Archiwum szkoleń

Numer szkolenia: LJ3/IM/06/19
Laboratorium, Akademia zarządzania wg 17025, szkolenie czterodniowe, Szkolenia trzydniowe


To szkolenie już się odbyło.

Nowy termin i miejsce szkolenia w trakcie ustalania.

Szybkie metody reakcji na problemy jakościowe w laboratorium – działania korygujące, ryzyko i szanse, odstępstwa i badania niezgodne z wymaganiami według normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 - Jastrzębia Góra, czerwiec


Pracując w laboratorium powinieneś znać:

 • Zasadnicze zmiany w normie 17025 i ich wpływ na system zarządzania i jego doskonalenie,
 • Efektywne metody reakcji na problemy jakościowe w laboratorium,

To szkolenie projektowaliśmy z myślą o:

 • kadrze zarządzającej laboratorium
 • personelu odpowiedzialnym za system zarządzania jakością w laboratorium, pracownikach działów jakości
 • pracownikach wykonujących badania
 • kierownikach i członkach zespołów projektowych w laboratorium
 • auditorach wewnętrznych.

Biorąc udział w szkoleniu:

 

 • Zapoznasz się z normą PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02  i zasadniczymi zmianami jakie wprowadza, w podejściu do zarządzania, co ułatwi Ci i usprawni jej wdrażania w swoim laboratorium,dzięki czemu zaoszczędzisz czas i lepiej przygotujesz zespół do zmian,
 • Nabędziesz wiedzę z zakresu zarządzania ryzykiem w laboratorium i poznasz podstawowe narzędzia, konieczne w procesie wdrażania elementów zarządzania ryzykiem w laboratorium, co pozwoli Ci na sprawne wdrożenie lub udoskonalenie systemu zarządzania ryzykiem w swojej placówce,
 • Nabędziesz wiedzę z zakresu zarządzania ryzykiem i szansami w laboratorium co ułatwi Ci sprawniejsza ocenę znaczenia niezgodności, spostrzeżeń, odstępstw i badań niezgodnych z wymaganiami,
 • Poznasz praktyczne aspekty wybranych metod analizy ryzyka, co ułatwi Ci prowadzenie analizy w Twoim laboratorium i pozwoli uniknąć popełniania pospolitych błędów.

Program szkolenia:

 • Działania dotyczące ryzyka oraz możliwości według normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02,
 • Ryzyko w ujęciu normatywnym,
 • Podejście oparte na ryzyku,
 • Klasyfikacja oraz obszary ryzyka,
 • Projekt wdrożenia systemu zarządzania ryzykiem,
 • Praktyczne przykłady, ćwiczenia z aktywizacją uczestników,
 • Czynniki ryzyka w procesach laboratorium,
 • Wybrane metody analizy ryzyka,
 • Metodyka procesu zarządzania ryzykiem obejmująca m.in.:
  •  identyfikację oraz dokumentację czynników ryzyka,
  • analizę ryzyka (ocenę rodzajów ryzyka i identyfikację możliwych konsekwencji),
  • opracowanie sposobów reakcji na czynniki ryzyka,
  • kontrolę podejmowanych przedsięwzięć.
 • Działania naprawcze w laboratorium - rola i zadania kierownictwa technicznego oraz pełnomocników ds. jakości,
 • Źródłaniezgodności w systemie zarządzania jakością w laboratorium,
 • Niezgodność / korekcja / działanie korygujące – definicje, przykłady oraz różnice między działaniem korygującym a korekcją,
 • Ocenaniezgodności i spostrzeżeń oparta na ryzyku,
 • Wykorzystanie oceny ryzyka w algorytmie postepowania z działaniami korygującymi, odstępstwami oraz badaniami niezgodnymi z wymaganiami,
 • Ocena ryzyka i działania korygujące a doskonalenie systemu zarządzania jakością,
 • Narzędziawspomagające analizę przyczyn źródłowych,
 • Formy dokumentowania procesu inicjowania oraz wdrażania działań korygujących,
 • Identyfikacja i nadzorowaniebadań niezgodnych z wymaganiami,
 • Ocena skutecznościpodejmowanych działań naprawczych,
 • Odstępstwo: definicja, zgoda na odstępstwo, upoważnienia, ocena znaczenia i formy dokumentowania,
 • Zajęcia warsztatowez planowania, wdrażania, dokumentowania oraz oceny skuteczności podejmowanych działań naprawczych m. in. na przykładach podanych przez uczestników szkolenia,
 • Typowe problemy obserwowane przez auditorów.

Nasz ekspert:

 • Dr nauk fizycznych, wieloletni kierownik oraz z-ca pełnomocnika ds. systemu zarządzania jakością w akredytowanym laboratorium badawczym. Doświadczony auditor, certyfikowany trener i ekspert łączący wiedzę oraz doświadczenie zawodowe w zakresie metod statystycznych oraz systemu zarządzania jakością m.in. wg normy 17025. Autorka wielu artykułów publikowanych w prasie branżowej.

Cena obejmuje

Cena obejmuje: 21 godzin zajęć, materiały szkoleniowe, zaświadczenia uczestnictwa, 3 noclegi w pokojach dwuosobowych, pełne wyżywienie od kolacji w dniu przyjazdu do obiadu w dniu zakończenia szkolenia.

Dopłata do pokoju jednoosobowego: 300 zł netto + 23%VAT  (liczba miejsc ograniczona)

Rabaty nie łączą się.

Informacja o rabacie

Rabat przy zgłoszeniu min. 14 dni przed datą rozpoczęcia szkolenia:
- dla pierwszej osoby z firmy – rabat 100 zł,
- dla drugiej i kolejnej osoby z firmy – rabat 150 zł.

Rabat przy zgłoszeniu w okresie krótszym niż 14 dni od daty rozpoczęcia szkolenia:
- dla drugiej i kolejnej osoby z tej samej firmy na to samo szkolenie – rabat 100 zł.

W przypadku zgłoszenia większej ilości osób na to samo szkolenie, prosimy o kontakt w celu ustalenia indywidualnego rabatu.

Rabaty nie łączą się

Informacje organizacyjne

Miejsce szkolenia: Jastrzębia Góra
Zakwaterowanie: 25.06.2019 od godz. 15:00
Rozpoczęcie zajęć: 26.06.2019 od godz. 09:00
Zakończenie zajęć: 28.06.2019 od godz. 11:30
Czas trwania: 21
Ilość dni szkolenia: 3
Cena szkolenia
pierwszej osoby:
netto: 1990,00 zł brutto: 2447,70 zł
Cena szkolenia drugiej
i kolejnej osoby:
netto: 1890,00 zł brutto: 2324,70 zł
*ZWOLNIENIA SZKOLEŃ Z PODATKU VAT

Podstawy prawne:

1. Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt. 29 lit. C Ustawy o VAT zwalnia się z podatku VAT szkolenia finansowane w całości ze środków publicznych

2. Na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2013 r. paragraf 3 ustęp 1 pkt. 14 zwalnia się z podatku VAT szkolenia finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych


To szkolenie już się odbyło.

Nowy termin i miejsce szkolenia w trakcie ustalania.

 
 

OK

OK