Archiwum szkoleń

Numer szkolenia: OW2/AZ/06/19
Akademia metrologii i kompetencji, Akademia środowiska pracy i BHP, Prawo i OOŚ, pola elektromagnetyczne, Akademia ochrony środowiska, szkolenie czterodniowe, Szkolenia dwudniowe


To szkolenie zostało już zrealizowane.

Nowy termin i miejsce szkolenia w trakcie ustalania.

Poprawa efektywności energetycznej w budynkach. Audyt energetyczny, audyt efektywności energetycznej i świadectwo energetyczne budynku. - Warszawa, czerwiec


Pracując jako osoba odpowiedzialna za: pozyskiwanie środków finansowych na poprawienie efektywności energetycznej, przygotowanie i prowadzenie inwestycji termomodernizacyjnych, gospodarowanie energią w zasobach budowlanych jednostek samorządowych, spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, przedsiębiorstw, a także zapenienie zgodności prawnej w tym zakresie, powinienneś znać:

 • Kluczowe regulacje prawne krajowe i europejskie
 • Sposoby poprawy efektywności energetycznej w budynku
 • Przydatność audytów i świadecta na etapie przygotowania i prowadzenia i zakończenia inwestycji prowadzącej do poprwy efektywności energetycznej budynku
 • Zagdanienia dotyczące współpracy audytorów z projektantami, inwestorami i jednostkami przygotowującymi aplikacje o dofinansowanie
 • Wytyczne do sporządzenia audytu energetycznego budynku
 • Zasady sporządzania audytu efektywności energetycznej
 • Zasady wykonywania świadectwa energetycznego budynku
 • Możliwości wykorzystywania energii odnawialnej
 • zagadnienia dotyczące zarządzania energią w budynku

To szkolenie projektowaliśmy z myślą o, zarówno doświadczonych, jak i rozpoczynających działalność:

 • Specjalistach odpowiedzialnych za przygotowanie i prowadzenie inwestycji termomodernizacyjnych
 • Specjalistach odpowiedzialnych za pozyskiwanie środków finansowych na poprawę efektywności energetycznej w budynku
 • Osobach zarządzających nieruchomościami
 • Osobach odpowiedzialnych za gospodarowanie energią w zasobach budowlanych
 • Pracownikach działu inwestycji w przedsiębiorstwachm, pracownikach jednostek samorządowych, soółdzielni i wspólnot mieszkaniowych

Biorąc udział w szkoleniu:

 • Poznasz obowiązujące regulacje prawne związane z zagadnieniami omawianymi na szkolen iu, dzięki czemu zminimalizujesz ryzyko typowych błędów występujących podczas przygotowywania dokumentacji do pozyskania dofinansowania
 • Uzyskasz wiedzę w zakresie wymagań stawianym audytom i świadectwom energetycznym budynkówwykorzystywanym do pozyskania dofinansowania na działania prowadzące do poprawy efektywnści energetycznej w budynku
 • Uzyskasz wiedzę o działaniach prowadzących do obniżenia zużycia energii w budynku
 • Pozyskasz zasady współpracy audytorów z beneficjentami, projektantami i osobami przygotowującycmi aplikacje co pozwoli na odpowiednie przygotowanie dokumentów oraz prowadzenie inwestycji
 • Uzyskasz wiedzę z zakresu prowadzenia weryfikacji efektów z tytułu działań ermomodernizacyjnych, monitoringu zużycia energii i racjonalnego gospodarowania energią w budynku

Program szkolenia:

Szkolenie zostanie przeprowadzone z uwzględnieniem:

 • Ustawy o charakterystyce energetycznej budynku
 • Ustawy o efektywności energetycznej
 • tzw. Ustawy termomodernizacyjnej 
 • Rozporządzeń wykonawczych do ww ustaw
 • Rozporządzenia dotyczącego warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie
 • Dyrektyw unijnych i norm związanych z zagadnieniami omawianymi na szkoleniu

Zakres merytoryczny szkolenia:

