Aktualne szkolenia

Numer szkolenia: OZ3/SK/11/19
Ochrona powietrza, Prawo i OOŚ, powietrze, Akademia ochrony środowiska, Szkolenia trzydniowe


Zgłoś udział - Nowe zasady udziału w handlu emisjami CO2. - Zakopane, listopad
Zgłoś udział w tym szkoleniu
Zapytaj o szczegóły - Nowe zasady udziału w handlu emisjami CO2. - Zakopane, listopad
Więcej informacji o tym szkoleniu

Nowe zasady udziału w handlu emisjami CO2. - Zakopane, listopad


Jeżeli jesteś mikro, małym lub średnim przedsiębiorstwem- skorzystaj z dofinansowania! Skontaktuj się z nami!

Pracując jako osoba odpowiedzialna za kwestie środowiskowe i monitorowanie emisji GHG, zapewnienie zgodności prawnej w tym zakresie, powinieneś znać:

 • kluczowe regulacje prawne, krajowe i europejskie
 • porozumienia i zobowiązania zawierane na forum ONZ, w tym perspektywy i planowane nowe rozwiązania
 • szczegółowe zasady monitowania opisane w regulacjach
 • zasady nadzoru i niezależnej weryfikacji procesu monitorowania.

To szkolenie projektowaliśmy z myślą o, zarówno doświadczonych, jak i rozpoczynających działalność:

 • kierownikach i specjalistach odpowiedzialnych za kwestie środowiskowe i związane z monitorowaniem GHG,
 • audytorach wewnętrznych systemów zarządzania (ISO 90001, 14001, EMAS, GHG),
 • ekspertach przygotowujących wnioski, o zezwolenia na emisje gazów cieplarnianych i wnioski o zatwierdzenie planów monitorowania emisji,
 • odpowiedzialnych w organizacji, za nadzór nad procesem niezależnej weryfikacji emisji, w tym zawierających umowy z weryfikatorami.

Biorąc udział w szkoleniu:

 • poznasz szczegółowe zasady monitorowania wynikające z regulacji prawnych, dzięki czemu zminimalizujesz ryzyko typowych błędów występujących podczas monitorowania emisji,
 • uzyskasz wiedzę w zakresie ryzyka błędów na etapie przygotowania wniosku o pozwolenie i zatwierdzania, zmiany planu monitorowania i planu próbkowania, dzięki czemu udoskonalisz organizację w zakresie zarządzania emisjami GHG,
 • poznasz szczegółowo zasady nadzoru i niezależnej weryfikacji procesu monitorowania, co ułatwi Ci proces wyboru weryfikatora i ograniczenie ryzyka związanego z procesem niezależnej weryfikacji emisji.

Program szkolenia:

Szkolenie zostanie przeprowadzone z uwzględnieniem:

 • ustawy z 12 czerwca 2015, o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych
 • Dyrektywy 2003/87/WE ustanawiającej system handlu przydziałami emisji gazów cieplarnianych (ze zm.)
 • Rozporządzenia Komisji (UE) Nr 2018/2066 z 19 grudnia 2018 i Nr 601/2012 z 21 czerwca 2012
 • Rozporządzenie Komisji (UE) Nr 2018/2067 z 28 grudnia 2018 i Nr 600/2012 z 21 czerwca 2012
 • Projektu rozporządzenia KE ws.przydziałów bezpłatnych uprawnień na okres od 2021, na podstawie art.10a EUEST
  a także:
 • innych rozporządzeń KE ws. GHG
 • wytycznych i przewodników KE
 • PN-EN ISO 14065:2013
 • PN-EN ISO 14064-2
 • Programu akredytacji weryfikatorów (PCA)

Zakres merytoryczny szkolenia:

