Archiwum szkoleń

Numer szkolenia: T/04/15
Akademia badań środowiskowych, Ochrona powietrza, szkolenie czterodniowe


To szkolenie już się odbyło.

Nowy termin i miejsce szkolenia w trakcie ustalania.

QAL3 i inne obowiązki właścicieli Automatycznych Systemów Pomiarowych wynikające z normy PN-EN 14181:2015 - Zakopane, listopad


✓Potwierdzamy realizację szkolenia

Uwaga!

Nowa norma 14181:2015-02 zastępuje normę PN-EN 14181:2010. Zmiany występują w szczególności w zakresie QAL3, które będzie obowiązywało wszystkich operatorów monitoringu ciągłego od stycznia 2016. Wszystkie zmiany omówimy w trakcie tego szkolenia.

 

Dlaczego warto uczestniczyć w szkoleniu?

 

 • Omówimy procedury zapewniające odpowiedni poziom jakości automatycznych systemów pomiarowych (AMS) instalowanych w zakładach przemysłowych w celu oznaczania sładników i parametrów gazów odlotowych
 • Przedstawimy procedurę (QAL2) wzorcowania AMS i oznaczania rozrzutu wielkości mierzonych w celu wykazania przydatności AMS do aplikacji na danej instalacji
 • Wyjaśnimy procedurę (QAL3) dla utrzymania i wykazania wymaganej jakości wyników pomiarów podczas normalnego stosowania AMS, poprzez sprawdzanie czy charakterystyki zera i punktu kontrolnego są spójne z tymi, które zostały ustalone podczas procedury QAL1 wg EN ISO 14956
 • Omówimy procedury AST rocznych przeglądów badawczych AMS w celu stwierdzenia czy funkcjonuje prawidłowo i czy parametry pozostają ważne oraz czy funkcja wzorcowa i rozrzut wartości mierzonych pozostają takie jak zostały uprzednio ustalone.  

 

Do kogo adresowane jest szkolenie?

Zapraszamy automatyków, służby utrzymania ruchu, specjalistów ochrony środowiska oraz osoby odpowiedzialne za systemy ciągłych pomiarów emisji w przedsiębiorstwie.

 

Tematyka:

Automatyczne systemy pomiarów

 • Pomiar pyłu: absorpcja światła, rozproszenie światła, zliczanie ziaren pyłu, pomiar tryboelektryczny, bezpośredni pomiar masy. pomiar w warunkach kondesacji pary wodnej i inne rozwiązania specjalne
 • Pomiar zanieczyszczeń gazowych: metody optyczne, bezdyspersyjna absorpcja w podczerwieni (NDIR) i ultrafiolecie, spektroskopia różnicowa (DOAS), spektroskopia w podczerwieni z transformatą Fouriera (FTIR), spektroskopia UV i VIS, pomiar chemofluorescencyjny, ogniwa elektrochemiczne, metody chromatograficzne, jonizacja płomieniowa
 • Pomiar parametrów odniesienia
 • Układy poboru i przygotowania próbki: pomiar in-situ, metody ekstrakcyjne, wpływ poboru próbki na pomiar,
 • Układ gromadzenia danych
 • Wybór przekroju pomiarowego
 • Główne czynniki ograniczające dokładność pomiaru, kalibracja oraz kontrola zera i zakresu
 • Kryteria do uwzględnienia przy wyborze elementów systemu pomiarowego Zakończenie szkolenia
 • Jak dyrektywa IED i nowelizacja Prawa ochrony środowiska wpłynie na obowiązki pomiarowe przedsiębiorstw
 • Zaostrzenie wymagań emisyjnych i pomiarowych
 • Zasady łączenia źródeł i ich konsekwencje dotyczące standardów i pomiarów
 • Wpływ systemów pomiarowych na pracę kotła , zabezpieczenia elektrofiltrów i nowo powstających Instalacji Ochrony Środowiska
 • Pomiary okresowe rtęci – jak przygotować się do nowych wymagań rozporządzenia pomiarowego

Omówienie zmian w Rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów wielkości emisji oraz pomiarów ilości pobieranej wody.

 • -Systemy monitoringu –nowe wymagania w aspekcie technicznym i prawnym
 • -Pomiary okresowe –referencyjne metody pomiaru

 

 • Wprowadzenie obowiązku okresowego pomiaru emisji rtęci atmosfery ze źródeł spalania paliw- jak prawidłowo przeprowadzić pomiar , najczęściej występujące problem
 • Wymagania prawne dla Automatycznych Systemów Pomiarów Ciągłych (AMS)
 • Podział i specyfikacja (AMS)
 • Omówienie istniejących na rynku systemów pomiarowych - wady i zalety
 • Wymagania techniczne dla (AMS)
 • Procedura QAL1
 • Wymagania prawne i techniczne dla oprogramowania (AMS)
 • Realizacja procedury QAL 2:
 • Badanie funkcjonalności AMS
 • Przeprowadzanie pomiarów równoległych
 • Wyznaczanie funkcji kalibracji i ważności funkcji kalibracyjnej
 • Sprawozdanie z badań
 • Przykłady wykonywania procedury QAL 2

Realizacja procedury AST:

