Aktualne szkolenia

Numer szkolenia: LK2/PKK/11/19
Akademia środowiska pracy i BHP, Szkolenia dwudniowe


Zgłoś udział - Pobieranie próbek powietrza w środowisku pracy. Badanie zapylenia. Ocena narażenia zawodowego na pyły i czynniki chemiczne w świetle aktualnych wymagań przepisów prawa oraz Rozp. MRP i PS z dnia 12 czerwca 2018 r.- Kraków, listopad
Zgłoś udział w tym szkoleniu
Zapytaj o szczegóły - Pobieranie próbek powietrza w środowisku pracy. Badanie zapylenia. Ocena narażenia zawodowego na pyły i czynniki chemiczne w świetle aktualnych wymagań przepisów prawa oraz Rozp. MRP i PS z dnia 12 czerwca 2018 r.- Kraków, listopad
Więcej informacji o tym szkoleniu

Pobieranie próbek powietrza w środowisku pracy. Badanie zapylenia. Ocena narażenia zawodowego na pyły i czynniki chemiczne w świetle aktualnych wymagań przepisów prawa oraz Rozp. MRP i PS z dnia 12 czerwca 2018 r.- Kraków, listopad


 

Jeżeli jesteś mikro, małym lub średnim przedsiębiorstwem- skorzystaj z dofinansowania! Skontaktuj się z nami!

 

Wykonując badania w środowisku pracy powinieneś znać:

 • zasady dotyczące pobierania próbek w środowisku pracy,
 • wymagania dotyczące metod wykonywania badań zapylenia,
 • wymagania dotyczące wyposażenia pomiarowego stosowanego do badań,
 • przepisy prawa regulujące dopuszczalne wartości najwyższych stężeń czynników szkodliwych dla zdrowia oraz zasady oceny zgodności z wymaganiami.

To szkolenie projektowaliśmy z myślą o:

 • pracownikach laboratoriów akredytowanych w obszarze badania środowiska pracy i laboratoriów ubiegających się o akredytację w zakresie pobierania próbek powietrza w środowisku pracy i oznaczania stężeń poszczególnych frakcji pyłu.

 Biorąc udział w szkoleniu:

 • poznasz wymagania aktualnych przepisów prawa i projektu Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 czerwca 2018 r. co ułatwi Ci i usprawni ich wdrażanie w swoim Laboratorium, dzięki czemu zaoszczędzisz czas i lepiej przygotujesz Zespół do zmian,
 • usystematyzujesz swoją wiedzę w zakresie metod pobierania próbek powietrza w środowisku pracy i oznaczania stężeń pyłu – frakcja wdychalna i pyłu – frakcja respirabilna oraz oceny narażenia,  dzięki czemu wzbogacisz swój warsztat pracy oraz rozwiniesz swoją wiedzę,
 • dowiesz się jak można oszacować niepewność  wyników badań i potwierdzić możliwość prawidłowej realizacji metod pobierania próbek i oznaczania stężeń pyłów, dzięki czemu usprawnisz swoje działania oraz unikniesz powszechnie popełnianych błędów,
 • dowiesz się jak przedstawiać wyniki badań w sprawozdaniach, aby spełnić wymagania klienta i celu badania, wiedza ta przyczyni się do zwiększenia efektywności Twoich działań, a tym samym ułatwi codzienną pracę w laboratorium.

 Program szkolenia:

Dzień pierwszy:

Rozpoczęcie szkolenia godz. 09:00

 • Zasady pobierania próbek powietrza w celu oceny narażenia stanowisk pracy na czynniki chemiczne i pyły,
 • Podstawowe pojęcia i definicje – podział pyłu na frakcje i proces oddychania, głowice do pobierania poszczególnych frakcji, sorbenty i roztwory pochłaniające,
 • Wymagania metodyczne dotyczące pobierania próbek powietrza w celu oznaczenia czynników chemicznych oraz poszczególnych frakcji pyłów,
 • Wymagania metodyczne dotyczące wykonywania oznaczenia stężenia pyłów – frakcja wdychalna, frakcja respirabilna,
 • Aktualne wymagania przepisów prawa oraz Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 czerwca 2018 r- wymagania normatywne dotyczące pyłów i czynników chemicznych w środowisku pracy,
 • Wyposażenie pomiarowe i jej przygotowanie – wzorcowanie i sprawdzanie przyrządów pomiarowych, przegląd świadectw wzorcowania, sprawdzanie aspiratorów, pomiar temperatury i ciśnienia powietrza.

