Archiwum szkoleń

Numer szkolenia: LL1/IM/02/18
Kategorie szkoleń, Akademia zarządzania wg 17025, szkolenie czterodniowe, Szkolenia jednodnioweNowa Norma ISO/IEC 17025:2017 - omówienie istoty zmian. Sprawne wdrożenie zmian w laboratorium - Lublin, luty


Pracując w laboratorium powinieneś znać:

 • Elementy koncepcji zarzadzania procesowego w Laboratorium według wymagań normy ISO/IEC 17025:2017
 • Zasadnicze zmiany w normie 17025 i ich wpływ na system zarządzania oraz formy jego dokumentowania
 • Metodykę zarządzania ryzykiem i możliwościami w Laboratorium według wymagań normy ISO/IEC 17025:2017

To szkolenie projektowaliśmy z myślą o:

 • Kadrze zarządzającej laboratorium
 • Personelu odpowiedzialnym za system zarządzania jakością w laboratorium, pracownikach działów jakości
 • Pracownikach wykonujących badania
 • Kierownikach i członkach zespołów projektowych w laboratorium
 • Auditorach wewnętrznych

Biorąc udział w szkoleniu:

 • Poznasz nowy układ normy i jego wpływ na dokumentację systemu zarządzania
 • Zdobędziesz wiedzę niezbędną do sprawnego wdrożenia zmian wynikających z nowelizacji normy 17025
 • Poznasz podstawowe pojęcia z zakresu koncepcji zarządzania procesowego, co ułatwi Ci zaprojektowanie kluczowych procesów w Laboratorium
 • Zapoznasz się z wymaganiami normy ISO 17025:2017 w zakresie działań dotyczących ryzyka oraz możliwości, dzięki czemu przygotujesz się do wdrożenia zaktualizowanych wymagań

Program szkolenia:

 • Struktura normy ISO/IEC 17025:2017
 • Zasadnicze różnice w odniesieniu do normy PN-EN ISO/IEC 17025:2005
 • Nowy układ normy i jego wpływ na dokumentacje systemu zarządzania – elementy wymagające zmian w dokumentacji systemu zarzadzania
 • Organizacja zorientowana na procesy
 • Monitorowanie i pomiary procesów – rodzaje wskaźników oceny jakościowej procesów
 • Graficzna prezentacja procesów w Laboratorium - metody mapowania procesów
 • Omówienie kluczowych procesów Laboratorium – zajęcia warsztatowe na podstawie praktycznych przykładów
 • Proces badania według pkt. 7 normy ISO/IEC 17025
 • Korzyści procesowej struktury organizacji
 • Działania dotyczące ryzyka oraz możliwości według normy ISO/IEC 17025:2017
 • Analiza ryzyka w systemie zarządzania jakością
 • Ryzyko w ujęciu normatywnym
 • Podejście oparte na ryzyku i możliwościach
 • Klasyfikacja oraz obszary ryzyka
 • Projekt wdrożenia elementów zarzadzania ryzykiem w Laboratorium
 • Czynniki ryzyka w procesach laboratorium – zajęcia warsztatowe
 • Metodyka procesu zarządzania ryzykiem

Nasz Ekspert:

 • Dr nauk fizycznych, wieloletni kierownik oraz z-ca pełnomocnika ds. systemu zarządzania jakością w akredytowanym laboratorium badawczym. Doświadczony auditor, certyfikowany trener i ekspert łączący wiedzę oraz doświadczenie zawodowe w zakresie metod statystycznych oraz systemu zarządzania jakością m.in. wg normy 17025. Autorka wielu artykułów publikowanych w prasie branżowej.

Cena obejmuje

Cena obejmuje: Wykłady, dyskusję w gronie ekspertów, materiały szkoleniowe, świadectwo uczestnictwa w szkoleniu, serwis kawowy i obiad w trakcie spotkania.

Informacja o rabacie

Rabat przy zgłoszeniu min. 14 dni przed datą rozpoczęcia szkolenia:
- dla pierwszej osoby z firmy - 50 zł,
- drugiej i kolejnej osoby z firmy na to samo szkolenie - 100 zł.

Rabat przy zgłoszeniu w okresie krótszym niż 14 dni od daty rozpoczęcia szkolenia:
- dla drugiej i kolejnej osoby z tej samej firmy na to samo szkolenie - 50 zł.

W przypadku zgłoszenia większej ilości osób na to samo szkolenie, prosimy o kontakt w celu ustalenia indywidualnego rabatu.

Rabaty nie łączą się

Informacje organizacyjne

Miejsce szkolenia: Lublin
Rozpoczęcie zajęć: 28.02.2018 od godz. 09:00
Zakończenie zajęć: od godz. 16:00
Czas trwania: 8
Ilość dni szkolenia: 1
Cena szkolenia
pierwszej osoby:
netto: 690,00 zł brutto: 848,00 zł
Cena szkolenia drugiej
i kolejnej osoby:
netto: 640,00 zł brutto: 787,20 zł
*ZWOLNIENIA SZKOLEŃ Z PODATKU VAT

Podstawy prawne:

1. Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt. 29 lit. C Ustawy o VAT zwalnia się z podatku VAT szkolenia finansowane w całości ze środków publicznych

2. Na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2013 r. paragraf 3 ustęp 1 pkt. 14 zwalnia się z podatku VAT szkolenia finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych 
 

OK

OK