 • Badanie funkcjonalności AMS
 • Przeprowadzanie pomiarów równoległych (SRM)
 • Ocena zmienności oraz błędu systematycznego
 • Sprawozdanie z badań
 • Przykłady wykonania procedury AST
 • Zapewnienie jakości AMS podczas eksploatacji (Procedura QAL 3):
 • Procedury nadzoru nad wyposażeniem pomiarowym
 • Bieżący nadzór nad wskazaniami systemu monitoring
 • Warsztaty

 

 
Automatyczne systemy pomiarów
-Pomiar pyłu: absorpcja światła, rozproszenie światła, zliczanie ziaren pyłu, pomiar tryboelektryczny, bezpośredni pomiar masy. pomiar w warunkach kondesacji pary wodnej i inne rozwiązania specjalne 
-Pomiar zanieczyszczeń gazowych: metody optyczne, bezdyspersyjna absorpcja w podczerwieni (NDIR) i ultrafiolecie, spektroskopia różnicowa (DOAS), spektroskopia w podczerwieni z transformatą Fouriera (FTIR), spektroskopia UV i VIS, pomiar chemofluorescencyjny, ogniwa elektrochemiczne, metody chromatograficzne, jonizacja płomieniowa 
-Pomiar parametrów odniesienia
-Układy poboru i przygotowania próbki: pomiar in-situ, metody ekstrakcyjne, wpływ poboru próbki na pomiar,
-Układ gromadzenia danych
-Wybór przekroju pomiarowego
-Główne czynniki ograniczające dokładność pomiaru, kalibracja oraz kontrola zera i zakresu
-Kryteria do uwzględnienia przy wyborze elementów systemu pomiarowego Zakończenie szkolenia
Jak dyrektywa  IED i nowelizacja Prawa ochrony środowiska wpłynie na obowiązki pomiarowe przedsiębiorstw
-Zaostrzenie wymagań  emisyjnych i pomiarowych
-Zasady łączenia źródeł i ich konsekwencje  dotyczące standardów i pomiarów
-Wpływ systemów pomiarowych na pracę kotła , zabezpieczenia elektrofiltrów i  nowo powstających Instalacji Ochrony Środowiska
-Pomiary okresowe rtęci – jak przygotować się do nowych wymagań rozporządzenia pomiarowego 
 
Omówienie zmian w Rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów wielkości emisji oraz pomiarów ilości pobieranej wody.
- Systemy monitoringu –nowe wymagania w aspekcie technicznym i prawnym
- Pomiary okresowe –referencyjne metody pomiaru 
Wprowadzenie obowiązku okresowego pomiaru emisji  rtęci atmosfery ze źródeł spalania paliw- jak prawidłowo przeprowadzić pomiar , najczęściej występujące problem
Wymagania prawne dla Automatycznych Systemów Pomiarów Ciągłych (AMS)
Podział i specyfikacja (AMS)
Omówienie istniejących na rynku systemów pomiarowych - wady i zalety
Wymagania techniczne dla (AMS)
Procedura QAL1
Wymagania prawne i techniczne dla oprogramowania (AMS)
Realizacja procedury QAL 2:
Badanie funkcjonalności AMS
Przeprowadzanie pomiarów równoległych
Wyznaczanie funkcji kalibracji i ważności funkcji kalibracyjnej
Sprawozdanie z badań
Przykłady wykonywania procedury QAL 2
 
Realizacja procedury AST:
Badanie funkcjonalności AMS
Przeprowadzanie pomiarów równoległych (SRM)
Ocena zmienności oraz błędu systematycznego
Sprawozdanie z badań
Przykłady wykonania procedury AST 
Zapewnienie jakości AMS podczas eksploatacji (Procedura QAL 3):
Procedury nadzoru nad wyposażeniem pomiarowym
Bieżący nadzór nad wskazaniami systemu monitoring
Warsztaty

Cena obejmuje

18 godzin zajęć, materiały szkoleniowe, zaświadczenia uczestnictwa, 3 noclegi w pokojach dwuosobowych, pełne wyżywienie od kolacji w dniu przyjazdu do obiadu w dniu zakończenia szkolenia.

Dopłata do pokoju jednoosobowego: 300,-zł netto + 23%VAT (liczba miejsc ograniczona) 

Informacje organizacyjne

Miejsce szkolenia: Zakopane
Zakwaterowanie: 24.11.2015 od godz. 15:00
Rozpoczęcie zajęć: 25.11.2015 od godz. 09:00
Zakończenie zajęć: 27.11.2015 od godz. 12:30
Czas trwania: 18h
Ilość dni szkolenia: 3
Cena szkolenia
pierwszej osoby:
netto: 1860,00 zł brutto: 2287,80 zł
*ZWOLNIENIA SZKOLEŃ Z PODATKU VAT

Podstawy prawne:

1. Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt. 29 lit. C Ustawy o VAT zwalnia się z podatku VAT szkolenia finansowane w całości ze środków publicznych

2. Na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2013 r. paragraf 3 ustęp 1 pkt. 14 zwalnia się z podatku VAT szkolenia finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych


To szkolenie już się odbyło.

Nowy termin i miejsce szkolenia w trakcie ustalania.

Podobne szkolenia:
 
 

OK

OK