 • Omówienie podstaw prawnych (ustawy, rozporządzenia, normy)
 • Standard energetyczny w budynku
 • Wymagania techniczne dla budynków związane z zagadnieniami termomodernizacji
 • działania prowadzące do poprawy efektywności enrgetycznej w zakresie: systemów grzewczych, przygotowania ciepłej wody, struktury budowlanej oraz oświetlenia
 • Wykorzystanie OZE przy planowaniu działań termomodernizacyjnych
 • Zasady opracowania audytów energetycznych budynków i ich zawartość
 • Metody opracowania audytów efektywności energetycznej
 • Zasady sporządzania świadectw energetycznych
 • Efekty energetyczne, ekologiczne i finansowe termomodernizacji budynków
 • Wariantowanie przedsięwzięć inwestycyjnych
 • Szacowanie kosztów robót termomodernzacyjnych i ich kwalifikiwalność
 • Wykorzstanie audytów do pozyskiwania środków finansowych 
 • Audyt energetyczny a dokumentacja projektowa i aplikacyjna o dofinansowanie
 • Monitorowanie efektów działań prowadzących do poprawy efektywności energetycznej
 • Racjonalne gospodarowanie energią w budynku
 • Weryfikacja audytów, typowe błędy i niezgodności
 • Dyskusja, wątpliwości i pytania uczestników szkolenia

Nasz Ekspert:

 • ekspert z duzym doświadczeniem zawodowym i  praktycznym, w zakresie auditingu energetycznego budynków. Długoletni pracownik dydaktyczny

Cena obejmuje

*Cena 1090,00 zł netto obejmuje (cena bez noclegów): dyskusja w gronie ekspertów, wykłady, materiały szkoleniowe, świadectwo uczestnictwa w szkoleniu, serwis kawowy i obiad w trakcie spotkania.

**Cena 1260,00 zł netto obejmuje (cena z 1 noclegiem): dyskusja w gronie ekspertów, wykłady, materiały szkoleniowe, świadectwo uczestnictwa w szkoleniu, serwis kawowy i obiad w trakcie spotkania, 1 nocleg między dniami szkolenia w pokoju dwuosobowym wraz z kolacją.

***Cena 1430,00 zł netto obejmuje (cena z 2 noclegami): dyskusja w gronie ekspertów, wykłady, materiały szkoleniowe, świadectwo uczestnictwa w szkoleniu, serwis kawowy i obiad w trakcie spotkania, 2 noclegi w pokoju dwuosobowym wraz z kolacjami.

W przypadku nieparzystej liczby osób uczestnik szkolenia zobowiązany jest do uiszczenia dodatkowej opłaty za pobyt w pokoju jednoosobowym. O zakwaterowaniu decyduje kolejność zgłoszeń. 

Zakwaterowanie w pokoju 1 osobowym – dopłata w wysokości 200,00 zł (za 2 noclegi).

Informacja o rabacie

Rabat przy zgłoszeniu min. 14 dni przed datą rozpoczęcia szkolenia:
- dla pierwszej osoby z firmy – rabat 50 zł,
- dla drugiej i kolejnej osoby z firmy – rabat 100 zł.

Rabat przy zgłoszeniu w okresie krótszym niż 14 dni od daty rozpoczęcia szkolenia:
- dla drugiej i kolejnej osoby z tej samej firmy na to samo szkolenie – rabat 50 zł.

W przypadku zgłoszenia większej ilości osób na to samo szkolenie, prosimy o kontakt w celu ustalenia indywidualnego rabatu.

Rabaty nie łączą się

Informacje organizacyjne

Miejsce szkolenia: Warszawa
Rozpoczęcie zajęć: 12.06.2019 od godz. 10:00
Zakończenie zajęć: 13.06.2019 od godz. 16:00
Czas trwania: 16 h dydaktycznych
Ilość dni szkolenia: 2
*Cena szkolenia bez noclegów: netto: 1 090,00 zł brutto: 1 340,70 zł
***Cena szkolenia
z 2 noclegami:
netto: 1 430,00 zł brutto: 1 758,00 zł
*ZWOLNIENIA SZKOLEŃ Z PODATKU VAT

Podstawy prawne:

1. Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt. 29 lit. C Ustawy o VAT zwalnia się z podatku VAT szkolenia finansowane w całości ze środków publicznych

2. Na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2013 r. paragraf 3 ustęp 1 pkt. 14 zwalnia się z podatku VAT szkolenia finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych


To szkolenie zostało już zrealizowane.

Nowy termin i miejsce szkolenia w trakcie ustalania.

Podobne szkolenia:
 
 

OK

OK