Archiwum szkoleń

Numer szkolenia: LZ3/ZS/10/18
Laboratorium, Akademia badań środowiskowych, Hałas, hałas, Akademia ochrony środowiska, szkolenie czterodniowe, Szkolenia trzydniowe, Badania biegłości, badania porównawcze


To szkolenie zostało już zrealizowane.

Nowy termin i miejsce szkolenia w trakcie ustalania.

Pomiary emisji hałasu w środowisku. Prezentacja wyników zgodnie z wymaganiami PCA i Ministra Środowiska. Warsztaty pomiarowe - Zakopane, październik


Pracując jako specjalista z zakresu pomiarów akustycznych i ochrony przed hałasem powinieneś znać:

 • Podstawy prawne ochrony środowiska przed hałasem,
 • Zagadnienia oceny stanu klimatu akustycznego, podstawowe wielkości i wskaźniki,
 • Ogólne zasady badań akustycznych, zestawy przyrządów pomiarowych
 • Metody referencyjne pomiarów - hałasu ze źródeł przemysłowych i instalacyjnych (rozporządzenie Ministra Środowiska z art. 148 ustawy Prawo ochrony środowiska); hałasu komunikacyjnego (rozporządzenie Ministra Środowiska z art. 176 ustawy Prawo ochrony środowiska); metody pomiarowe wyznaczania mocy akustycznej maszyn i urządzeń zgodnie z normami badania mocy,
 • Szacowanie niepewności wyników badań - wybrane zagadnienia,
 • Zasady opracowywania wyników badań terenowych.

To szkolenie projektowaliśmy z myślą o:

 • Specjalistach z zakresu pomiarów akustycznych i ochrony przed hałasem,
 • Pracownikach urzędów i organów administracji zajmujących się analizą i oceną badań hałasu w środowisku,
 • Pracownikach zakładów przemysłowych realizujących badania hałasu w środowisku związane z nałożonymi na nie obowiązkami.

Biorąc udział w szkoleniu:

 • Przeanalizujesz potencjalne błędy i przećwiczysz wyznaczanie niepewności pomiaru, a także poznasz zasady przedstawiania wyników badań,
 • weźmiesz udział w warsztatach praktycznych, dzięki czemu utrwalisz i poszerzysz swoje umiejętności praktycznego pomiaru hałasu w środowisku

Program szkolenia:

 • Podstawy prawne ochrony środowiska przed hałasem - omówienie nowych regulacji prawnych
 • Wprowadzenie w zagadnienia oceny stanu klimatu akustycznego, podstawowe wielkości i wskaźniki
 • Wprowadzenie do pomiarów: ogólne zasady badań, zestawy przyrządów pomiarowych
 • Metody referencyjne pomiarów - hałasu ze źródeł przemysłowych i instalacyjnych (rozporządzenie Ministra Środowiska z art. 148 ustawy Prawo ochrony środowiska); hałasu komunikacyjnego (rozporządzenie Ministra Środowiska z art. 176 ustawy Prawo ochrony środowiska); metody pomiarowe wyznaczania mocy akustycznej maszyn i urządzeń
 • Szacowanie niepewności wyników badań - wybrane zagadnienia
 • Opracowanie wyników badań terenowych

Zajęcia terenowe - badania różnych rodzajów hałasu w środowisku: 

 • Przygotowanie przyrządów do badań z uwzględnieniem sprawdzania (kalibracji)
 • Praktyczne pomiary poziomów ciśnienia akustycznego pod kątem oceny:
  • hałasu przemysłowego,
  • mocy akustycznej źródła
 • Badania hałasu komunikacyjnego z uwzględnieniem metody pomiarów poziomów ekspozycyjnych.
 • Prowadzenie dokumentacji przed, w trakcie i po pomiarach terenowych
 • Opracowanie wyników badań terenowych.
 • Szacowanie wyników pomiarów; Elementy walidacji metod. Dyskusja.
 • Podsumowanie zajęć terenowych w podziałach na grupy:
 • Szacowanie wyników pomiarów; Elementy walidacji metod
 • Dyskusja i podsumowanie szkolenia

Możliwość udziału w badaniach biegłości - Badania Biegłości nr LZ1/ZS/BB01/10/18

W dniu 16 października 2018 r.  w Zakopanem odbędą się Badania Biegłości dla zinteresowanych. Udział w badaniach biegłości należy zgłosić odrębnie w ramach szkolenia - Badania Biegłości nr LZ1/ZS/BB01/10/18. W badaniach biegłości można uczestniczyć niezależnie od szkolenia. Uczestnicy szkolenia otrzymają rabat na badania biegłości. Prosimy o kontakt w tej sprawie.

