Archiwum szkoleń

Numer szkolenia: LD2/PG/11/18
Laboratorium, Akademia badania paliw, szkolenie czterodniowe, Szkolenia dwudniowe


To szkolenie już się odbyło.

Nowy termin i miejsce szkolenia w trakcie ustalania.

Paliwa alternatywne. Stałe paliwa wtórne (SRF) - metody znormalizowane. Metody oznaczania zawartości biomasy - Wrocław, listopad


Pobierając próbki powinieneś wiedzieć/potrafić:

 • jak istotnym etapem analizy właściwości paliw jest pobór próbek,
 • na czym polega pobierania próbek pierwotnych oraz wyposażenie do pobierania próbek pierwotnych,
 • obliczyć minimalną wielkość próbki pierwotnej w zależności od wielkości ziarna oraz zastosowanej metody pobierania,
 • wyznaczyć liczbę próbek pierwotnych w zależności od wielkości partii węgla, rodzaju węgla oraz zastosowanej metody pobierania,
 • przygotować próbki do badań,
 • postepować z próbkami, znać sposób ich składowania i przechowywania.

To szkolenie projektowaliśmy z myślą o:

 • personelu laboratoriów zajmujących się badaniem właściwości fizyko-chemicznych stałych paliw wtórnych,
 • personelu pobierającym próbki pierwotne stałych paliw wtórnych,
 • personelu przygotowującym próbki do badań z próbek ogólnych i/lub próbek laboratoryjnych,
 • personelu kontroli jakości różnych firm zajmujących się oceną jakości stałych paliw wtórnych,
 • osób zajmujących się handlem stałymi paliwami wtórnymi.

Dlaczego warto wziąć udział w szkoleniu:

 • Zapoznasz się z metodami pobierania oraz przygotowania próbek do badań, dzięki czemu potrafisz pobrać i przygotować próbkę reprezentatywną dla partii lub potrafisz ocenić czy dostarczona próbka do laboratorium jest zgodna z wymaganiami,
 • Zapoznasz się z metodą szacowaniem precyzji pobierania, przygotowania i wykonania badań, co pomoże Ci uzupełnić Twoją ocenę, co do wiarygodności uzyskanych parametrów jakościowych paliwa,
 • Zostaną przedstawione znormalizowane metody badawcze oznaczania podstawowych parametrów jakościowych SRF, co pozwoli Ci na zapoznanie się ze zawalidowanymi metodami badawczymi i/lub skonfrontowanie własnego doświadczenia z wymaganiami zapisanymi w normach odnośnie wyznaczanych parametrów jakościowych ww. paliwa.

Program szkolenia:

Dzień pierwszy:

Rozpoczęcie szkolenia godz. 09:00

 • paliwo alternatywne – terminologia,
 • metody pobierania próbek wg PN-EN 15442:2011,
 • metody przygotowania próbki laboratoryjnej wg PN-EN 15443:2011,
 • metody przygotowania próbki do badań z próbki laboratoryjnej wg PN-EN 15413:2011.

Zakończenie szkolenia godz. 16:00

Dzień drugi:

Rozpoczęcie szkolenia godz. 09:00

 • szacowanie precyzji pobierania, przygotowania i wykonywania badań - omówienie przykładu,
 • parametry jakościowe: wilgoć całkowita wg CEN/TS 15414-1,2:2010, wilgoci w próbce analitycznej wg PN-EN 15414-3: 201, popiół wg PN-EN 15403:20, ciepło spalania i obliczanie wartości opałowej wg PN-EN 15400:201, siarka całkowita wg PN-EN 15408:201, CHN wg PN-EN 15104:2011- zasady ogólne,
 • metody oznaczania zawartości biomasy wg PN-EN 15440:2011.

Zakończenie szkolenia godz. 16:00

Nasz Ekspert:

 • dr inż., asystent na Wydziale Energetyki i Paliw AGH. Zajmuje się analizą paliw stałych i gazowych, termochemicznym przetwórstwem paliw stałych, a także problematyką pierwiastków eko-toksycznych. Głównym obszarem zainteresowań badawczych jest analiza kinetyki procesów pirolizy i zgazowania z wykorzystaniem technik analizy termowolumetrycznej i termograwimetrycznej.

Cena obejmuje

*Cena 1090,00 zł netto obejmuje (cena bez noclegów): dyskusja w gronie ekspertów, wykłady, materiały szkoleniowe, świadectwo uczestnictwa w szkoleniu, serwis kawowy i obiad w trakcie spotkania.

**Cena 1260,00 zł netto obejmuje (cena z 1 noclegiem): dyskusja w gronie ekspertów, wykłady, materiały szkoleniowe, świadectwo uczestnictwa w szkoleniu, serwis kawowy i obiad w trakcie spotkania, 1 nocleg między dniami szkolenia w pokoju dwuosobowym wraz z kolacją.

***Cena 1430,00 zł netto obejmuje (cena z 2 noclegami): dyskusja w gronie ekspertów, wykłady, materiały szkoleniowe, świadectwo uczestnictwa w szkoleniu, serwis kawowy i obiad w trakcie spotkania, 2 noclegi w pokoju dwuosobowym wraz z kolacjami.

W przypadku nieparzystej liczby osób uczestnik szkolenia zobowiązany jest do uiszczenia dodatkowej opłaty za pobyt w pokoju jednoosobowym. O zakwaterowaniu decyduje kolejność zgłoszeń. 

Zakwaterowanie w pokoju 1 osobowym – dopłata w wysokości 200,00 zł (za 2 noclegi).

Informacja o rabacie

Rabat przy zgłoszeniu min. 14 dni przed datą rozpoczęcia szkolenia:
- dla pierwszej osoby z firmy – rabat 50 zł,
- dla drugiej i kolejnej osoby z firmy – rabat 100 zł.

Rabat przy zgłoszeniu w okresie krótszym niż 14 dni od daty rozpoczęcia szkolenia:
- dla drugiej i kolejnej osoby z tej samej firmy na to samo szkolenie – rabat 50 zł.

W przypadku zgłoszenia większej ilości osób na to samo szkolenie, prosimy o kontakt w celu ustalenia indywidualnego rabatu.

Rabaty nie łączą się

Informacje organizacyjne

Miejsce szkolenia: Wrocław
Rozpoczęcie zajęć: 14.11.2018 od godz. 09:00
Zakończenie zajęć: 15.11.2018 od godz. 16:00
Czas trwania: 16 h dydaktycznych
Ilość dni szkolenia: 2
*Cena szkolenia bez noclegów: netto: 1 090,00 zł brutto: 1 340,70 zł
***Cena szkolenia
z 2 noclegami:
netto: 1 430,00 zł brutto: 1 758,00 zł
*ZWOLNIENIA SZKOLEŃ Z PODATKU VAT

Podstawy prawne:

1. Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt. 29 lit. C Ustawy o VAT zwalnia się z podatku VAT szkolenia finansowane w całości ze środków publicznych

2. Na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2013 r. paragraf 3 ustęp 1 pkt. 14 zwalnia się z podatku VAT szkolenia finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych


To szkolenie już się odbyło.

Nowy termin i miejsce szkolenia w trakcie ustalania.

 
 

OK

OK