Archiwum szkoleń

Numer szkolenia: OK1/MKO/02/18
Kategorie szkoleń, REACH i NZŚ, Gospodarka wodno-ściekowa, Akademia ochrony środowiska, szkolenie czterodniowe, Szkolenia jednodniowe


To szkolenie już się odbyło.

Nowy termin i miejsce szkolenia w trakcie ustalania.

Nowe prawo wodne w kontekście opłat za pobór wód i odprowadzanie ścieków - Kraków, luty


Wykonując zadania w obszarze gospodarki wodno-ściekowej powinieneś znać:

 • przepisy dotyczące naliczania opłat za usługi wodne,
 • procedurę uzyskiwania zgód wodnoprawnych,
 • przepisy postępowania administracyjnego w sprawach załatwianych przed urzędami.

To szkolenie projektowaliśmy z myślą o:

 • pracownikach zakładów wodociągowo-kanalizacyjnych,
 • pracownikach zakładów wykorzystujących w prowadzonej działalności gospodarczej własne ujęcia wody i pracownikach oczyszczalni ścieków,
 • urzędnikach administracji państwowej.

Biorąc udział w szkoleniu:

 • zapoznanie się z regulacjami prawnymi dotyczącymi opłat za usługi wodne, wynikającymi z nowej ustawy z dnia 20 lipca 2017 - Prawo wodne, co ułatwi Ci przygotowanie się do zmian, które wkrótce zaczną obowiązywać,
 • uzyskasz wiedzę w zakresie naliczania opłat za usługi wodne w świetle przepisów ustawy nowe prawo wodne, dzięki czemu oszacujesz swoje przyszłe wydatki na opłaty za korzystanie z wód.

Program szkolenia:

 • Struktura Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.
 • Korzystanie z wód, w tym korzystanie powszechne, zwykłe i szczególne.
 • Rodzaje usług wodnych.
 • Zgody wodnoprawne, pozwolenia wodnoprawne, oceny wodnoprawne i inne decyzje administracyjne wynikające z nowych przepisów prawa wodnego.
 • Opłaty za usługi wodne – rodzaje i zakres.
 • Opłaty stałe i zmienne - sposób obliczania.
 • Przykłady szacowania wysokości przyszłych wydatków na opłaty za usługi wodne.
 • Porównanie zasad naliczania opłat „stare a nowe” – obliczenia opłat za pobór wód i odprowadzanie ścieków na konkretnych przypadkach korzystania z wód.
 • Co z wodami opadowymi – konsekwencje wyłączenia z definicji ścieków.
 • Opłaty podwyższone – nowe obowiązki wojewódzkich inspektoratów ochrony środowiska.
 • Inne instrumenty ekonomiczne w gospodarowaniu wodami.
 • Kary związane z nieprzestrzeganiem zasad korzystania z wód i gospodarowania wodami.
 • Naliczanie opłat w kontekście nowelizacji kodeksu postępowania administracyjnego w kierunku zwiększenia praw przedsiębiorców przed urzędami: mediacje, milczące załatwienie sprawy, postępowanie uproszczone, ponaglenie, zrzeczenie się prawa do odwołania…
 • Zmiany w Ordynacji podatkowej i ustawie o swobodzie działalności gospodarczej, czyli jak uniknąć niepotrzebnych kosztów związanych z wnoszeniem zaległych opłat i zacząć stosować procedurę decyzji i praktyki interpretacyjnej w prowadzonej działalności gospodarczej.

Nasz Ekspert:

 • Specjalista ds. ochrony środowiska, wieloletni pracownik administracji samorządowej, specjalizujący się w weryfikacji opłat środowiskowych, prowadzeniu postępowań administracyjnych i wymierzaniu opłat w drodze decyzji.

Cena obejmuje

Cena obejmuje: Wykłady, dyskusję w gronie ekspertów, materiały szkoleniowe, świadectwo uczestnictwa w szkoleniu, serwis kawowy i obiad w trakcie spotkania.

Informacja o rabacie

Rabat przy zgłoszeniu min. 14 dni przed datą rozpoczęcia szkolenia:
- dla pierwszej osoby z firmy - 50 zł,
- drugiej i kolejnej osoby z firmy na to samo szkolenie - 100 zł.

Rabat przy zgłoszeniu w okresie krótszym niż 14 dni od daty rozpoczęcia szkolenia:
- dla drugiej i kolejnej osoby z tej samej firmy na to samo szkolenie - 50 zł.

W przypadku zgłoszenia większej ilości osób na to samo szkolenie, prosimy o kontakt w celu ustalenia indywidualnego rabatu.

Rabaty nie łączą się

Informacje organizacyjne

Miejsce szkolenia: Kraków
Rozpoczęcie zajęć: 15.02.2018 od godz. 09:00
Zakończenie zajęć: od godz. 16:00
Czas trwania: 8
Ilość dni szkolenia: 1
Cena szkolenia
pierwszej osoby:
netto: 690,00 zł brutto: 848,00 zł
Cena szkolenia drugiej
i kolejnej osoby:
netto: 640,00 zł brutto: 787,20 zł
*ZWOLNIENIA SZKOLEŃ Z PODATKU VAT

Podstawy prawne:

1. Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt. 29 lit. C Ustawy o VAT zwalnia się z podatku VAT szkolenia finansowane w całości ze środków publicznych

2. Na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2013 r. paragraf 3 ustęp 1 pkt. 14 zwalnia się z podatku VAT szkolenia finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych


To szkolenie już się odbyło.

Nowy termin i miejsce szkolenia w trakcie ustalania.

 
 

OK

OK