Badania Biegłości  realizowane będą w trzech rundach zgodnie z normą PN-EN ISO/IEC 17043:2011:

Runda 4 - Badanie hałasu przemysłowego

Runda 5 - Badanie hałasu komunikacyjnego - szynowego

Runda 6 - Badanie mocy akustycznej hałasu maszyn

Informacje dotyczące udziału w Badaniach Biegłości dostępne są pod linkiem:

http://www.ce2.pl/szkolenie/badania-bieglosci-z-zakresu-halasu-w-srodowisku-organizowane-zgodnie-z-zasadami-okreslonymi-w-normie-pn-en-isoiec-170432011-zakopane-pazdziernik/

Nasi Eksperci:

1. Wieloletni Kierownik Zakładu Akustyki Środowiska Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy. Ekspert Głównego Inspektora Ochrony Środowiska w Komisji Europejskiej, specjalista w zakresie metod analizy i badania hałasu w środowisku.

2. Główny Specjalista w Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska. Wieloletni kierownik techniczny laboratorium akustycznego. Specjalizuje się w badaniach akustycznych i szkoleniach z zakresu pomiaru emisji hałasu w środowisku. Wieloletni praktyk i doświadczony wykładowca.

3. Starszy specjalista z zakresu pomiarów hałasu w środowisku. Realizator wielu badań i projektów związanych z ogólnopolskim systemem monitoringu hałasu. Doswiadczony praktyk z zakresu techniki pomiarowej.

Cena obejmuje

Cena obejmuje: 21 godzin zajęć, materiały szkoleniowe, zaświadczenia uczestnictwa, 3 noclegi w pokojach dwuosobowych, pełne wyżywienie od kolacji w dniu przyjazdu do obiadu w dniu zakończenia szkolenia.

Dopłata do pokoju jednoosobowego: 300 zł netto + 23%VAT  (liczba miejsc ograniczona).

Rabaty nie łączą się. Rabaty dotyczą tylko szkolenia. 

Informacja o rabacie

Rabat przy zgłoszeniu min. 14 dni przed datą rozpoczęcia szkolenia:
- dla pierwszej osoby z firmy – rabat 100 zł,
- dla drugiej i kolejnej osoby z firmy – rabat 150 zł.

Rabat przy zgłoszeniu w okresie krótszym niż 14 dni od daty rozpoczęcia szkolenia:
- dla drugiej i kolejnej osoby z tej samej firmy na to samo szkolenie – rabat 100 zł.

W przypadku zgłoszenia większej ilości osób na to samo szkolenie, prosimy o kontakt w celu ustalenia indywidualnego rabatu.

Rabaty nie łączą się

Informacje organizacyjne

Miejsce szkolenia: Zakopane
Zakwaterowanie: 16.10.2018 od godz. 15:00
Rozpoczęcie zajęć: 17.10.2018 od godz. 09:00
Zakończenie zajęć: 19.10.2018 od godz. 12:30
Czas trwania: 21
Ilość dni szkolenia: 3
Cena szkolenia
pierwszej osoby:
netto: 1990,00 zł brutto: 2447,70 zł
Cena szkolenia drugiej
i kolejnej osoby:
netto: 1890,00 zł brutto: 2324,70 zł
*ZWOLNIENIA SZKOLEŃ Z PODATKU VAT

Podstawy prawne:

1. Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt. 29 lit. C Ustawy o VAT zwalnia się z podatku VAT szkolenia finansowane w całości ze środków publicznych

2. Na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2013 r. paragraf 3 ustęp 1 pkt. 14 zwalnia się z podatku VAT szkolenia finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych


To szkolenie zostało już zrealizowane.

Nowy termin i miejsce szkolenia w trakcie ustalania.

Podobne szkolenia:
 
 

OK

OK