Archiwum szkoleń

Numer szkolenia: L/04/15
Akademia badań środowiskowych, Gospodarka odpadami, Akademia statystyki laboratoryjnej, szkolenie czterodniowe


To szkolenie już się odbyło.

Nowy termin i miejsce szkolenia w trakcie ustalania.

Pobieranie próbek odpadów do badań – walidacja i akredytacja, Zakopane, marzec


Dlaczego warto uczestniczyć w szkoleniu?

Uczestnicy szkolenia nabędą wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • pobierania reprezentatywnych próbek odpadów różnego rodzaju,
 • walidacji stosowanej procedury pobierania próbek odpadów i paliw wtórnych,
 • unikania zasadzek związanych z akredytacją metod pobierania próbek, w szczególności odpadów.

 

 

Do kogo adresowane jest szkolenie?

Na szkolenie zapraszamy

 • Pracowników laboratoriów badających próbki odpadów (zarówno personel kierowniczy jak i wykonujący bezpośrednio badania),
 • Pracowników laboratoriów przygotowujących się do akredytacji procedur pobierania próbek (nie tylko odpadów),
 • Pracowników firm i instytucji zajmujących się szeroko rozumianą gospodarką odpadami,
 • Pracowników firm, które wyniku swojej działalności generują odpady,
 • Pracowników zakładów przemysłowych utylizujących odpady, spalających paliwa wtórne oraz wszystkich zainteresowanych tematyką pobierania próbek odpadów w sposób wiarygodny, rzetelny i użyteczny

Uczestnicy proszeni są o wzięcie laptopów i wymienionych w programie szkolenia norm.
 

 

Tematyka:

 • Parę słów o Ustawie z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach: zakres i podstawowe definicje, klasyfikacja i katalog odpadów, gospodarka odpadami, przetwarzanie odpadów, składowanie odpadów.
 • Rodzaje odpadów (o czym mówimy):
  - odpady przemysłowe (osady, szlamy, stałe uboczne produkty spalania, paliwa wtórne)
  - odpady komunalne.
 • Pobieranie próbek odpadów: od próbki pierwotnej przez próbkę ogólną do próbki analitycznej.
 • Reprezentatywność próbki: techniki umożliwiające pobranie próbki reprezentatywnej do celu badania.
 • Norma PN-EN 14899 „Charakteryzowanie odpadów. Pobieranie próbek materiałów – Struktura przygotowania i zastosowania planu pobierania próbek” – omówienie.
 • Norma PN-EN 15442 „Stałe paliwa wtórne – Metody pobierania próbek” – omówienie. (pomocne będą egzemplarze w/w norm)
 • Pobieranie próbek
  - z samochodów,
  - linii działających instalacji (przenośniki, przesypy itp.),
  - ze składowiska,
  - z miejsc ich powstawania
  .
 • Walidacja procedury pobierania próbek odpadów:
  - określenie wielkości i liczby próbek pierwotnych;
  - określenie minimalnej masy próbki ogólnej;
  - określenie dokładności pobierania próbki, precyzji pobierania próbki, niepewności pobierania próbki (w tym momencie mogą się przydać laptopy do nieskomplikowanych obliczeń).
 • Wyznaczenie minimalnej liczby próbek pierwotnych i masy próbki ogólnej jako kompromis pomiędzy dokładnością i precyzją pobierania a kosztami.
 • Procedury sprawdzania dokładności pobierania próbek odpadów.
 • Praktyczny przykład obliczeń walidacyjnych.
 • Konsultacje problemów zgłaszanych przez uczestników (problemy można zgłaszać przed szkoleniem, żeby prowadzący się przygotował). 

Cena obejmuje

18 godzin zajęć, materiały szkoleniowe, zaświadczenia uczestnictwa, 3 noclegi w pokojach dwuosobowych, pełne wyżywienie od kolacji w dniu przyjazdu do obiadu w dniu zakończenia szkolenia.

Dopłata do pokoju jednoosobowego: 300,-zł netto + 23%VAT (liczba miejsc ograniczona) 

Informacje organizacyjne

Miejsce szkolenia: Zakopane
Zakwaterowanie: 10.03.2015 od godz. 15:00
Rozpoczęcie zajęć: 11.03.2015 od godz. 09:00
Zakończenie zajęć: 13.03.2015 od godz. 12:30
Czas trwania: 18h
Ilość dni szkolenia: 3
Cena szkolenia
pierwszej osoby:
netto: 1860,00 zł brutto: 2287,80 zł
*ZWOLNIENIA SZKOLEŃ Z PODATKU VAT

Podstawy prawne:

1. Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt. 29 lit. C Ustawy o VAT zwalnia się z podatku VAT szkolenia finansowane w całości ze środków publicznych

2. Na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2013 r. paragraf 3 ustęp 1 pkt. 14 zwalnia się z podatku VAT szkolenia finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych


To szkolenie już się odbyło.

Nowy termin i miejsce szkolenia w trakcie ustalania.

Podobne szkolenia:
 
 

OK

OK