jakości automatycznych systemów pomiarowych (AMS) instalowanych w zakładach przemysłowych w celu oznaczania składników i parametrów gazów odlotowych,
 • Poznać procedurę (QAL2) wzorcowania AMS i oznaczania rozrzutu wielkości mierzonych w celu wykazania przydatności AMS do aplikacji  na danej instalacji,
 • Omówisz procedurę (QAL3) dla utrzymania i wykazania wymaganej jakości wyników pomiarów podczas normalnego stosowania AMS, poprzez sprawdzanie czy charakterystyki zera i punktu kontrolnego są spójne z tymi, które zostały ustalone podczas procedury QAL1 wg EN ISO 14956 oraz dobierzesz kryteria kontrolne.
 • Dowiesz się jaka dokumentację należy posiadać i jakie prowadzić bieżące zapisy .
 • Omówisz procedurę AST rocznych przeglądów badawczych AMS w celu stwierdzenia czy funkcjonuje prawidłowo i czy parametry pozostają ważne oraz czy funkcja wzorcowa i rozrzut wartości mierzonych pozostają takie jak zostały uprzednio ustalone.
 • Zapoznasz się ze sposobem znajdowania najlepszej lokalizacji dla AMS.
 • Poznasz nowe wymagania prawne oraz nowe technologie oczyszczania spalin, dzięki czemu będziesz mógł sprawnie nadzorować ich proces za pomocą AMS.

Program szkolenia:

Dzień 1- Środa, 09:00 – 16:00

 • Automatyczne systemy pomiarów - Pomiar pyłu: absorpcja światła, rozproszenie światła, zliczanie ziaren pyłu, pomiar tryboelektryczny, bezpośredni pomiar masy. pomiar w warunkach kondesacji pary wodnej i inne rozwiązania specjalne
 • Pomiar zanieczyszczeń gazowych: metody optyczne, bezdyspersyjna absorpcja w podczerwieni (NDIR) i ultrafiolecie, spektroskopia różnicowa (DOAS), spektroskopia w podczerwieni z transformatą Fouriera (FTIR), spektroskopia UV i VIS, pomiar chemofluorescencyjny, ogniwa elektrochemiczne, metody chromatograficzne, jonizacja płomieniowa
 • Pomiar parametrów odniesienia
 • Układy poboru i przygotowania próbki: pomiar in-situ, metody ekstrakcyjne, wpływ poboru próbki na pomiar
 • Układ gromadzenia danych, Wybór przekroju pomiarowego
 • Główne czynniki ograniczające dokładność pomiaru, kalibracja oraz kontrola zera i zakresu
 • Kryteria do uwzględnienia przy wyborze elementów systemu pomiarowego
 • Jak dyrektywa IED i nowelizacja Prawa ochrony środowiska wpłynie na obowiązki pomiarowe przedsiębiorstw
 • Zaostrzenie wymagań emisyjnych i pomiarowych
 • Zasady łączenia źródeł i ich konsekwencje dotyczące standardów i pomiarów
 • Wpływ systemów pomiarowych na pracę kotła , zabezpieczenia elektrofiltrów i nowo powstających Instalacji Ochrony Środowiska.
 • Pomiary okresowe rtęci – jak przygotować się do nowych wymagań rozporządzenia pomiarowego

Dzień 2- Czwartek, 09:00 – 16:00

 • Omówienie Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 30 października 2014 r. w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów wielkości emisji oraz pomiarów ilości pobieranej wody
 • Systemy monitoringu - nowe wymagania w aspekcie technicznym i prawnym
 • Pomiary okresowe - referencyjne metody pomiaru
 • Wprowadzenie obowiązku okresowego pomiaru emisji rtęci atmosfery ze źródeł spalania paliw - jak prawidłowo przeprowadzić pomiar , najczęściej występujące problem
 • Wymagania prawne dla Automatycznych Systemów Pomiarów Ciągłych (AMS), Podział i specyfikacja (AMS)
 • Omówienie istniejących na rynku systemów pomiarowych - wady i zalety
 • Wymagania techniczne dla (AMS), Procedura QAL1
 • Realizacja procedury QAL 2:
 • Badanie funkcjonalności AMS
 • Przeprowadzanie pomiarów równoległych
 • Wyznaczanie funkcji kalibracji i ważności funkcji kalibracyjnej
 • Sprawozdanie z badań
 • Przykłady wykonywania procedury QAL2

Dzień 3 - Piątek, 08:30 – 12:30

 • Realizacja procedury AST:, Badanie funkcjonalności AMS,  Przeprowadzanie pomiarów równoległych (SRM)
 • Ocena zmienności oraz błędu systematycznego, Sprawozdanie z badań
 • Przykłady wykonania procedury AST
 • Zapewnienie jakości AMS podczas eksploatacji (Procedura QAL 3):
 • Procedury nadzoru nad wyposażeniem pomiarowym
 • Bieżący nadzór nad wskazaniami systemu monitoring
 • Warsztaty

Nasi Eksperci:

 • Kierownik Laboratorium Badań Środowiskowych akredytowanego w obszarze pomiarów emisji zanieczyszczeń pyłowo - gazowych oraz wykonywania pomiarów równoległych dla AMS

 • Ekspert w zakresie automatycznych systemów pomiarowych emisji gazów.

Cena obejmuje

Cena obejmuje: 21 godzin zajęć, materiały szkoleniowe, zaświadczenia uczestnictwa, 3 noclegi w pokojach dwuosobowych, pełne wyżywienie od kolacji w dniu przyjazdu do obiadu w dniu zakończenia szkolenia.

Dopłata do pokoju jednoosobowego: 300 zł netto + 23%VAT  (liczba miejsc ograniczona)

Rabaty nie łączą się.

Informacja o rabacie

Rabat przy zgłoszeniu min. 14 dni przed datą rozpoczęcia szkolenia:
- dla pierwszej osoby z firmy – rabat 100 zł,
- dla drugiej i kolejnej osoby z firmy – rabat 150 zł.

Rabat przy zgłoszeniu w okresie krótszym niż 14 dni od daty rozpoczęcia szkolenia:
- dla drugiej i kolejnej osoby z tej samej firmy na to samo szkolenie – rabat 100 zł.

W przypadku zgłoszenia większej ilości osób na to samo szkolenie, prosimy o kontakt w celu ustalenia indywidualnego rabatu.

Rabaty nie łączą się

Informacje organizacyjne

Miejsce szkolenia: Zakopane
Zakwaterowanie: 17.04.2018 od godz. 15:00
Rozpoczęcie zajęć: 18.04.2018 od godz. 09:00
Zakończenie zajęć: 20.04.2018 od godz. 16:00
Czas trwania: 21
Ilość dni szkolenia: 3
Cena szkolenia
pierwszej osoby:
netto: 1990,00 zł brutto: 2447,70 zł
Cena szkolenia drugiej
i kolejnej osoby:
netto: 1890,00 zł brutto: 2324,70 zł
*ZWOLNIENIA SZKOLEŃ Z PODATKU VAT

Podstawy prawne:

1. Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt. 29 lit. C Ustawy o VAT zwalnia się z podatku VAT szkolenia finansowane w całości ze środków publicznych

2. Na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2013 r. paragraf 3 ustęp 1 pkt. 14 zwalnia się z podatku VAT szkolenia finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych


To szkolenie już się odbyło.

Nowy termin i miejsce szkolenia w trakcie ustalania.

 
 

OK

OK