Archiwum szkoleń

Numer szkolenia: L/43/15
Akademia badań środowiskowych, Hałas, szkolenie czterodniowe


To szkolenie już się odbyło.

Nowy termin i miejsce szkolenia w trakcie ustalania.

Pomiary emisji hałasu w środowisku. Prezentacja wyników zgodnie z wymaganiami PCA i Ministra Środowiska. Warsztaty doskonalące - Zakopane, październik


Potwierdzamy realizację szkolenia

 

Dlaczego warto uczestniczyć w szkoleniu?

 • Weźmiesz udział w warsztatach pomiarowych i dowiesz się, jak wprowadzić nowe wymagania prawne, wynikające z dokumentów PCA
 • Przeanalizujesz potencjalne błędy i przećwiczysz wyznaczanie niepewności pomiaru, a także poznasz zasady przedstawiania wyników badań
 • Przećwiczysz - zgodne z norma wykonywanie pomiarów hałasu, sposoby wykonywania badań, opracowywanie wyników, ocenę wyników, włączając w to elementy szacowania niepewności 
   

Do kogo adresowane jest szkolenie?

Szkolenie adresowane jest do pracowników laboratoriów pomiarów hałasu

Uczestnicy proszeni są o zabranie własnego wyposażenia pomiarowo- badawczego (przyrządy pomiarowe i wyposażenie pomocnicze), a także komputera przenośnego, przy pomocy którego wykonywać będą własne obliczenia 
 

Tematyka:

 • Podstawy prawne ochrony środowiska przed hałasem - omówienie nowych regulacji prawnych
 • Wprowadzenie w zagadnienia oceny stanu klimatu akustycznego, podstawowe wielkości i wskaźniki
 • Wprowadzenie do pomiarów: ogólne zasady badań, zestawy przyrządów pomiarowych
 • Metody referencyjne pomiarów - hałasu ze źródeł przemysłowych i instalacyjnych (rozporządzenie Ministra Środowiska z art. 148 ustawy Prawo ochrony środowiska); hałasu komunikacyjnego (rozporządzenie Ministra Środowiska z art. 176 ustawy Prawo ochrony środowiska); metody pomiarowe wyznaczania mocy akustycznej maszyn i urządzeń
 • Szacowanie niepewności wyników badań - wybrane zagadnienia
 • Opracowanie wyników badań terenowych
 • Zajęcia terenowe w podziałach na grupy:
  Przygotowanie przyrządów do badań z uwzględnieniem sprawdzania (kalibracji)
  Praktyczne pomiary poziomów ciśnienia akustycznego pod kątem oceny:
  - hałasu przemysłowego,
  - mocy akustycznej źródła.
 • Badania hałasu komunikacyjnego z uwzględnieniem metody pomiarów poziomów ekspozycyjnych.
 • Prowadzenie dokumentacji przed, w trakcie i po pomiarach terenowych
 • Opracowanie wyników badań terenowych. Konsultacje
 • Zajęcia terenowe w podziałach na grupy:
  Przygotowanie przyrządów do badań z uwzględnieniem sprawdzania (kalibracji)
  Praktyczne pomiary poziomów ciśnienia akustycznego pod kątem oceny:
  - hałasu przemysłowego,
  - mocy akustycznej źródła.
 • Badania hałasu komunikacyjnego z uwzględnieniem metody pomiarów poziomów ekspozycyjnych.
 • Prowadzenie dokumentacji przed, w trakcie i po pomiarach terenowych
 • Opracowanie wyników badań terenowych. Konsultacje
   

Szkolenie poprowadzą:

Kierownik Zakładu Akustyki Środowiska Instytut Ochrony Środowiska. Specjalizuje się w  szkoleniach z zakresu pomiaru emisji hałasu w środowisku. Wieloletni praktyk i doświadczony wykładowca.

Kierownik laboratorium akredytowanego w Zakładzie Akustyki Środowiska Instytut Ochrony Środowiska. Autor i współautor wielu publikacji, ekspertyz, raportów i opinii z zakresu ochrony Środowiska. Podczas szkoleń wiedzę teoretyczną łączy z praktyką, przedstawiając Uczestnikom ciekawe rozwiązania problemów merytorycznych.

Cena obejmuje

18 godzin zajęć, materiały szkoleniowe, zaświadczenia uczestnictwa, 3 noclegi w pokojach dwuosobowych, pełne wyżywienie od kolacji w dniu przyjazdu do obiadu w dniu zakończenia szkolenia.

Dopłata do pokoju jednoosobowego: 300,-zł netto + 23%VAT (liczba miejsc ograniczona) 

Informacje organizacyjne

Miejsce szkolenia: Zakopane
Zakwaterowanie: 06.10.2015 od godz. 15:00
Rozpoczęcie zajęć: 07.10.2015 od godz. 09:00
Zakończenie zajęć: 09.10.2015 od godz. 12:30
Czas trwania: 18h
Ilość dni szkolenia: 3
Cena szkolenia
pierwszej osoby:
netto: 1860,00 zł brutto: 2287,80 zł
*ZWOLNIENIA SZKOLEŃ Z PODATKU VAT

Podstawy prawne:

1. Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt. 29 lit. C Ustawy o VAT zwalnia się z podatku VAT szkolenia finansowane w całości ze środków publicznych

2. Na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2013 r. paragraf 3 ustęp 1 pkt. 14 zwalnia się z podatku VAT szkolenia finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych


To szkolenie już się odbyło.

Nowy termin i miejsce szkolenia w trakcie ustalania.

Podobne szkolenia:
 
 

OK

OK