 • Geneza i wprowadzenie do systemu handlu emisjami – porozumienia na forum ONZ – historia i nowe kierunki działań
 • Europejski system handlu emisjami, zasady, interesariusze i uczestnicy (przegląd – historia i przyszłość: 2005-2030)
 • Bezpłatne przydziały uprawnień, możliwości i wymagania
 • Krajowy Plan Inwestycyjny dla producentów energii elektrycznej
 • Ustawa o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych (wydawanie i zmiana zezwoleń i planów monitorowania, uzupełnienia regulacji unijnych, sankcje, krajowe organy administracyjne w procesie monitorowania – role i zadania)
 • Zasady monitorowania według rozporządzenia KE601/2012 (wymagane procedury, metodyki monitorowania, granice instalacji, strumienie,  nieracjonalne koszty, poziomy dokładności, ocena niepewności, brakujące dane, analiza ryzyka, wymagania w zakresie planów poboru prób i laboratoriów, wewnętrzne systemy zarządzania, wytyczne i przewodniki KE, wyjaśnienia KE)
 • Weryfikacja raportów rocznych, nowe rozporządzenie KE 2018/2067. Wygaszanie rozporządzenia KE600/2012. Wymagania normy ISO-14065 (zasady i kryteria weryfikacji, proces weryfikacji, wymagania wobec weryfikatora, zadania weryfikatora, ocena i nadzór nad weryfikatorem, obowiązki weryfikowanego, rola KOBiZE, PCA, innych jednostek akredytujących)
 • Przydziały bezpłatnych uprawnień na okres od roku 2021: projekt rozporządzenia KE w sprawie ustanowienia przejsciowych zasad dotyczących zharmonizowanego przydziału bezpłtnych uprawnień do emisji w całej Unii na podstawie art. 10a dyrektywy 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady. Weryfikacja NIMs oraz Planu metodyki monitorowania.
 • Typowe błędy i niezgodności wskazywane przez weryfikatorów wobec monitorujących oraz typowe błędy i niezgodności podnoszone wobec weryfikatorów (przez KOBiZE, PCA) – i ich konsekwencje dla weryfikowanego.
 • Audit wewnętrzny, doskonalenie systemu zarządzania emisjami - techniki auditu wewnętrznego.
 • Dyskusja wątpliwości i pytań uczestników szkolenia.

Nasz ekspert:

 • ekspert w zakresie OŚ oraz handlu emisjami, długoletni pracownik sektora energetycznego.

Cena obejmuje

21 godzin zajęć, materiały szkoleniowe, zaświadczenia uczestnictwa, 3 noclegi w pokojach dwuosobowych, pełne wyżywienie od kolacji w dniu przyjazdu do obiadu w dniu zakończenia szkolenia.

Dopłata do pokoju jednoosobowego: 300,-zł netto + 23%VAT (liczba miejsc ograniczona)

Informacja o rabacie

Rabat przy zgłoszeniu min. 14 dni przed datą rozpoczęcia szkolenia:
- dla pierwszej osoby z firmy – rabat 100 zł,
- dla drugiej i kolejnej osoby z firmy – rabat 150 zł.

Rabat przy zgłoszeniu w okresie krótszym niż 14 dni od daty rozpoczęcia szkolenia:
- dla drugiej i kolejnej osoby z tej samej firmy na to samo szkolenie – rabat 100 zł.

W przypadku zgłoszenia większej ilości osób na to samo szkolenie, prosimy o kontakt w celu ustalenia indywidualnego rabatu.

Rabaty nie łączą się

Informacje organizacyjne

Miejsce szkolenia: Zakopane
Rozpoczęcie zajęć: 27.11.2019 od godz. 09:00
Zakończenie zajęć: 29.11.2019 od godz. 12:30
Czas trwania: 21 h dydaktycznych
Ilość dni szkolenia: 3
Cena szkolenia
pierwszej osoby:
netto: 1990,00 zł brutto: 2447,70 zł
Cena szkolenia drugiej
i kolejnej osoby:
netto: 1890,00 zł brutto: 2324,70 zł
Cena przy zgłoszeniu
pierwszej osoby
min. 14 dni przed datą rozpoczęcia:
netto: 1890,00 zł brutto: 2324,70 zł
Cena przy zgłoszeniu
drugiej i kolejnej osoby
min. 14 dni przed datą rozpoczęcia:
netto: 1840,00 zł brutto: 2263,20 zł
Liczba pozostałych dni promocyjnych cen szkolenia: 59
*ZWOLNIENIA SZKOLEŃ Z PODATKU VAT

Podstawy prawne:

1. Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt. 29 lit. C Ustawy o VAT zwalnia się z podatku VAT szkolenia finansowane w całości ze środków publicznych

2. Na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2013 r. paragraf 3 ustęp 1 pkt. 14 zwalnia się z podatku VAT szkolenia finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznychZgłoś udział w tym szkoleniu

Więcej informacji o tym szkoleniu
Podobne szkolenia:
 
 

OK

OK