Archiwum szkoleń

Numer szkolenia: LW1/HW/06/19
Laboratorium, Akademia mikrobiologii i biologii, szkolenie czterodniowe, Szkolenia jednodniowe


To szkolenie już się odbyło.

Nowy termin i miejsce szkolenia w trakcie ustalania.

Potwierdzenie ważności wyniku - metody mikrobiologiczne i molekularne - Warszawa, czerwiec


Wykonując badania mikrobiologiczne i molekularne powinieneś:

 • Wiedzieć jak wyznaczać parametry dla zapewnienia poprawności wyniku
 • Potrafić monitorować wyznaczone parametry 

To szkolenie projektowaliśmy z myślą o:

 • pracownikach akredytowanych laboratoriów badawczych,
 • pracownikach laboratoriów przygotowujących się do akredytacji w zakresie metod mikrobiologicznych i molekularnych.

Biorąc udział w szkoleniu:

 • Nauczysz się opracowywać programy sterowania jakością badań, dzięki czemu będziesz otrzymywał w pełni wiarygodne wyniki analiz
 • Poznasz narzędzia sterowania i nauczysz się stosować je w praktyce laboratoryjnej, co usprawni Twoją pracę oraz przełoży się na efektywność całego laboratorium

Program szkolenia:

Rozpoczęcie szkolenia godz. 09:00

 • Wymagania nowej normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 dla w/w obszaru
 • Programy wewnętrznego i zewnętrznego sterowania jakością badań
 • Monitorowanie jakości badań
 • - próbki kontrolne w badaniach jakościowych/ilościowych/NPL

   - kryteria dla próbek kontrolnych

  - tworzenie kart kontrolnych

  - korzystanie z materiałów odniesienia lub materiałów do nadzorowania jakości;

  - sprawdzanie(-enia) funkcjonalne wyposażenia do pomiarów i badań;

   - sprawdzenia bieżące wyposażenia pomiarowego;

  - powtarzanie badań z wykorzystaniem tych samych metod

  -   przeglądanie sprawozdawanych wyników;

  -   porównania wewnątrz-laboratoryjne;

  -   badanie ślepej próbki(-ek).

 • Analiza badań biegłości

 • Statystyka mająca zastosowanie przy monitorowaniu przydatności wyników

   

       Dyskusja

   

Zakończenie szkolenia godz. 16:00

Nasz Ekspert:

 • Długoletni kierownik laboratorium mikrobiologicznego. Ekspert i praktyk w zakresie badań mikrobiologicznych i biologicznych (także metodami molekularnymi m.in. PCR). Wysokiej klasy specjalista, doskonale łączący wiedzę naukową i wieloletnie doświadczenie zawodowe.

Cena obejmuje

Cena obejmuje: Wykłady, dyskusję w gronie ekspertów, materiały szkoleniowe, świadectwo uczestnictwa w szkoleniu, serwis kawowy i obiad w trakcie spotkania.

Informacja o rabacie

Rabat przy zgłoszeniu min. 14 dni przed datą rozpoczęcia szkolenia:
- dla pierwszej osoby z firmy - 50 zł,
- drugiej i kolejnej osoby z firmy na to samo szkolenie - 100 zł.

Rabat przy zgłoszeniu w okresie krótszym niż 14 dni od daty rozpoczęcia szkolenia:
- dla drugiej i kolejnej osoby z tej samej firmy na to samo szkolenie - 50 zł.

W przypadku zgłoszenia większej ilości osób na to samo szkolenie, prosimy o kontakt w celu ustalenia indywidualnego rabatu.

Rabaty nie łączą się

Informacje organizacyjne

Miejsce szkolenia: Warszawa
Rozpoczęcie zajęć: 13.06.2019 od godz. 09:00
Zakończenie zajęć: od godz. 16:00
Czas trwania: 8
Ilość dni szkolenia: 1
Cena szkolenia
pierwszej osoby:
netto: 690,00 zł brutto: 848,00 zł
Cena szkolenia drugiej
i kolejnej osoby:
netto: 640,00 zł brutto: 787,20 zł
*ZWOLNIENIA SZKOLEŃ Z PODATKU VAT

Podstawy prawne:

1. Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt. 29 lit. C Ustawy o VAT zwalnia się z podatku VAT szkolenia finansowane w całości ze środków publicznych

2. Na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2013 r. paragraf 3 ustęp 1 pkt. 14 zwalnia się z podatku VAT szkolenia finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych


To szkolenie już się odbyło.

Nowy termin i miejsce szkolenia w trakcie ustalania.

 
 

OK

OK