Zakończenie szkolenia godz. 16:00

Dzień drugi:

Rozpoczęcie szkolenia godz. 09:00

 • Wyznaczanie niepewności pobierania próbek powietrza – składowe niepewności,
 • Wyznaczanie niepewności metody oznaczania stężenia zapylenia – budżet niepewności, wyprowadzenie wzoru na niepewność wskaźnika narażenia,
 • Potwierdzenie metod badawczych zgodnie z normą PN-EN ISO/IEC 17025:2005,
 • Przedstawianie wyników badań i ocena zgodności z wartościami dopuszczalnymi – wskaźnik narażenia,
 • Wymagania dokumentu DAB-07 w obszarze badania środowiska pracy,
 • Dyskusja, omówienie przykładów i indywidualnych problemów przedstawionych przez słuchaczy.

Zakończenie szkolenia godz. 16:00

Nasz ekspert:

 • Pracownik Laboratorium Ochrony Środowiska i Higieny Pracy w Krakowie. Ekspert w zakresie badań czynników szkodliwych w środowisku pracy. Auditor systemu zarządzania wg normy PN-EN ISO/IEC 17025.

Cena obejmuje

*Cena 1040,00 zł netto obejmuje (cena bez noclegów): dyskusja w gronie ekspertów, wykłady, materiały szkoleniowe, świadectwo uczestnictwa w szkoleniu, serwis kawowy i obiad w trakcie spotkania.

**Cena 1210,00 zł netto obejmuje (cena z 1 noclegiem): dyskusja w gronie ekspertów, wykłady, materiały szkoleniowe, świadectwo uczestnictwa w szkoleniu, serwis kawowy i obiad w trakcie spotkania, 1 nocleg między dniami szkolenia w pokoju dwuosobowym wraz z kolacją.

***Cena 1380,00 zł netto obejmuje (cena z 2 noclegami): dyskusja w gronie ekspertów, wykłady, materiały szkoleniowe, świadectwo uczestnictwa w szkoleniu, serwis kawowy i obiad w trakcie spotkania, 2 noclegi w pokoju dwuosobowym wraz z kolacjami.

W przypadku nieparzystej liczby osób uczestnik szkolenia zobowiązany jest do uiszczenia dodatkowej opłaty za pobyt w pokoju jednoosobowym. O zakwaterowaniu decyduje kolejność zgłoszeń. 

Zakwaterowanie w pokoju 1 osobowym – dopłata w wysokości 200,00 zł (za 2 noclegi).

Rabaty nie łączą się.

Informacja o rabacie

Rabat dla drugiej i kolejnej osoby z tej samej firmy na to samo szkolenie - 50 zł.

Informacje organizacyjne

Miejsce szkolenia: Kraków
Zakwaterowanie: 12.11.2019 od godz. 15:00
Rozpoczęcie zajęć: 13.11.2019 od godz. 09:00
Zakończenie zajęć: 14.11.2019 od godz. 16:00
Czas trwania: 16 h dydaktycznych
Ilość dni szkolenia: 2
*Cena szkolenia bez noclegów: netto: 1 040,00 zł brutto: 1 279,20 zł
**Cena szkolenia z 1 noclegiem: netto: 1 210,00 zł brutto: 1 488,30 zł
***Cena szkolenia
z 2 noclegami:
netto: 1 380,00 zł brutto: 1 697,00 zł
*ZWOLNIENIA SZKOLEŃ Z PODATKU VAT

Podstawy prawne:

1. Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt. 29 lit. C Ustawy o VAT zwalnia się z podatku VAT szkolenia finansowane w całości ze środków publicznych

2. Na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2013 r. paragraf 3 ustęp 1 pkt. 14 zwalnia się z podatku VAT szkolenia finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznychZgłoś udział w tym szkoleniu

Więcej informacji o tym szkoleniu
 
 

OK

OK