Archiwum szkoleń

Numer szkolenia: LW1/DK/06/19
Kategorie szkoleń, Akademia analiz instrumentalnych, Laboratorium, szkolenie czterodniowe, Szkolenia jednodniowe


To szkolenie już się odbyło.

Nowy termin i miejsce szkolenia w trakcie ustalania.

Podstawy teoretyczne i praktyczne zastosowanie absorpcyjnej spektrometrii atomowej z atomizacją w piecu grafitowym (GFAAS) oraz z generowaniem wodorków (HGAAS) i generowaniem zimnych par (CVAAS)- Warszawa,maj


Wykonując badania technikami GFAAS, HGAAS i CVAAS powinieneś  znać:

 • podstawy absorpcyjnej spektrometrii atomowej z atomizacją w piecu grafitowym (GFAAS) oraz absorpcyjnej spektrometrii atomowej z generowaniem wodorków (HGAAS) i generowaniem zimnych par (CVAAS),
 • zasady obsługi spektrometru AAS wraz z przystawką do generowania wodorków i zimnych par,
 • źródła błędów występujących podczas analiz technikami: GFAA, HGAAS i CVAAS oraz sposoby ich eliminacji,
 • metody zapewnienia kontroli jakości otrzymanych wyników

To szkolenie projektowaliśmy z myślą o:

 • osobach, które chciałyby poznać zasady technik: GFAAS, HGAAS i CVAAS oraz wdrożyć wspomniane techniki do rutynowych analiz w swoich laboratoriach.

Biorąc udział w szkoleniu:

 • poznasz podstawy teoretyczne technik: GFAAS, HGAAS i CVAAS
 • nauczysz się optymalizacji parametrów pomiarowych
 • poznasz zasady przygotowania próbek do badań oraz roztworów kalibracyjnych i kontrolnych
 • poznasz źródła błędów i sposoby ich eliminacji 
 • poznasz podstawy teorii i elementy walidacji absorpcyjnej spektrometrii atomowej

Program szkolenia:

 • Podstawy i metodyka techniki absorpcyjnej spektrometrii atomowej z atomizacją w piecu grafitowym (GFAAS).
 • Interferencje występujące w technice GFAAS i sposoby ich eliminacji.
 • Zastosowanie modyfikatorów matrycy w technice GFAAS. 
 • Podstawy i metodyka techniki absorpcyjnej spektrometrii atomowej z generowaniem wodorków (HGAAS) i generowaniem zimnych par (CVAAS).
 • Interferencje występujące w technikach: HGAAS i CVAAS oraz sposoby ich eliminacji.
 • Walidacja metody absorpcyjnej spektrometrii atomowej z uwzględnieniem szacowania niepewności .
 • Szacowanie niepewności metody absorpcyjnej spektrometrii atomowej na podstawie danych doświadczalnych (wyników z walidacji i badań biegłości)..

Nasz Ekspert:

 •  Pracownik Laboratorium Chemicznego Państwowego Instytutu Geologicznego - PIB. Wieloletni wykładowca ”Praktycznej Szkoły Absorpcyjnej Spektrometrii Atomowej”. 

Cena obejmuje

Cena obejmuje: Wykłady, dyskusję w gronie ekspertów, materiały szkoleniowe, świadectwo uczestnictwa w szkoleniu, serwis kawowy i obiad w trakcie spotkania.

Informacja o rabacie

Rabat przy zgłoszeniu min. 14 dni przed datą rozpoczęcia szkolenia:
- dla pierwszej osoby z firmy - 50 zł,
- drugiej i kolejnej osoby z firmy na to samo szkolenie - 100 zł.

Rabat przy zgłoszeniu w okresie krótszym niż 14 dni od daty rozpoczęcia szkolenia:
- dla drugiej i kolejnej osoby z tej samej firmy na to samo szkolenie - 50 zł.

W przypadku zgłoszenia większej ilości osób na to samo szkolenie, prosimy o kontakt w celu ustalenia indywidualnego rabatu.

Rabaty nie łączą się

Informacje organizacyjne

Miejsce szkolenia: Warszawa
Rozpoczęcie zajęć: 12.06.2019 od godz. 09:00
Zakończenie zajęć: od godz. 16:00
Czas trwania: 8
Ilość dni szkolenia: 1
Cena szkolenia
pierwszej osoby:
netto: 690,00 zł brutto: 848,00 zł
Cena szkolenia drugiej
i kolejnej osoby:
netto: 640,00 zł brutto: 787,20 zł
*ZWOLNIENIA SZKOLEŃ Z PODATKU VAT

Podstawy prawne:

1. Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt. 29 lit. C Ustawy o VAT zwalnia się z podatku VAT szkolenia finansowane w całości ze środków publicznych

2. Na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2013 r. paragraf 3 ustęp 1 pkt. 14 zwalnia się z podatku VAT szkolenia finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych


To szkolenie już się odbyło.

Nowy termin i miejsce szkolenia w trakcie ustalania.

 
 

OK

OK