Archiwum szkoleń

Numer szkolenia: LZ3/PG/04/18
Laboratorium, Akademia badania paliw, szkolenie czterodniowe, Szkolenia trzydniowe


To szkolenie już się odbyło.

Nowy termin i miejsce szkolenia w trakcie ustalania.

Od poboru próbki do rzetelnego wyniku analizy. Podnoszenie kompetencji personelu laboratoriów analizy paliw stałych - Zakopane, kwiecień


Pobierając próbki powinieneś wiedzieć:

 • jak istotny jest prawidłowy pobór próbek przy analizie właściwości węgla,
 • na czym polegają metody pobierania próbek pierwotnych i wyposażenie do pobierania próbek pierwotnych,
 • jak obliczyć minimalną wielkość próbki pierwotnej w zależności od wielkości ziarna oraz zastosowanej metody pobierania,
 • jak wyznaczyć liczbę próbek pierwotnych w zależności od wielkości partii węgla, rodzaju węgla oraz zastosowanej metody pobierania,
 • jak przygotować próbki do badań w zależności od zastosowanej metody i rodzaju węgla,
 • jak postępować z próbkami, znać sposób ich składowania i przechowywania.

To szkolenie projektowaliśmy z myślą o:

 • personelu laboratoriów zajmujących się badaniem właściwości fizyko-chemicznych węgla kamiennego i/lub brunatnego
 • personelu pobierającym próbki pierwotne węgla kamiennego i /lub brunatnego wg norm PN i/lub PN-ISO,
 • personelu przygotowującym próbki do badań z próbek ogólnych i/lub próbek laboratoryjnych,
 • personelu kontroli jakości różnych firm zajmujących się oceną jakości węgla kamiennego i/lub brunatnego z kopalń oraz z dostaw w odniesieniu do pobierania i przygotowania próbek do badań, wykonywania analiz sitowych dla celów kontrolnych.

Dlaczego warto wziąć udział w szkoleniu:

 • nabędziesz umiejętność identyfikacji błędów w pomiarach analitycznych i wpływu elementów procesu analitycznego na niepewność pomiaru, co wpłynie na wiarygodność wyników i rzetelność prowadzonych badań,
 • nauczysz się prawidłowo kontrolować jakość pomiarów i zdobędziesz wiedzę niezbędną przy nadzorze procesu analitycznego, dzięki czemu wyeliminujesz wątpliwości w procedurach, co zmaksymalizuje efektywność Twojej pracy oraz znacząco wpłynie na jakość pomiarów w laboratorium,
 • poznasz nowe trendy w sposobach walidowania metody badawczej i szacowania jej niepewności, dzięki czemu wprowadzisz innowacyjne zmiany w swoim laboratorium.

 

Program szkolenia:

PROGRAM SZKOLENIA:

Dzień pierwszy:

Rozpoczęcie szkolenia godz. 09:00

 • pobieranie i przygotowanie próbek węgla kamiennego i brunatnego wg PN-G-04502:2014-11P,
 • pobieranie i przygotowanie próbek węgla kamiennego wgPN-ISO 18283:2008P i wg  PN-ISO 13909-4:2005,
 • pobieranie próbek węgla brunatnego wg PN-ISO 5069-1:2002,
 • przygotowanie próbek węgla brunatnego wg PN-ISO 5069-2.

Zakończenie szkolenia godz. 16:00

Dzień drugi:

Rozpoczęcie szkolenia godz. 09:00

 • badania jakościowe węgla kamiennego i brunatnego wg metod znormalizowanych opisanych w PN i w normach serii PN-ISO, w tym podobienstwa i różnice:
 • oznaczanie wilgoci całkowitej wg PN-80/G-04511, wg PN-ISO 589:2006 i wg PN-ISO 5068:2004,
 • oznaczanie wilgoci w próbce analitycznej PN-80/G-0451,  wg  PN-ISO 11722:2009P, wg PN-ISO 5068:2004,
 • oznaczanie zawartości popiołu wg PN-80/G-04512+Az1:2002, PN-G-04560:1998, PN-ISO 1171:2002.

Zakończenie szkolenia godz. 16:00

Dzień trzeci:

Rozpoczęcie szkolenia godz. 8:30

 • oznaczanie zawartości części lotnych wg PN-G-04516:1998,
 • oznaczanie zawartości siarki całkowitej PN-G-04584:2001,
 • ciepło spalania i obliczanie wartości opałowej wg PN-81/G-04513, PN-ISO 1928:2002P,
 • oznaczanie węgla całkowitego i wodoru wg PN-G-04571:1998,
 • analiza sitowa wg PN-ISO 1953:1999.

Zakończenie szkolenia godz. 12:30

Nasz Ekspert:

 • dr inż., asystent na Wydziale Energetyki i Paliw AGH. Zajmuje się analizą paliw stałych i gazowych, termochemicznym przetwórstwem paliw stałych, a także problematyką pierwiastków eko-toksycznych. Głównym obszarem zainteresowań badawczych jest analiza kinetyki procesów pirolizy i zgazowania z wykorzystaniem technik analizy termowolumetrycznej i termograwimetrycznej.

Cena obejmuje

Cena obejmuje: 21 godzin zajęć, materiały szkoleniowe, zaświadczenia uczestnictwa, 3 noclegi w pokojach dwuosobowych, pełne wyżywienie od kolacji w dniu przyjazdu do obiadu w dniu zakończenia szkolenia.

Dopłata do pokoju jednoosobowego: 300 zł netto + 23%VAT  (liczba miejsc ograniczona)

Rabaty nie łączą się.

Informacja o rabacie

Rabat przy zgłoszeniu min. 14 dni przed datą rozpoczęcia szkolenia:
- dla pierwszej osoby z firmy – rabat 100 zł,
- dla drugiej i kolejnej osoby z firmy – rabat 150 zł.

Rabat przy zgłoszeniu w okresie krótszym niż 14 dni od daty rozpoczęcia szkolenia:
- dla drugiej i kolejnej osoby z tej samej firmy na to samo szkolenie – rabat 100 zł.

W przypadku zgłoszenia większej ilości osób na to samo szkolenie, prosimy o kontakt w celu ustalenia indywidualnego rabatu.

Rabaty nie łączą się

Informacje organizacyjne

Miejsce szkolenia: Zakopane
Zakwaterowanie: 17.04.2018 od godz. 15:00
Rozpoczęcie zajęć: 18.04.2018 od godz. 09:00
Zakończenie zajęć: 20.04.2018 od godz. 16:00
Czas trwania: 21
Ilość dni szkolenia: 3
Cena szkolenia
pierwszej osoby:
netto: 1990,00 zł brutto: 2447,70 zł
Cena szkolenia drugiej
i kolejnej osoby:
netto: 1890,00 zł brutto: 2324,70 zł
*ZWOLNIENIA SZKOLEŃ Z PODATKU VAT

Podstawy prawne:

1. Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt. 29 lit. C Ustawy o VAT zwalnia się z podatku VAT szkolenia finansowane w całości ze środków publicznych

2. Na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2013 r. paragraf 3 ustęp 1 pkt. 14 zwalnia się z podatku VAT szkolenia finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych


To szkolenie już się odbyło.

Nowy termin i miejsce szkolenia w trakcie ustalania.

 
 

OK

OK