Archiwum szkoleń

Numer szkolenia: LZ3/KIS/02/18
Laboratorium, Akademia badań środowiskowych, Hałas, hałas, Akademia ochrony środowiska, szkolenie czterodniowe, Szkolenia trzydniowe


To szkolenie już się odbyło.

Nowy termin i miejsce szkolenia w trakcie ustalania.

Pomiary emisji hałasu w środowisku. Prezentacja wyników zgodnie z wymaganiami PCA i Ministra Środowiska. Warsztaty doskonalące - Zakopane, luty


Pracując jako specjalista z zakresu pomiarów akustycznych i ochrony przed hałasem powinieneś znać:

 • Podstawy prawne ochrony środowiska przed hałasem,
 • Zagadnienia oceny stanu klimatu akustycznego, podstawowe wielkości i wskaźniki,
 • Ogólne zasady badań akustycznych, zestawy przyrządów pomiarowych
 • Metody referencyjne pomiarów - hałasu ze źródeł przemysłowych i instalacyjnych (rozporządzenie Ministra Środowiska z art. 148 ustawy Prawo ochrony środowiska); hałasu komunikacyjnego (rozporządzenie Ministra Środowiska z art. 176 ustawy Prawo ochrony środowiska); metody pomiarowe wyznaczania mocy akustycznej maszyn i urządzeń zgodnie z normami badania mocy,
 • Szacowanie niepewności wyników badań - wybrane zagadnienia,
 • Zasady opracowywania wyników badań terenowych.

To szkolenie projektowaliśmy z myślą o:

 • Specjalistach z zakresu pomiarów akustycznych i ochrony przed hałasem,
 • Pracownikach urzędów i organów administracji zajmujących się analizą i oceną badań hałasu w środowisku,
 • Pracownikach zakładów przemysłowych realizujących badania hałasu w środowisku związane z nałożonymi na nie obowiązkami.

Biorąc udział w szkoleniu:

 • Przeanalizujesz potencjalne błędy i przećwiczysz wyznaczanie niepewności pomiaru, a także poznasz zasady przedstawiania wyników badań,
 • weźmiesz udział w warsztatach praktycznych, dzięki czemu utrwalisz i poszerzysz swoje umiejętności praktycznego pomiaru hałasu w środowisku.

Program szkolenia:

 • Podstawy prawne ochrony środowiska przed hałasem - omówienie nowych regulacji prawnych
 • Wprowadzenie w zagadnienia oceny stanu klimatu akustycznego, podstawowe wielkości i wskaźniki
 • Wprowadzenie do pomiarów: ogólne zasady badań, zestawy przyrządów pomiarowych
 • Metody referencyjne pomiarów - hałasu ze źródeł przemysłowych i instalacyjnych (rozporządzenie Ministra Środowiska z art. 148 ustawy Prawo ochrony środowiska); hałasu komunikacyjnego (rozporządzenie Ministra Środowiska z art. 176 ustawy Prawo ochrony środowiska); metody pomiarowe wyznaczania mocy akustycznej maszyn i urządzeń
 • Szacowanie niepewności wyników badań - wybrane zagadnienia
 • Opracowanie wyników badań terenowych

Zajęcia terenowe w podziałach na grupy:

 • Przygotowanie przyrządów do badań z uwzględnieniem sprawdzania (kalibracji)
 • Praktyczne pomiary poziomów ciśnienia akustycznego pod kątem oceny:
  • hałasu przemysłowego,
  • mocy akustycznej źródła
 • Badania hałasu komunikacyjnego z uwzględnieniem metody pomiarów poziomów ekspozycyjnych.
 • Prowadzenie dokumentacji przed, w trakcie i po pomiarach terenowych
 • Opracowanie wyników badań terenowych.
 • Szacowanie wyników pomiarów; Elementy walidacji metod. Dyskusja.
 • Podsumowanie zajęć terenowych w podziałach na grupy:
 • Szacowanie wyników pomiarów; Elementy walidacji metod
 • Dyskusja i podsumowanie szkolenia

Nasi Eksperci:

 • Kierownik Zakładu Akustyki Środowiska IOŚ-PIB oraz laboratorium akredytowanego w Zakładzie Akustyki Środowiska Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy. Autor i współautor wielu publikacji, ekspertyz, raportów i opinii z zakresu ochrony Środowiska. Podczas szkoleń wiedzę teoretyczną łączy z praktyką, przedstawiając Uczestnikom ciekawe rozwiązania problemów merytorycznych.
 • Z-ca Kierownika Zakładu Akustyki Środowiska Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy. Pracownik Ministerstwa Środowiska – Departamentu Zarządzania Środowiskiem. Specjalizuje się w badaniach akustycznych i szkoleniach z zakresu pomiaru emisji hałasu w środowisku. Wieloletni praktyk i doświadczony wykładowca.

Cena obejmuje

Cena obejmuje: 21 godzin zajęć, materiały szkoleniowe, zaświadczenia uczestnictwa, 3 noclegi w pokojach dwuosobowych, pełne wyżywienie od kolacji w dniu przyjazdu do obiadu w dniu zakończenia szkolenia.

Dopłata do pokoju jednoosobowego: 300 zł netto + 23%VAT  (liczba miejsc ograniczona)

Informacja o rabacie

Rabat przy zgłoszeniu min. 14 dni przed datą rozpoczęcia szkolenia:
- dla pierwszej osoby z firmy – rabat 100 zł,
- dla drugiej i kolejnej osoby z firmy – rabat 150 zł.

Rabat przy zgłoszeniu w okresie krótszym niż 14 dni od daty rozpoczęcia szkolenia:
- dla drugiej i kolejnej osoby z tej samej firmy na to samo szkolenie – rabat 100 zł.

W przypadku zgłoszenia większej ilości osób na to samo szkolenie, prosimy o kontakt w celu ustalenia indywidualnego rabatu.

Rabaty nie łączą się

Informacje organizacyjne

Miejsce szkolenia: Zakopane
Zakwaterowanie: 20.02.2018 od godz. 15:00
Rozpoczęcie zajęć: 21.02.2018 od godz. 09:00
Zakończenie zajęć: 23.02.2018 od godz. 12:30
Czas trwania: 21
Ilość dni szkolenia: 3
Cena szkolenia
pierwszej osoby:
netto: 1990,00 zł brutto: 2447,70 zł
Cena szkolenia drugiej
i kolejnej osoby:
netto: 1890,00 zł brutto: 2324,70 zł
*ZWOLNIENIA SZKOLEŃ Z PODATKU VAT

Podstawy prawne:

1. Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt. 29 lit. C Ustawy o VAT zwalnia się z podatku VAT szkolenia finansowane w całości ze środków publicznych

2. Na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2013 r. paragraf 3 ustęp 1 pkt. 14 zwalnia się z podatku VAT szkolenia finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych


To szkolenie już się odbyło.

Nowy termin i miejsce szkolenia w trakcie ustalania.

 
 

OK

OK